Reklamačný poriadok

1. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca. O Vašich ťažkostiach alebo nežiadúcich účinkoch nás informujte na adrese lekaren@magister.sk , prípadne na adrese Lekáreň GRAM , Masarykova 17/A, 040 01 Košice a to osobne alebo písomne.Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným inštitúciám tak, ako v kamennej lekárni.

2. Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu , zásielku prekontrolujte , spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte e – mailom. O úhrade škody rozhodne prepravca. Na Vaše požiadanie Vám vyexpedujeme tovar znova. Ak Vám zásielka nebola doručená, kontaktujte nás, obratom Vám sprostredkujeme informácie, kde sa nachádza , prípadne začneme s prepravcom reklamačné konanie

3. Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve ,s dátumom exspirácie kratším ako je čas liečby pri dodržaní dávkovania lieku, s inou šaržou , bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou , informujte nás e-mailom /telefonicky/ najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba.

4. V prípade, že Vaša zásielka obsahuje tovar zníženej kvality alebo sa závada prejaví používaním alebo ste z iných príčin presvedčení o nároku na reklamáciu , vyplňte reklamačný formulár a tovar zašlite na našu adresu. Tovar je možné vrátiť aj osobne , do našej lekárne , v čase od 7,30 – 16,30 PO-PIA.

5. Ak máte akékoľvek pochybnosti o kvalite alebo obsahu zásielky, kontaktujte nás e-mailom na lekaren@magister.sk, prípadne telefonicky na číslo 0917480070 . Radi Vám poradíme ako postupovať pri vyriešení Vášho problému. 
V obratom Vás budeme informovať o spôsobe vyriešenia Vašej reklamácie. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý posielame na posúdenie dodávateľovi alebo výrobcovi, stanovisko predložíme do 30 dní.

Reklamačný formulár