• Z reklamy
Tantum Verde Lemon tvrdé pastilky s citrónovou príchuťou 20ks

Tantum Verde Lemon tvrdé pastilky s citrónovou príchuťou 20ks

Lieči bolestivý zápal v hrdle a ústach. Uľaví od bolesti.

7,00 €
6,49 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
6,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Tantum Verde Lemon
tvrdé pastilky
benzydamínhydrochlorid
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Tantum Verde Lemon
obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Tantum Verde Lemon a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Tantum Verde Lemon
3.       Ako používať Tantum Verde Lemon
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Tantum Verde Lemon
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE Tantum Verde Lemon A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liečivo benzydamínhydrochlorid má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie Tantum Verde Lemon sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou terapiou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.
 
Tantum Verde Lemon sa používa pri zápaloch a opuchoch ústnej dutiny, hltanu, pri zápaloch ďasien, parodontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom (uchovávacom) a extraktívnom (trhacom) zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre ľudí s cukrovkou.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Tantum Verde Lemon
 
Nepoužívajte pastilky Tantum Verde Lemon:
 
-        keď ste precitlivený na benzydamínhydrochlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek pastiliek Tantum Verde Lemon
-              pri fenylketonúrii
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní pastiliek Tantum Verde Lemon
 
Užívanie iných liekov
 
Pri súčasnej liečbe s inými bežnými liekmi neboli pozorované žiadne interakcie.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak ste tehotná, plánujte otehotnieť alebo dojčíte.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba v lekárom indikovaných prípadoch. Pretože nemožno vylúčiť prienik do materského mlieka, nemajú sa pastilky Tantum Verde Lemon používať v dobe dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
 
Pri správnej aplikácii lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri riadení motorových vozidiel alebo pri obsluhe strojov.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ Tantum Verde Lemon
 
Vždy užívajte pastilky Tantum Verde Lemon presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajne sa 1 pastilka nechá pomaly rozpustiť v ústach. Užíva sa až 6-krát denne každých 1,5 až 3 hodiny. 
Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne dôjde k výskytu nežiaducich účinkov alebo nezvyčajných reakcií, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.
 
Ak užijete viac pastiliek Tantum Verde Lemon, ako máte
 
Prekročenie dávky (pri prehltnutí pastiliek Tantum Verde Lemon vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným nežiaducim účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj pastilky Tantum Verde Lemon môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu nežiaduce účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Lemon sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane.
 
V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Lemon dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Tantum Verde Lemon
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte pastilky Tantum Verde Lemon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Tantum Verde Lemon obsahuje
 
Liečivo je benzydamínhydrochlorid. Každá pastilka obsahuje 3 mg benzydamínhydrochloridu.
Ďalšie zložky sú: izomalt, aspartám, monohydrát kyseliny citrónovej, citrónová príchuť, príchuť mäty  
piepornej, chinolínová žlť, indigokarmín.
 
Ako vyzerá Tantum Verde Lemon a obsah balenia
 
Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky. Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľov.
 
Veľkosť balenia:
1 x 10 pastiliek
1 x 20 pastiliek
1 x 30 pastiliek
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
Gewerbestrasse 18-20
2102 Bisamberg
Rakúsko
 
Výrobca:
Pierre Fabre Medicament Production
Site Diététique et Pharmacie
32290 Aignan
Francúzsko
 
a
 
A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio 22
Ancona
Taliansko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Zastúpenie v SR:
 
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH – o.z.
Júnová 33
83101 Bratislava
Slovenská republika
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.