Paralen 125 20tbl

Paralen 125 20tbl

Znižuje horúčku, tlmí bolesť, pre deti.

0,95 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 0 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN 125
 
(paracetamolum)
tablety
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-            Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-          Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Paralen 125 a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen 125
3.         Ako užívať Paralen 125
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Paralen 125
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Paralen 125 a na čo sa používa
 
Paracetamol, liečivo lieku Paralen 125, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.
Tablety Paralen 125 sa podávajú deťom na zníženie horúčky a bolesti pri chrípke, nachladnutí a infekčných ochoreniach detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovaní.
Tablety Paralen 125  sú tiež vhodné pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, bolesti sprevádzajúce prerezávanie zúbkov, bolesti hrdla a bolesti pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu.
Ak sa do 3 dní nebude vaše dieťa cítiť lepšie alebo ak sa príznaky jeho ochorenia zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
Vzhľadom na liekovú formu je liek vhodný pre deti od 3 rokov.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Paralen 125
 
Nepodávejte Paralen 125 dieťaťu,
-                 ak je alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
-                 pri ťažkom ochorení pečene alebo pri akútnej žltačke,
-                 ak má ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete podávat Paralen 125 dieťaťu, ak:
-                 má ochorenie obličiek alebo pečene,
-                      má nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy ,
-                      súčasne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene.
 
Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho dieťaťa, poraďte sa so svojím lekárom.
 
O vhodnosti súčasného podávania tabliet Paralen 125 deťom s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu sa poraďte s lekárom.
 
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
 
Nepodávajte tento liek deťom bez odporúčania lekára, ak trpia ochorením pečene.
Nepodávajte súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.
Pri ochorení obličiek je možné užívať Paralen 125 tablety len po porade s lekárom.
 
Iné lieky a Paralen 125
Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívat dalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nepodávajte tento liek deťom, ak užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.
O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom, ak vaše dieťa užíva:
-            lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid alebo domperidón),
-            cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),
-            niektoré lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné kumaríny)
-            lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigin),
-         lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
-            kyselina acetylsalicylová alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
-            zidovudín (liek na HIV a AIDS),
-            rifampicín alebo izoniazid (liek na liečbu tuberkulózy),
-            chloramfenikol (antibiotikum),
-            lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
 
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťa užíva Paralen 125 tablety.
 
Paralen 125 a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, podávajte liek počas jedla. Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospelým, nesmú ho užívať osoby, ktoré majú problém s požívaním alkoholu. Po dobu liečby  je zakázané požívanie alkoholických nápojov.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Liek je určený deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej žene, je to možné iba na odporučenie lekárom. Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať iba na odporučenie lekára.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).
 
 
3.         Ako užívať Paralen 125
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Tablety Paralen 125 sa podávajú podľa potreby 3-4krát denne v časových odstupoch 6 hodín v dávkach uvedených v tabuľke. Interval možno skrátiť v prípade potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená celková denná dávka.
 
Vek
Hmotnosť
Jednotlivá dávka (mg)
Max. denná dávka
3-6 rokov
9 - 12 kg
1 tableta Paralen 125
(125 mg paracetamolu)
600 mg paracetamolu
13 - 16 kg 
1 a pol tablety Paralen 125
(187,5 mg paracetamolu)
750 mg paracetamolu
17 - 20 kg
2 tablety Paralen 125
(250 mg paracetamolu)
1 g paracetamolu
6-12 rokov
21 - 25 kg
2-4 tablety Paralen 125
(250-500 mg paracetamolu)
1,5 g paracetamolu
26 - 40 kg
2 g paracetamolu
 
Liek je určený pre deti, ak by však vo výnimočnom prípade mal byť podaný mladistvým alebo dospelým pacientom, dávky sú nasledujúce:
 
Vek
Hmotnosť
Jednotlivá dávka
Max. denná dávka
12-15 rokov
40 - 50 kg
500 mg
3 g paracetamolu
nad 15 rokov
≤ 50 kg
500 mg
4 g paracetamolu
 
> 50 kg
500 - 1000 mg
 
Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek:
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom. Po posúdení zdravotného stavu dieťaťa môže lekár odporučiť zníženie dávok alebo predĺženie dávkovacieho intervalu.
 
Liečbu môžete ukončiť hneď, ako ustúpi horúčka alebo bolesť.
Tablety Paralen 125 sa užívajú pri jedle, užitie pred jedlom zvýši rýchlosť nástupu účinku. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky, zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.
 
Ak do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom podávaní lieku dieťaťu s lekárom. Liečba tabletami Paralen 125 nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3 dni.
 
Ak dieťaťu podáte viac Paralenu 125, ako máte
Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, ihneď vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania!
 
Ak zabudnete dieťaťu podať Paralen 125
Ak treba, podajte ďalšiu dávku lieku akonáhle si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín. Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
 
ášho dieťaťa Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
-         opuch rôznych častí tela najčastejšie v tvári alebo v oblasti krku,
-         ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu,
-         bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
-         závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.
 
Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 osôb):
·         kožná alergická rčeakcia, vyrážka.
 
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 osôb):
·         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek,alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
·         zúženie priedušiek (dýchavičnosť),
·         žltačka(zožltnutie kože a očí).
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
·         poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.  Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Paralen 125
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen 125 obsahuje
Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 125 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky sú kukuričný škrob predželatinovaný, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová.
 
Ako vyzerá Paralen 125 a obsah balenia
Paralen 125 sú biele až takmer biele tablety s deliacou ryhou s priemerom 7 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.
Veľkosť balenia: 20 tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.