Brufen sirup 100ml

Brufen sirup 100ml

tlmí bolesť, znižuje zvýšenú teplotu a má protizápalové účinky

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
BRUFEN sirup
(ibuprofenum)
sirup
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 
Zloženie lieku
Liečivo: ibuprofenum (ibuprofen) 100 mg v 5 ml sirupu.
Pomocné látky: metylparabén, propylparabén, sacharóza, monohydrát kyseliny citrónovej, nátriumbenzoát, práškovaný agar, sorbitol 70 % nekryštalizujúci, ľahký kaolín, polysorbát 80, oranžová žlť E 110, pomarančová aróma, čistená voda.
 
Farmakoterapeutická skupina
Nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum
 
Charakteristika
Liečivom Brufenu sirupu je ibuprofen, ktorý tlmí bolesť, znižuje zvýšenú teplotu a má protizápalové účinky. Ibuprofen zabraňuje tvorbe prostaglandínov, ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.
 
Indikácie
Krátkodobá liečba horúčky u detí starších ako 3 mesiace, vyvolanej vírusovou alebo bakteriálnou infekciou (chrípka, zápal priedušiek, zápal mandlí, zápal hltana, zápal prinosových dutín a iné).
Juvenilná reumatoidná artritída a ostatné reumatické ochorenia (iba na odporúčanie lekára).
Mierna až stredne silná bolesť (menštruačná bolesť, bolesť zubov, pooperačná bolesť, bolesť hlavy).
Poranenie mäkkých tkanív (vyvrtnutie, pomliaždenie).
 
Kontraindikácie
Brufen sirup nesmú užívať pacienti s precitlivenosťou na ibuprofen alebo niektorú z  ďalších zložiek lieku; s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidové protizápalové lieky, ktorá sa prejavila ako priedušková astma, žihľavka alebo iná reakcia podobná alergii; pacienti s ťažkým zlyhávaním srdca, pečene alebo obličiek, pacienti so zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu, ďalej pacienti s vredovým zápalom hrubého čreva, s Crohnovou chorobou, s aktívnym alebo opakujúcim sa peptickým vredom žalúdka alebo dvanástnika a pacienti s krvácaním alebo prederavením tráviaceho systému po predchádzajúcej liečbe protizápalovými liekmi.
 
Brufen sirup nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 
Špeciálne upozornenia
Pacienti s prieduškovou astmou a ochorením tráviaceho systému musia užívať Brufen sirup s opatrnosťou. Krvácanie do tráviaceho systému (prejaví sa ako krv v stolici), tvorba vredu a jeho prasknutie sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak dôjde u pacienta liečeného Brufenom sirup ku krvácaniu do tráviaceho systému alebo k vzniku žalúdočného alebo dvanástnikového vredu, liek sa nesmie ďalej užívať.
Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s poruchou funkcie pečene, obličiek alebo srdca (srdcové zlyhávanie, vysoký krvný tlak s opuchom) a u pacientov s poruchou krvotvorby alebo zrážavosti krvi. Títo pacienti môžu užívať Brufen sirup len na odporúčanie lekára.
Brufen sirup sa nesmie užívať súčasne s inými nesteroidovými protizápalovými liekmi.
Lieky, ako je Brufen sirup, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby 7 dní.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku, alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napr. máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Brufen sirup patrí do skupiny liekov (NSAIDs), ktoré môžu znížiť plodnosť u žien. Tento účinok je po ukončení liečby vratný.
 
Ženy v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a dojčiace ženy môžu užívať Brufen sirup len pri veľmi vážnych stavoch na odporúčanie lekára.
 
Liek obsahuje sacharózu a sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Liek obsahuje farbivo (oranžovú žlť) a parabény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (aj oneskorené).
 
Nežiaduce účinky
Brufen sirup sa zvyčajne dobre znáša. Počas liečby sa však môžu vyskytnúť ťažkosti tráviaceho systému (žalúdočný vred, krvácanie alebo prederavenie tráviaceho systému, nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, pálenie záhy, bolesť brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie krvi, vredový zápal sliznice ústnej dutiny, zhoršenie zápalu hrubého čreva a Crohnovej choroby a menej často zápal sliznice žalúdka a dvanástnikový vred), alergické reakcie (dušnosť, vyrážka, svrbenie, žihľavka), opuch, zvýšený krvný tlak, zlyhávanie srdca a zriedkavo nespavosť, úzkosť, depresia, zmätenosť, bolesť hlavy, závrat, únava, ospalosť, rozmazané videnie, nádcha, nebakteriálna meningitída (zápal mozgových blán), zápal pečene, žltačka, porucha funkcie pečene a zlyhávanie pečene, hučanie v ušiach, ochorenie obličiek alebo krvi, porucha zraku či sluchu a zmeny v krvnom obraze. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zápal pankreasu.
Lieky, ako je Brufen sirup, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky. Môže sa vyskytnúť prechodný pocit pálenia v ústach alebo v hrdle. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte so svojím lekárom.
 
Pri výskyte závažnejších nežiaducich účinkov ako je alergická reakcia, náhly opuch v okolí očí, zvieravý pocit na hrudníku, sťažené dýchanie, rozmazané videnie, bolesť v nadbrušku alebo čierno sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.
 
Používanie iných liekov
Účinky Brufenu sirup a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste v poslednej dobe užívali, vrátane liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Brufenom sirup iné voľnopredajné lieky.
Niektoré lieky, ktoré sú antikoagulačné (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), cukrovke (sulfonylurea) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.
Brufen sirup môže znížiť účinok liekov na liečbu vysokého krvného tlaku a močopudných liekov, zvýšiť účinok liekov znižujúcich zrážavosť krvi (warfarín), zvýšiť plazmatickú hladinu kardioglykozidov (digoxín) a znížiť vylučovanie aminoglykozidov, lítia a metotrexátu. Brufen sirup zvyšuje riziko poškodenia obličiek po cyklosporíne a močopudných liekoch a zvyšuje možnosť vzniku kŕčov pri užívaní s chinolónovými antibiotikami.
Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky, kortikosteroidy, antiagregačné lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (sibutramín a niektoré antidepresíva) zvyšujú riziko vzniku nežiaducich účinkov v oblasti zažívacieho systému, vrátane krvácania a vzniku žalúdočného vredu.
Brufen sirup sa nemá užívať 8 až 12 dní po podaní mifepristonu, pretože môže znížiť jeho účinok.
Rastlinné lieky s Ginkgo biloba môžu zvýšiť riziko krvácania pri súčasnom užívaní s nesteroidovými protizápalovými liekmi.
Súbežné užívanie s močopudnými liekmi môže zvýšiť riziko škodlivého pôsobenia Brufenu sirup na obličky.
Pri súbežnom užívaní Brufenu sirup s takrolimom (liek potláčajúci imunitné reakcie organizmu) je zvýšené riziko poškodenia obličiek.
Pri súbežnom podávaní Brufenu sirup so zidovudínom (liek proti infekcii vírusom HIV) je zvýšené riziko nepriaznivého účinku na krv. Existuje dôkaz zvýšeného rizika vzniku krvácania do kĺbov a hematómov u HIV-pozitívnych hemofilikov užívajúcich súbežne zidovudín a ibuprofen.
Nevhodnou kombináciou je tiež súbežné podávanie Brufenu sirup s cholestyramínom (na liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi) a niektorými liekmi na liečbu hubových infekcií (hlavne vorikonazol a flukonazol).
 
Dávkovanie a spôsob podávania
Dojčatá a deti do 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 20 až 30 mg ibuprofenu/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do väčšieho počtu dávok.
 
Odporúčané dávkovanie podľa hmotnosti a veku dieťaťa:
 
Vek                             Dávka                         Frekvencia    
3 - 6 mesiacov              5 mg/kg                        3-krát denne
(hmotnosť > 5 kg)        
6 mesiacov - 1 rok        2,5 ml (50 mg)              3-krát denne
1 - 2 roky                     2,5 ml (50 mg)              3 až 4-krát denne         
3 - 7 rokov                   5 ml (100 mg)               3 až 4-krát denne
8 - 12 rokov                  10 ml (200 mg)             3 až 4-krát denne                     
 
Pri juvenilnej chronickej artritíde sa môže denná dávka zvýšiť až na 40 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 3 až 4 jednotlivých dávok.
 
Brufen sirup sa nemá podávať deťom mladším ako 3 mesiace a deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 5 kg. Na výpočet dávky sa má použiť telesná hmotnosť, veková hranica je len orientačná.
 
Dospelí a deti od 12 rokov
Pre dospelých a deti od 12 rokov je určený Brufen 400 filmom obalené tablety, avšak pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním tabliet, môžu užívať Brufen sirup v zodpovedajúcich dávkach.
Reumatické ochorenia: odporúčaná denná dávka je 400 až 600 mg (20 až 30 ml) 3-krát denne. Na rýchlejšie zmiernenie rannej stuhnutosti je možné podať prvú dávku nalačno.
Bolestivá menštruácia: 400 mg (20 ml) 1 až 3-krát denne podľa potreby. Liečba sa začína pri prvých príznakoch menštruačných ťažkostí.
Bolestivé stavy ľahkej až strednej intenzity: 200 až 400 mg (10 až 20 ml) jednorazovo alebo rozdelených do 3 až 4 denných dávok.
 
Pri užívaní Brufenu sirup sa môže vyskytnúť prechodný pocit pálenia v ústach alebo v hrdle, pred použitím je potrebné dôkladne pretrepať fľašu so sirupom.
 
Na dávkovanie použite priloženú dávkovaciu lyžicu.
 
Starší pacienti
U starších pacientov, najmä s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, určí lekár dávku individuálne.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Brufen sirup môže u niektorých ľudí zhoršiť reakcie. Toto je treba brať do úvahy v prípadoch, kedy je potrebná zvýšená ostražitosť, napr. vedenie vozidla.
 
Predávkovanie
Príznakom predávkovania je nevoľnosť, vracanie, závrat, kŕče a ojedinele strata vedomia.
Pri podozrení na predávkovanie alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
Varovanie
Brufen sirup sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.
 
Obsah balenia
100 ml
 
Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote 15 °C – 25 °C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Dátum poslednej revízie textu
December 2012

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.