Osteocynesine 60tbl

Osteocynesine 60tbl

hojenie zlomenín, osteoporóza, rastové problémy

7,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
OSTEOCYNESINE, tablety
Homeopatický liek
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pretože, obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať OSTEOCYNESINE
tabletyobozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.  
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo sú OSTEOCYNESINE  tablety a na čo sa používajú.
2.         Skôr ako užijete OSTEOCYNESINE tablety.
3.         Ako užívať OSTEOCYNESINE tablety?
4.         Možné vedľajšie účinky.
5.         Ako uchovávať OSTEOCYNESINE tablety?
6.         Ďalšie informácie.
 
 
1.         ČO SÚ OSTEOCYNESINE, tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ?
 
OSTEOCYNESINE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa ako podporný prostriedok
na úpravu metabolizmu vápnika : pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri
hojení zlomenín, v rekonvalescencii.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE OSTEOCYNESINE tablety  
 
Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.
 
Neužívajte OSTEOCYNESINE tablety  
- keď ste alergickí ( precitlivení ) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
OSTEOCYNESINE tablety.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OSTEOCYNESINE tabliet  
- Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
- Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú, je nutné vyhľadať lekára.
 
Užívanie iných liekov
Žiadne interakcie nie sú známe.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
Užívanie OSTEOCYNESINE tabliet s jedlom a nápojmi
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
OSTEOCYNESINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách OSTEOCYNESINE tabliet  
Pomocné látky so známym účinkom : sacharóza, laktóza.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ OSTEOCYNESINE tablety
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti: 2 tablety 2 – 3 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.
Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozpustený v troške vody.
 
Spôsob podania:
Vnútorné užitie.
 
Ak užijete viac OSTEOCYNESINE tabliet , ako je určené
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť OSTEOCYNESINE, tablety
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať OSTEOCYNESINE, tablety
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj OSTEOCYNESINE tablety  môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ OSTEOCYNESINE, tablety   
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
 
Nepoužívajte OSTEOCYNESINE, tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po „ Dátum exspirácie: “.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo OSTEOCYNESINE tablety obsahujú
 
Liečivá: 1 tableta (300 mg) obsahuje :
Calcarea carbonica (vápenec z ustrice - uhličitan vápenatý) 3 DH.........................0,6 mg
Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3 DH...............................................0,6 mg
Calcarea fluorica (flourid vápenatý z minerálu flouritu) 3 DH...............................0,6 mg
Sulfur iodatum (tavenina 1dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4 CH.......................0,6 mg
 
Ďalšie zložky sú:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát q.s. ad 300 mg v 1 tablete.
 
 
Ako vyzerajú OSTEOCYNESINE, tablety a obsah balenia
 
tableta - 300 mg
Obsah balenia: 60 tabliet, Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte Foy –lès – Lyon
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 60 tabliet
Kód:
60068
ŠUKL kód: 60068
EAN:
3352712003860
Kategórie: Voľnopredajné liekySvaly, kosti a kĺby
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKosti, kĺby, svalyÚrazy, výrony