Paralen 100, čapíky 5ks

Paralen 100, čapíky 5ks

Znižuje horúčku, tlmí bolesť, pre deti.

1,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 0 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
0,95 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN 100
 
(paracetamolum)
čapíky
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-            Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-          Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 2 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Paralen 100 a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Paralen 100
3.         Ako používať Paralen 100
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Paralen 100
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Paralen 100 a na čo sa používa
 
Paracetamol, liečivo lieku Paralen 100, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.
Čapíky Paralen 100 sa používajú u detí s telesnou hmotnosťou nad 7 kg na zníženie zvýšenej telesnej teploty pri chrípkových ochoreniach a ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach. Ďalej sa používa pri miernej až strednej bolesti rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a pri bolesti kĺbov a svalov sprevádzajúcej chrípkové ochorenia.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Paralen 100
 
Nepodávajte Paralen 100 dieťaťu
-            ak je alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-            ak  má ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene,
-            pri krvácaní z konečníka alebo zápale konečníka (proktitída),
-            ak má ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
-            ak váži menej ako 7 kg.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete podávať Paralen 100, ak vaše dieťa :
-                 má ochorenie obličiek alebo pečene,
-                      má nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy ,
-                      súčasne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene.
 
Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho dieťaťa, poraďte sa so svojím lekárom.
 
O vhodnosti súčasného podávania čapíkov Paralen 100 s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu deťom, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
 
Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
 
Nepodávajte tento liek bez odporučenia lekára deťom, ak majú ochorenie pečene alebo užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.
 
Iné lieky a Paralen 100
Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, resp. bude užívat ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťaťu podávate Paralen 100.
Účinky čapíkov Paralen 100 a nasledujúcich súbežne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. O podávaní Paralenu 100 sa poraďte s lekárom, ak vaše dieťa užíva:
-            lieky na liečenie epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),
-            lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
-            kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
-            niektoré lieky ovplyvňujúce krvnú zrážavosť (warfarín alebo iné kumaríny),
-            zidovudín (na liečenie HIV a AIDS),
-            rifampicín alebo izoniazid (lieky na liečbu tuberkulózy),
-            chloramfenikol (antibiotikum),
-            lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
 
Paralen 100 a jedlo, nápoje a alkohol
Potrava neovplyvňuje účinnosť lieku. Paralen 100 je určený na podanie deťom, ak by ho však používal dospelý, nesmie ho používať bez odporúčania lekára ak má problémy s požívaním alkoholu. Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Liek je určený deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej žene, je to možné iba na odporučenie lekárom. Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať iba na odporučenie lekára.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).
 
 
3.         Ako používať Paralen 100
 
Vždy podávajte dieťaťu tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Čapíky Paralen 100 sa používajú  podľa potreby 3 krát denne v časových odstupoch najmenej 6 hodín v nasledujúcich dávkach:
-                 u detí s telesnou hmotnosťou 7 - 13 kg - 1 čapík,
-                 u detí s telesnou hmotnosťou 14 - 20 kg - 2 čapíky.
Čapík vyberte z obalu a jemne zaveďte do konečníka. Po zavedení čapíka stlačte na 1 – 2 minúty sedacie svaly rukou k sebe a uistite sa, že čapík zostal v konečníku.
 
Celková denná dávka paracetamolu počas 24 hodín nemá prekročiť 60 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa. Na jednorazové podanie je dávka 10 - 15 mg/kg telesnej hmotnosti.
Liečbu môžete ukončiť ihneď ako ustúpi horúčka alebo bolesť.
 
Ak  do 2 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku u dieťaťa s lekárom. Liečba čapíkmi Paralen 100 nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3-5 dní. U dojčiat konzultujte každé horúčkové ochorenie okamžite s lekárom.
 
Ak použijete viac Paralenu 100, ako máte
Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití čapíkov dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď
 sa nevyskytujú príznaky predávkovania!
 
Ak zabudnete použiť Paralen 100
Ak treba, podajte dieťaťu ďalšiu dávku lieku, akonáhle si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín a nepodávajte viac ako maximálnu dennú dávku.
Nepodávajte dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
 
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
-         opuch rôznych častí tela najčastejšie v tvári alebo v oblasti krku,
-         ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu,
-         bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
-         závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.
 
Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 osôb):
·         kožná alergická rčeakcia, vyrážka.
 
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 osôb):
·         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
·         zúženie priedušiek (dýchavičnosť),
·         žltačka(zožltnutie kože a očí).
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
·         poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.  Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Paralen 100
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a  dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen 100 obsahuje
Liečivo je paracetamolum (paracetamol) 100 mg v 1 čapíku.
Ďalšie zložky sú tuk na čapíky H 15 a W 35.
 
Ako vyzerá Paralen 100 a obsah balenia
Paralen 100 sú čapíky bielej až slabo žltkastej farby torpédovitého tvaru.
Balenie: 5 čapíkov
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.