Podmienky používania webu

Obsah stránok internetovej lekárne Magister.sk má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, liečebný postup, terapiu alebo inú formu liečby alebo starostlivosť odborného lekára.  Aj keď prevádzkovateľ databázy má snahu uvádzať informácie k produktom v čo najaktuálnejšej forme, negarantuje ich úplnosť a správnosť.  Za prípadné chyby v akejkoľvek informácií obsiahnutej v databáze Magister.sk v ktorejkoľvek zložke (úrovni), ktorá by mohla viesť k ujme na zdraví, smrti a pod. nenesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť.  Aktuálne informácie o produkte poskytne predajca kupujúcemu najneskôr v deň dodania produktu podľa platnej legislatívy zasielkového predaja.