Osteogenon 40tbl

Osteogenon 40tbl

Na liečbu rednutia kostí – osteoporózy (ochorenia s nadmerným úbytkom kostnej hmoty a porušením jej novotvorby).

7,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Osteogenon je na liečbu rednutia kostí – osteoporózy (ochorenia s nadmerným úbytkom kostnej hmoty a porušením jej novotvorby); na liečbu rednutia kostí u žien po prechode alebo v starobe; u druhotného odvápnenia kostí v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je užívanie niektorých liekov, ochorení žalúdka, čriev, pečene, obličiek, štítnej žľazy a pohybového ústrojenstva, zvlášť pokiaľ obmedzujú pohyblivosť; môže byť používaný na liečbu nerovnováhy hladín vápnika a fosforu, ku ktorej môže dôjsť v tehotenstve a počas dojčenia; ďalej ako podporná liečba pri hojení zlomenín.
 
1.         ČO JE Osteogenon A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Osteogenon obsahuje ústrojné súčasti kostnej hmoty (oseín) a kostný minerál, obsahujúci vápnik a fosfor (hydroxyapatit v malých kryštálikoch) v prirodzene vyváženom pomere. V oseíne boli preukázané bielkovinové i nebielkovinové látky, ktoré majú priaznivý vplyv na správnu výstavbu kostného tkaniva. V klinických pozorovaniach u zdravých dobrovoľníkov sa preukázalo, že vstrebávanie vápnika, ktorý je nevyhnutný pre správne zvápenatenie kostí, je lepšie z Osteogenonu ako zo samotných solí vápnika.
 
Osteogenon sa používa na odporúčanie lekára i na liečbu rednutia kostí – osteoporózy (ochorenia s nadmerným úbytkom kostnej hmoty a porušením jej novotvorby); na liečbu rednutia kostí u žien po prechode alebo v starobe; u druhotného odvápnenia kostí v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je užívanie niektorých liekov, ochorení žalúdka, čriev, pečene, obličiek, štítnej žľazy a pohybového ústrojenstva, zvlášť pokiaľ obmedzujú pohyblivosť; môže byť používaný na liečbu nerovnováhy hladín vápnika a fosforu, ku ktorej môže dôjsť v tehotenstve a počas dojčenia; ďalej ako podporná liečba pri hojení zlomenín.
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE Osteogenon
 
Neužívajte Osteogenon
-        keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek Osteogenonu.
-        keď trpíte hyperkalciémiou (abnormálne vysoké hladiny vápnika v krvi)
-        keď trpíte hyperkalciúriou (nezvyčajne vysoké vylučovanie vápnika močom)
-        keď trpíte kalciovou litiázou (obličkové kamene obsahujúce vápnik) – kalcifikácia tkaniva
-        keď trpíte závažným zlyhaním obličiek alebo chodíte na hemodialýzu.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Osteogenonu
Dlhodobé používanie Osteogenonu u pacientov s vysokým rizikom vápnikovej nefrolitiázy (tvorba obličkových a močových kameňov) a u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neodporúča.
Počas liečby pacientov so zlyhaním obličiek sa odporúča sledovanie koncentrácie fosforu v krvi.
 
Užívanie iných liekov
Osteogenon užívaný súčasne s niektorými antibiotikami zo skupiny tetracyklínov alebo s liekmi obsahujúcimi železo znižuje vstrebávanie týchto liekov. Z tohoto dôvodu sa nesmú uvedené lieky užívať súčasne s Osteogenonom; medzi užitím týchto liekov a Osteogenonom musí byť najmenej štvorhodinová prestávka.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva sa liek môže používať len na základe odporúčania lekára. Ak zistíte, že ste tehotná počas liečby, obráťte sa na svojho lekára.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Osteogenon neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách
Obsahuje len stopy soli (chloridu sodného), preto je vhodný i na dlhodobé užívanie u pacientov s vysokým krvným tlakom. Neobsahuje cukor, preto ho môžu užívať i diabetici.
 
3.       AKO UŽÍVAŤ Osteogenon
 
Vždy užívajte Osteogenon presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Liek môžu užívať dospelí i deti staršie ako 12 rokov.
 
-          na liečbu osteoporózy užívajú dospelí dvakrát denne 2 až 4 filmom obalené tablety;
-          počas liečby nerovnováhy pomeru vápnika a fosforu v tehotenstve a počas dojčenia sa užívajú 1 až 2 filmom obalené tablety denne;
-          na podpornú liečbu pri hojení zlomenín užívajú dospelí a deti 1 až 2 filmom obalené tablety denne.
 
Spôsob a cesta podania
Osteogenon je určený na perorálne použitie.
Filmom obalené tablety sa zapíjajú malým množstvom nápoja (pohárom vody).
 
Trvanie liečby
Postupujte podľa pokynov lekára.
 
Ak užijete viac Osteogenonu, ako máte
V prípade predávkovania sa obráťte na svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
 
Ak zabudnete užiť Osteogenon
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Osteogenon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po dlhodobo podávaných vysokých dávkach lieku sa môžu zvýšiť hladiny vápnika v krvi a v moči.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Osteogenon
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Nepoužívajte Osteogenon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Osteogenon obsahuje
-        Liečivo je hydroxyapatitum osseum (kostný hydroxyapatit) 830 mg v jednej tablete (vápnik 178 mg, fosfor 82 mg - zodpovedá približne 444 mg hydroxyapatitu, 75 mg nekolagénnych peptido-proteínov a 216 mg kolagénu - zodpovedá približne 291 mg oseínu).
-        Ďalšie zložky sú magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), amylum solani (zemiakový škrob), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza), macrogolum (makrogol), talcum (mastenec), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý), titanii dioxidum (oxid titaničitý).
 
Ako vyzerá Osteogenon a obsah balenia
Bledožlté, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety.
Balenie obsahuje 40 filmom obalených tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pierre Fabre Medicament
45, place Abel Gance,
Boulogne, Francúzsko

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Pierre Fabre
Balenie: 40 tabliet
Kód:
41325
ŠUKL kód: 41325
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekySvaly, kosti a kĺbyOsteoporóza
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuMenopauzaKosti, kĺby, svalyOsteoporóza