Voltaren Rapid 25mg mäkké kapsuly 20ks

Voltaren Rapid 25mg mäkké kapsuly 20ks

Úľava od bolesti

7,22 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
6,80 €
Skladom
10,50 €
Skladom
9,90 €
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie
Voltaren Rapid 25 mg
mäkké kapsuly
diclofenacum kalicum
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám
 povedal(povedala) váš lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Voltaren Rapid 25 mg a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Voltaren Rapid 25 mg
3.       Ako užívať Voltaren Rapid 25 mg
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Voltaren Rapid 25 mg
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.                  Čo je Voltaren Rapid 25 mg a na čo sa používa
 
Voltaren Rapid 25 mg obsahuje diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Voltaren Rapid 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.
 
Voltaren Rapid 25 mg prináša úľavu od:
·         bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;
·         príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.
 
Ako Voltaren Rapid 25 mg pôsobí
 
Voltaren Rapid 25 mg mäkké kapsuly zmierňujú príznaky zápalu, bolesti a opuchov, tým že blokujú syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňujú príčinu zápalu a horúčky.
 
Mäkká kapsula je vytvorená tak, aby sa absorbovala rýchlejšie ako diklofenak tableta.
 
Ak máte akékoľvek otázky, ako Voltaren Rapid 25 mg pôsobí, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
Ak sa nebudete cítiť lepšie do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo sa vaše príznaky zhoršia, musíte sa poradiť s lekárom.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Voltaren Rapid 25 mg
 
Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny, ktoré sa môžu líšiť od všeobecných informácií obsiahnutých v tejto písomnej informácii.
 
Neužívajte Voltaren Rapid 25 mg :
 
 • keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Voltaren Rapid 25 mg, uvedených na konci tejto písomnej informácie pre používateľa v časti 6 a na konci časti 2;
 
 • keď ste niekedy mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu bolesti, zápalu alebo horúčky, ako sú diklofenak, ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová (látka  používaná aj na  prevenciu zrážania krvi). Takouto reakciou môže byť astma, dýchavičnosť, kožné vyrážky, opuch tváre, nádcha. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom;
 
 • keď v súčasnosti máte alebo ste mali vred žalúdka alebo tenkého čreva;
 
 • keď spozorujete krv v stolici alebo čierne sfarbenie stolice (prejavy krvácania z tráviaceho traktu);
 
 • keď máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene;
 
 • keď máte závažné zlyhávanie srdca;
 
 • keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností, užívanie Voltaren Rapid 25 mg pre vás nie je vhodné.
 
Upozornenia a opatrenia
 
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Voltaren Rapid 25 mg:
 
-                 ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú  napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica. Ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu;
 
-                 ak máte problémy s črevami;
 
-                 ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu;
 
-                 ak máte astmu;
 
-                 ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami;
 
-                 ak máte alebo ste mali problémy so srdcom alebo s vysokým krvným tlakom;
 
-                 ak máte opuchnuté nohy;
 
-                 ak ste ohrozený dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku);
 
-                 ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.
 
Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte Voltaren Rapid 25 mg skôr, než o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Iné upozornenia
 
Lieky ako je Voltaren Rapid 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhom trvaní liečby.
 
Neprekračujte:
 • odporúčanú dávku (do 3 kapsúl denne)
 • dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pre liečbe horúčky)
 • ak máte problémy so srdcom, prekonali ste cievnu mozgovú príhodu alebo máte riziko vzniku cievnej príhody (napríklad  máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú  hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vhodnosti liečby so svojím  lekárom alebo lekárnikom predtým než začnete užívať Voltaren Rapid 25 mg
 • Voltaren Rapid 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní lieku Voltaren Rapid 25 mg
 • dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.
 
Deti a dospievajúci (do 14 rokov)
 
Voltaren Rapid 25 mg nepodávajte deťom a mladistvým do 14 rokov.
 
Iné lieky a Voltaren Rapid 25 mg
 
Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:
 
-                 Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI,) (lieky používané na liečbu depresie).
-                 Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).
-                 ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca).
-                 Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).
-                 Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.
-                 Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén.
-                 Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele).
-                 Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá).
-                 Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo proti zápalu kĺbov ).
-                 Cyklosporín, takrolimus (lieky používané najmä u pacientov po transplantácii orgánov).
-                 Trimetoprim (liek používaný na prevenciu alebo na liečbu infekcií močových ciest)
-                 Chinolónové antibakteriálne liečivá (niektoré lieky používané proti infekciám
-                 Vorikonazol (liek na liečbu plesňových ochorení).
-                 Fenytoín (liek na liečbu záchvatov epilepsie)
-                 Cholestipol a cholestyramín (lieky upravujúce hladinu cholesterolu)
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Voltaren Rapid 25 mg a jedlo a nápoje
 
Na dosiahnutie väčšej účinnosti užite mäkké kapsuly pred jedlom.
 
Starší ľudia
 
Rovnako ako pri iných liekoch proti bolestimôžu starší ľudia silnejšie reagovať na Voltaren Rapid 25 mg ako ostatní dospelí. Starostlivo dodržiavajte inštrukcie a užívajte  najmenší počet kapsúl  ktoré sú dostatočné na navodenie úľavy od ťažkostí. Zvlášť u  starších pacientov, je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
 
Tehotenstvo
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte o  tom svojho lekára a neužívajte Voltaren Rapid 25 mg . Je zvlášť dôležité neužívať Voltaren Rapid 25 mg v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.
 
Dojčenie
Neužívajte Voltaren Rapid 25 mg pokiaľ dojčíte, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu. Informujte svojho lekára, ak dojčíte.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako začnete užívať akékoľvek lieky.
 
Plodnosť
Rovnako ako iné protizápalové lieky môže užívanie diklofenaku, liečiva kapsúl Voltaren Rapid 25 mg spôsobovať problémy s počatím. Po ukončení užívania lieku sa všetko vráti do pôvodného stavu. Avšak mali by ste informovať svojho lekára, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Voltaren Rapid 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Napriek tomu tak, ako iné lieky proti bolesti, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť poruchy videnia, závraty a ospalosť. Ak sa u vás tieto príznaky prejavia, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje. O tom, že máte tieto ťažkosti, informujte čo najskôr svojho lekára.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách mäkkých kapsúl
Mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg obsahujú sorbitol. Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.
 
 
3.       Ako užívať Voltaren Rapid 25 mg
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a mladiství vo veku  14 rokov a viac
Pri objavení sa príznakov, užite úvodnú dávku 1 mäkkú kapsulu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 kapsuly s odstupom  najmenej 4 až 6 hodín. Neužívajte viac než 3 mäkké kapsuly denne.
 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku lieku mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg, potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.
 
Ako sa mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg užívajú
 
 • Mäkkú kapsulu prehltnite celú a zapite pohárom vody.
 • Pre maximálnu účinnosť užívajte mäkké kapsuly pred jedlom.
 
Ako dlho užívať Voltaren Rapid 25 mg
 
Neužívajte liek Voltaren Rapid 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnym ochorením.
 
Ak užijete viac kapsúl Voltaren Rapid 25 mg ako máte
 
Ak omylom užijete priveľa kapsúl Voltaren Rapid 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte nemocničnú pohotovostnú službu.. Môžete potrebovať lekársku pomoc.
 
Ak zabudnete užiť Voltaren Rapid 25 mg
 
Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu kapsulu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú  dávku.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Niektoré zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb) vedľajšie účinky by mohli byť závažné.
 • Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi, krvavá hnačka.
 • Alergická reakcia zahŕňajúca ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.
 • Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti v hrudníku so sipotom alebo kašľom (príznaky astmy).
 • Náhla a neznesiteľná bolesť na  hrudníku (príznaky srdcovej príhody), mdloby, ťažkosti s dýchaním, vysoký krvný tlak.
 • Náhla a výrazná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení.
 • Kŕče.
 • Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach, zápal kože s  popraskaním  alebo odlupovaním.
 • Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).
 • Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču, zvýšený výskyt bielkovín v moči, prítomnosť krvi v moči.
 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky hepatitídy/zlyhanie pečene), zvýšené hodnoty pečeňových
testov.
 • Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla, časté infekcie.
 • Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať mäkké kapsuly Voltaren Rapid 25 mg a okamžite informujte svojho lekára
 
Lieky ako je Voltaren Rapid 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody.
 
Ďalšie vedľajšie účinky
 
Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva lieku mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg počas dlhšej doby. Ak sa u Vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
 
Časté vedľajšie účinky  (môžu sa prejaviť u 1 z 10 osôb):
-         Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla
-                 Bolesť hlavy, závraty
-        Kožná vyrážka
-        Závrat
 
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 1 000 osôb)
-        Ospalosť
-        Svrbivá vyrážka
 
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb)
-                 Nízky počet bielych krviniek, nízky počet  červených krviniek
-                 Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), opuchnutý, červený a boľavý jazyk, poruchy vnímania chuti, kŕče v hornej časti brucha
-                 Svrbenie a začervenanie kože, vypadávanie vlasov
-                 Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška
-                 Neostré videnie, zvonenie v ušiach, , zhoršenie sluchu
-                 Búšenie srdca (palpitácie)
-                 Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.         Ako uchovávať  Voltaren Rapid 25 mg
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo obsahuje Voltaren Rapid 25 mg
 
Liečivo mäkkých kapsúl Voltaren Rapid 25 mg je draselná soľ diklofenaku. Každá mäkká kapsula obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.
 
Ďalšie zložky sú: makrogol 600, glycerol, čistená voda, želatína, polysorbát (obsahuje sorbitol, sorbitany), chinolínová žlť (E104).
 
Ako vyzerá Voltaren Rapid 25 mg a obsah balenia
 
Voltaren Rapid 25 mg sú oválne priehľadné žlté mäkké kapsuly
Kapsuly sú balené v blistroch.
Veľkosť balenia je 10, 20, 30 alebo 40 mäkkých  kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.