Strepsils Med a Citrón 24 pastiliek

Strepsils Med a Citrón 24 pastiliek

Liek proti bolestiam hrdla. Úľava od bolestí v krku.

6,60 €
Dostupnosť: Skladom
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Strepsils Med a Citrón
tvrdé pastilky
 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Strepsils Med a Citrón obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 3 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-                Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Strepsils Med a Citrón a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Strepsils Med a Citrón
3.         Ako užívať Strepsils Med a Citrón
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Strepsils Med a Citrón
6.         Ďalšie informácie


1.                  ČO JE STREPSILS MED A CITRÓN A NA ČO SA POUŽÍVA

Pastilky Strepsils Med a Citrón obsahujú liečivá, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, ktoré spôsobujú bolesti hrdla a zápaly v dutine ústnej.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v dutine ústnej, nosohltane a hltane, pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.


2.                  SKÔR AKO UŽIJETE STREPSILS MED A CITRÓN

Neužívajte Strepsils Med a Citrón:
-           keď ste mali v minulosti alergickú reakciu na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

Liek nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Strepsils Med a Citrón:
-           ak máte  cukrovku; o vhodnosti užívania lieku je potrebné sa poradiť s Vaším lekárom;
-               ak trpíte vrodenou neznášanlivosťou fruktózy, glukózovo-galaktózovým malabsorpčným syndrómom (porucha trávenia glukózy a galaktózy) alebo sacharázo-izomaltázovou deficienciou (nedostatok enzýmu štiepiaceho sacharózu a izomaltózu).

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku. Ďalšie interakcie (t.j. ovplyvnenie účinkov súbežne užívaných liekov) nie sú známe.

Užívanie lieku Strepsils Med a Citrón s jedlom a nápojmi:
Pastilky sa neodporúčajú užívať počas jedla.

Tehotenstvo a dojčenie:
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Liek nemá žiadny vplyv na pozornosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Strepsils Med a Citrón:
Jedna pastilka Strepsils Med a Citrón obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Ak sa užíva podľa odporúčaného dávkovania, jedna dávka neprekračuje 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy.

Pastilky Strepsils Med a Citrón nie sú vhodné pre pacientov s vrodenou neznášanlivosťou fruktózy, s glukózovo-galaktózovým malabsorpčným syndrómom (porucha trávenia glukózy a galaktózy) alebo so sacharázo-izomaltázovou deficienciou (nedostatok enzýmu štiepiaceho sacharózu a izomaltózu).

Pacienti s cukrovkou sa musia o možnosti užívania pastiliek Strepsils Med a Citrón poradiť s lekárom.


3.                  AKO UŽÍVAŤ STREPSILS MED A CITRÓN

Vždy užívajte Strepsils Med a Citrón presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Med a Citrón sú určené dospelým a deťom starším ako 5 rokov.

Dospelí a deti od 15 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku.
Maximálna dávka je 6 pastiliek počas jedného dňa.

Deti od 8 do 15 rokov: užíva sa 4 x denne 1 pastilka.

Deti od 5 do 7 rokov: užíva sa 3 x denne 1 pastilka.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Liek je určený na krátkodobú liečbu; liečba by nemala trvať dlhšie ako 2 – 3 týždne (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikroflóry v dutine ústnej a vzniká nebezpečenstvo premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak máte pocit, že účinok lieku Strepsils Med a Citrón je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac lieku Strepsils Med a Citrón, ako máte:
Pri predávkovaní, ktoré je vzhľadom k charakteru lieku veľmi nepravdepodobné alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.


4.                  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Strepsils Med a Citrón môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pastilky sa obvykle dobre znášajú, v ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť bolestivé prejavy na jazyku.

Vo výnimočných prípadoch sa objavuje precitlivenosť, ktorá sa môže prejavovať ako kožná vyrážka, pocit pálenia v ústach, horúčka alebo hnačka.

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov sa poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.                  AKO UCHOVÁVAŤ STREPSILS MED A CITRÓN

Uchovávajte pastilky pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Strepsils Med a Citrónpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.                  ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Strepsils Med a Citrón obsahuje:
Liečivo:        dichlorbenzenmethanolum (dichlórbenzénmetanol)           1,2 mg
                    amylmetacresolum (amylmetakrezol)                              0,6 mg

Pomocné látky:jednoduchý sirup, roztok glukózy, kyselina vínna, čistený med, silica mäty piepornej, deterpenovaná citrónová silica, chinolínová žlť (E 104).
 
Ako vyzerá Strepsils Med a Citrón a obsah balenia:
Žlté okrúhle pastilky s chuťou po mede a citróne s  vyrazeným „S“ na oboch stranách.
 
a)         Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka
Balenie obsahuje: 2, 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

b)   PP tuba s uzáverom z PE.
Tuba obsahuje 10 pastiliek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Veľká Británia

Výrobca:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Veľká Británia
 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Reckitt Benckiser
Balenie: 24 antibakteriálnych pastiliek
Kód:
62547
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchací systémBolesť v krku
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePálenie v hrdleZápal dutín