Obchodné podmienky

 • Internetová lekáreň MAGISTER.sk je prevádzkovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MZ SR 21/2012 ktorými sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.
 • Predávajúci: Lekáreň GRAM, prevádzkovateľ GRAM KOŠICE s.r.o., Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO 36653489, DIČ 2022224347, IČ DPH SK2022224347, GRAM KOŠICE, s.r.o. zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1, vložka c.18444/V. Licencia a kontakty >>
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • V internetovej lekárni MAGISTER.sk môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmädzenia a za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.
 • Zákazník dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdením a odoslaním objednávky.  
 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetovej lekárne MAGISTER.sk
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovej lekárni MAGISTER.sk sú uvedené v eurách
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovej lekárni v čase objednania tovaru.
 • Tovar si môže zákazník objednať vyplnením objednávky na internetových stránkach, zaslaním emailu na adresu lekaren(zavinac)magister.sk , telefonicky alebo sms správou na čísle 0917 480 070.
 • Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé kontaktné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu  a bezproblémové doručenie zásielky.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky emailom.
 • Odoslaním objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.
 • Internetová lekáreň MAGISTER.sk môže v ojedinelých prípadoch požiadať kupujúceho (telefonicky alebo emailom) o autorizáciu objednávky. Ak kupujúci odmietne autorizáciu, považuje sa objednávka za neplatnú. V prípade objednávky v hodnote nad 200Eur, alebo pri objednaní viac ako 10 kusov z jedného druhu tovaru môže lekáreň MAGISTER.sk požiadať kupujúceho o platbu vopred.
 • Internetová lekáreň MAGISTER.sk oznamuje, že u niektorých prípravkov, ktorých obsahové látky môžu slúžiť ako východisková surovina pre výrobu omamných a psychotropných látok, obmedzila automaticky maximálne množstvo objednávaného počtu balenia v rámci jedného nákupu.
 • Internetová lekáreň MAGISTER.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na slovenskom trhu nedostupný. Zákazník je v takom prípade kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Zákazník môže následne objednávku upraviť alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že kupujúci túto objednávku už zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená bez meškania na účet. Upozorňujeme, že pri platbe kreditnou kartou VISA/Mastercard je suma pripísaná oneskorene až po cca 14 dňoch, preto peniaze vraciame až po pripísaní na náš bankový účet.
 • Odstúpenie od zmluvy.
   
  Kupujúci môže formou emailovej žiadosti požiadať o zrušenie vystavenej objednávky.

          1. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je liek, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

           2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je zdravotnícka pomôcka, ak zásielka obsahuje:

a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

           3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je iný tovar ako uvedený v bodoch 1. a 2. týchto OP bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V  prípade           vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu znáša náklady vrátenia tovaru kupujúci.

          4. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 1. a 2. týchto OP, vybaví držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej   starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky. 
Formulár na odstúpenie od zmluvy>>

 

Ďaľšie informácie: 

Dodacie podmienky

Reklamačný poriadok

Ochrana súkromia