Paralen sus, perorálna suspenzia 100ml

Paralen sus, perorálna suspenzia 100ml

Znižuje horúčku, tlmí bolesť, pre deti. S vôňou lesnej jahody. Pre deti s hmotnosťou už od 5 kg. Obsahuje pipetu pre presné dávkovanie.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
1,20 €
Skladom
0,95 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN SUS
(paracetamol)
perorálna suspenzia
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-            Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-            Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-            Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 2 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.    Čo je Paralen sus a na čo sa používa
2.    Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen sus
3.    Ako užívať Paralen sus
4.    Možné vedľajšie účinky
5.    Ako uchovávať Paralen sus
6.    Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.    Čo je Paralen sus a na čo sa používa
 
Paracetamol, liečivo lieku Paralen sus, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.
Paralen sus sa podáva deťom od dojčenského veku
·       na zníženie horúčky pri chrípkových a iných horúčkovitých ochoreniach,
·       pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov (vrátane bolesti pri prerezávaní zúbkov) a pohybového ústrojenstva sprevádzajúcich chrípkové ochorenia.
 
Len po konzultácii s lekárom možno liek užívať pri neuralgii (bolesť pociťovaná pozdĺž nervu) a bolesti kĺbov a svalov, ktorá nie je príznakom chrípkového ochorenia.
 
Liek je určený pre deti od 3 mesiacov.
 
 
2.        Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen sus
 
Nepodávajte Paralen sus deťom
-       pri známej precitlivenosti na paracetamol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-       pri ťažšom ochorení pečene,
-       pri akútnej žltačke,
-       pri ťažkej forme určitého typu málokrvnosti nazývaného hemolytická anémia.
Liek sa nepodáva deťom mladším ako 3 mesiace alebo s telesnou hmotnosťou menšou ako 5 kg.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete dieťaťu podávaťParalen sus, ak vaše dieťa:
-       má nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
-       súčasne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene,
-       má ochorenie obličiek alebo pečene.
 
Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho dieťaťa, poraďte sa so svojím lekárom.
 
O vhodnosti súčasného podávania lieku Paralen sus s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu deťom, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Nepodávajte tento liek deťom, ak majú ochorenie pečene alebo užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.
 
Iné lieky a Paralen sus
Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťa užíva Paralen sus. Účinky lieku Paralen sus a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Nepodávajte tento liek deťom súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.
 
O užívaní Paralenu sus sa poraďte so svojím lekárom, ak vaše dieťa užíva:
-                 metoklopramid a domperidón (lieky na liečbu nevoľnosti a vracania),
-                 cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),
-                 warfarín alebo iné kumaríny (lieky na riedenie krvi),
-                 glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín (lieky na liečenie epilepsie),
-                 rifampicín a izoniazid (lieky na liečbu tuberkulózy ),
-                 zidovudín (na liečbu AIDS),
-                 kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti zápalu a bolesti,
-                 chloramfenikol (antibiotikum),
-                 lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
-                 lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
 
Paralen sus a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa v priebehu liečby objavia tráviace ťažkosti, podávajte liek počas jedla. Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospelému, je zakázané počas liečby požívanie alkoholických nápojov.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Liek je určený deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej žene, je to možné iba na odporučenie lekárom.
Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať len na odporúčanie lekára.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).
 
Paralen sus obsahuje sorbitol
Pokiaľ vám váš lekár povedal, že vaše dieťa neznáša niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než mu začnete tento liek podávať.
 
 
3.    Ako užívať Paralen sus
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Deti zvyčajne užívajú liek Paralen sus v závislosti od telesnej hmotnosti. 
 
U detí od 3 mesiacov sa pri liečbe horúčky a bolesti používa jednotlivá dávka 10 - 15 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti.
Podáva sa podľa potreby v 6-hodinových intervaloch, interval možno skrátiť v prípade potreby na 4 hod, pričom sa nesmie prekročiť celková denná dávka.
Nepodávajú sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín.
 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti u detí do 6 rokov, 1500 mg u detí od 6 do 12 rokov s telesnou hmotnosťou 21 - 25 kg a 2000 mg pri telesnej hmotnosti 26 - 40 kg.
 
Ak lekár neodporučí inak, určite správnu dávku lieku pomocou tabuľky podľa telesnej hmotnosti dieťaťa. Ak nie ste si istý hmotnosťou dieťaťa, určite dávku podľa jeho veku.
 
Vek dieťaťa
Hmotnosť dieťaťa
Jednotlivá dávka
Max. denná dávka
3 - 6 mesiacov
5 - 6 kg
72 mg paracetamolu
3 ml suspenzie
360 mg paracetamolu
7 - 8 kg
96 mg paracetamolu
4 ml suspenzie
420 mg paracetamolu
6 - 12 mesiacov
9 - 10 kg
120 mg paracetamolu
5 ml suspenzie
540 mg paracetamolu
1 - 2 roky
11 - 13 kg
144 mg paracetamolu
6 ml suspenzie
660 mg paracetamolu
2 - 3 roky
14 - 16 kg 
192 mg paracetamolu
8 ml suspenzie
840 mg paracetamolu
3 - 6 rokov
17 - 20 kg
240 mg paracetamolu
10 ml suspenzie
1 g paracetamolu
6 - 12 rokov
21 - 25 kg
312 mg paracetamolu
13 ml suspenzie
1,5 g paracetamolu
26 - 33 kg
384 mg paracetamolu
16 ml suspenzie
2 g paracetamolu
34 - 40 kg
480 mg paracetamolu
20 ml suspenzie
 
Liek je určený pre deti, ak by však vo výnimočnom prípade bol podaný mladistvým alebo dospelým pacientom, dávky paracetamolu sú nasledovné:
 
Vek
Telesná hmotnosť
Jednotlivá dávka
Max. denná dávka
12 - 15 rokov
40 - 50 kg
500 mg paracetamolu
3 g paracetamolu
nad 15 rokov
≤ 50 kg
500 mg paracetamolu
4 g paracetamolu
> 50 kg
500 - 1000 mg paracetamolu
 
Ak do 2 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom podávaní lieku dieťaťu s lekárom.
U dojčiat sa s lekárom poraďte bez meškania, aj keď liek podáte na zmiernenie horúčky.
Liečba liekom Paralen sus bez súhlasu lekára nemá presiahnuť dobu 3 dní.
 
Ak sa vaše dieťa narodilo nedonosené, poraďte sa s lekárom skôr, ako mu začnete Paralen sus podávať.
 
Znížená funkcia obličiek a/alebo pečene
Pri zníženej funkcii obličiek je potrebné interval medzi jednotlivými dávkami predĺžiť najmenej na 6 hodín,
pri ťažkom poškodení obličiek najmenej na 8 hodín.
Pri zníženej funkcii pečene sa nemajú podávať maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami
má byť najmenej 6 hodín.
Ak má vaše dieťa zníženú funkciu obličiek alebo pečene, poraďte sa s lekárom, ako dávkovanie lieku Paralen sus upraviť.
 
Návod na použitie:
Súčasťou každého balenia je dávkovač s piestom (pipetu), o objeme 6 ml so značením po 0,25 ml, pomocou ktorého je možné presne odmerať dávku.
1.    Obsah fľaštičky veľmi dobre pretrepte (asi 5 sekúnd).
2.    Fľaštička je opatrená bezpečnostným uzáverom, ktorý bráni otvoreniu deťmi. Otvorí sa tak, že sa uzáver stlačí pevne nadol a odskrutkuje proti smeru hodinových ručičiek.
3.    Zatlačte dávkovač cez hrdlo fľaštičky do suspenzie.
4.    Dávkovač naplňte vytiahnutím piestu požadovaného množstva suspenzie podľa označenia na dávkovači (ml).
5.    Vytiahnite dávkovač z hrdla fľaštičky.
6.    Dieťaťu podávajte suspenziu buď vložením konca dávkovača do úst a jemným tlakom na piest alebo vystreknutím suspenzie na lyžičku a podaním lyžičkou.
7.    Po použití fľaštičku opäť starostlivo uzavrite. Dávkovač umyte teplou vodou a nechajte vyschnúť.
 
Suspenziu treba zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
 
Návod na otváranie fľaštičky s bezpečnostným uzáverom
Fľaštička je opatrená bezpečnostným uzáverom, ktorý bráni otvoreniu deťmi. Otvoríte ho tak, že uzáver stlačíte pevne nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver znova pevne zaskrutkovať.
 
Ak užijete viac Paralenu sus, ako máte
Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie funkcie pečene.
Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie alebo ak dieťa náhodne požije suspenziu, ihneď vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania!
 
Ak zabudnete užiť Paralen sus
Ak treba, podajte ďalšiu dávku hneď ako si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami a maximálnu dennú dávku. Medzi jednotlivými dávkami je potrebné zachovať odstup najmenej 6 hodín. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.    Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
ášho dieťaťa
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
-         opuch rôznych častí tela najčastejšie v tvári alebo v oblasti krku,
-         ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu,
-         bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
-         závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.
 
Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1  z 1 000 liečených):
·         kožné alergické reakcie, vyrážka.
 
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
·         zúženie priedušiek (dýchavičnosť),
·         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.).
·         poškodenia pečene (žltačka).
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
·         poškodenie pečene, ktoré. môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.    Ako uchovávať Paralen sus
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 oC v dôkladne uzatvorenej fľaštičke na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.    Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen sus obsahuje
-         Liečivo je paracetamolum (paracetamol) 120 mg v 5 ml suspenzie.
-         Ďalšie zložky sú nátriumbenzoát, káliumsorbát, sorbitol, glycerol, xantánová guma, monohydrát citrónovej kyseliny, sodná soľ sacharínu, jahodová aróma, čistená voda.
 
Ako vyzerá Paralen sus a obsah balenia
Paralen sus je takmer biela až tmavobéžová hustá suspenzia s vôňou lesnej jahody.
Obsah balenia je 100 ml perorálnej suspenzie.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.