Tantum Verde Spray FORTE, orálna aerodisperzia 15ml

Tantum Verde Spray FORTE, orálna aerodisperzia 15ml

Lieči bolestivý zápal v hrdle a ústach. Uľaví od bolesti.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
TANTUM VERDE SPRAY
TANTUM VERDE SPRAY FORTE
Benzydamíniumchlorid
orálna aerodisperzia
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať TANTUMVERDE SPRAY/TANTUMVERDE SPRAY FORTE obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE
3.       Ako používať TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.             ČO JE TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liečivo v lieku TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE je benzydamíniumchlorid, látka s výrazným protizápalovým, bolesť tlmiacim, miernym miestne znecitlivujúcim a dezinfekčným účinkom. Vzhľadom na rýchly nástup účinku sa po podaní lieku priamo na zapálené tkanivo za krátku dobu dostaví úľava a ústup ťažkostí. Liek je účinný pri liečbe zápalov v ústnej dutine a v hrdle a je dobre znášaný.
 
TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE je indikovaný na liečbu prejavov zápalu v ústnej dutine a v hrdle (ako napríklad afty, zápaly nosohltanu, mandlí, zápaly ďasien). Ďalej sa používa na podpornú liečbu po ošetrení zubov a po chirurgických zákrokoch v ústnej dutine a v hrdle. Vzhľadom na liekovú formu je liek TANTUM VERDE SPRAY (v koncentrácii 0,15 %) vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 6 rokov, ktorí sú schopní spolupracovať (zadržať dych pri aplikácii), liek TANTUM VERDE SPRAY FORTE (v koncentrácii 0,30 %) je určený pre dospelých pacientov.
 
 
2.             SKÔR AKO POUŽIJETE TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE
 
Nepoužívajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE
Ak ste precitlivený na liečivo benzydamíniumchlorid alebo na niektorú z pomocných látok.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE
Vzhľadom na liekovú formu nie je liek určený pre deti do 6 rokov.
 
Užívanie iných liekov
Nie je známe, že by liek TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE ovplyvňoval účinnosť iných liekov.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr než začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Počas tehotenstva sa smie používať len v lekárom indikovaných prípadoch. Možnosť prieniku benzydamínu do materského mlieka nemožno vylúčiť, preto sa liek nemá používať počas dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri správnej aplikácii lieku TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri riadení motorových vozidiel alebo pri obsluhe strojov.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ TANTUMVERDE SPRAY/SPRAY FORTE
 
Vždy používajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
TANTUM VERDE SPRAY:
Dospelí a deti od 12 rokov: 4-8 dávok 2-6 krát denne.
Deti od 6 do 12 rokov:        1-3 dávky 2-6 krát denne.
 
TANTUM VERDE SPRAY FORTE:
Dospelí si aplikujú 2-4 dávky 2-6 krát denne. Liek v tejto koncentrácii nie je určený pre deti.
Liek sa aplikuje po jedle, interval medzi aplikáciami je 1,5 – 3 hodiny.
Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne dôjde k výskytu nežiaducich účinkov alebo nezvyčajných reakcií, vyhľadajte lekára.
 
Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
 
1. Otočte bielou trubičkou dávkovacej pumpičky do kolmej polohy k liekovke.
2. Vložte trubičku do úst a namierte ju na miesto postihnuté zápalom v ústach či v hrdle.
3. Pevne stlačte hornú plochu liekovky toľkokrát, koľko dávok je predpísaných. Počas aplikácie zadržte dych.

Pred prvým použitím niekoľkokrát vystreknite do vzduchu.

Ak použijete viac TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE ako máte
Prehltnutie menšieho množstva lieku je neškodné. Pri náhodnom použití väčšieho množstva dávok (zvlášť u detí) vyhľadajte ihneď lekára. Ako prvé opatrenie sa pokúste vyvolať vracanie.
 
Ak zabudnete použiť TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE
Neužívajte dvojnásobnú dávku lieku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj liek TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTEmôže vyvolať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek sa obvykle dobre znáša, ale aj tak sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako je pocit pálenia a tŕpnutia v ústach. Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE po dátume exspirácie, ktorý je zreteľne vyznačený na škatuľke a liekovke.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo TANTUM VERDE SPRAY/FORTE obsahuje
 
TANTUM VERDE SPRAY obsahuje
-         Liečivo je benzydamíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu. Jedným stlačením pumpičky sa uvoľní 0,17 ml roztoku, ktorý obsahuje 0,255 mg benzydamíniumchloridu.
-         Ďalšie zložky sú: sacharín, metylparabén (E 218), etanol 96 %, glycerol, hydrogénuhličitan sodný, polysorbát 20, aróma mäty piepornej, čistená voda.
 
TANTUM VERDE SPRAY FORTE obsahuje
-         Liečivo je benzydamíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu. Jedným stlačením pumpičky sa uvoľní 0,17 ml roztoku, ktorý obsahuje 0,51 mg benzydamíniumchloridu.
-         Ďalšie zložky sú:  sodná soľ sacharínu, etanol 96 %, glycerol, ricínový olej hydrogenovaný, metylparabén (E 218), aróma mäty piepornej, čistená voda.
 
Ako TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE vyzerá a obsah balenia
 HDPE liekovka s mechanickou dávkovacou pumpičkou, polypropylénovou kanylou a ústnym aplikátorom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia:
TANTUM VERDE SPRAY: 30 ml
TANTUM VERDE SPRAY FORTE: 15 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakúsko
 
Výrobca
A.C.R.A.F. S.p.A
Via Vecchia del Pinocchio 22
60131 Ancona
Taliansko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.