• Odporúčame
Nizoral šampón 2% proti lupinám

Nizoral šampón 2% 60ml

Liek sa môže použiť na liečbu lupin, uľavuje od svrbenia

12,11 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 6 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
8,77 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Nizoral šampón 2 %
šampón
(ketoconazolum)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa v prípade pityriasis versicolor do 7 dní a v prípade lupín alebo seboroickej dermatitídy do 5 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Nizoral šampón 2 %  a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nizoral šampón 2 %
3.         Ako používať Nizoral šampón 2 %
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Nizoral šampón 2 %
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1. Čo je Nizoral šampón 2 % a na čo sa používa
 
Nizoral šampón 2 % je liek, ktorý sa používa na liečbu infekcií kože spôsobených mikroskopickými hubami. Nizoral šampónom 2 % je možné liečiť ako vlasatú časť hlavy, tak aj rozsiahlejšie plochy na hrudníku alebo na tvári.
Používa sa na rôzne infekcie kože, ktoré môžete rozpoznať ako:
-          šupiny na hlave (lupiny)
-          červenohnedé škvrny so žltými alebo bielymi odlupujúcimi sa šupinami zvyčajne na tvári alebo na hrudníku (seboroická dermatitída)
-          malé, hnedé alebo bielo sfarbené nepravidelné škvrny na trupe (pityriasis versicolor).
Nizoral šampónom 2 % je možné tieto infekcie liečiť alebo im predchádzať.
 
Ak sa v prípade pityriasis versicolor do 7 dní a v prípade lupín alebo seboroickej dermatitídy do 5 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nizoral šampón 2 %
 
Nepoužívajte Nizoral šampón 2 %
 
-          ak ste precitlivený/á (alergický/á) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Precitlivenosť sa po použití Nizoral šampónu 2 % prejavuje svrbením a sčervenaním kože.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Nizoral šampón 2 %, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 
Tak ako pri užívaní všetkých šampónov, zabráňte jeho styku s očami. V prípade preniknutia a styku s očami, vypláchnite oči vodou.
 
Iné lieky a Nizoral šampón 2 %
 
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pozornosť vyžaduje súčasné používanie kortikosteroidov v krémoch, mastiach alebo v pleťovej vode (liečivá používané na liečbu kožných problémov).
Ak používate takéto lieky, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika skôr ako začnete liečbu Nizoral šampónom 2 %. Nizoral šampón 2 % môžete začať používať ihneď, neprerušte však užívanie kortikosteroidov zo dňa na deň. Koža môže reagovať sčervenaním alebo svrbením.
V liečbe kortikosteroidmi pokračujte nasledovne:
-          užívajte rovnaké dávky počas 1 týždňa,
-          postupne znižujte dávky v priebehu 1-2 týždňov,
-          potom liečbu kortikosteroidmi ukončite úplne.
V prípade pochybností sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.
 
Nizoral šampón 2 % a jedlo a nápoje
Nizoral šampón 2 % môžete používať nezávisle od jedla.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Nie je známe riziko súvisiace s užívaním Nizoral šampónu 2 % počas tehotenstva alebo dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nizoral šampón 2 % neovplyvňuje schopnosť vedenia vozidiel a obsluhu strojov.
 
3. Ako používať Nizoral šampón 2 %
 
Nizoral šampón 2 % je určený na použitie u dospievajúcich a dospelých.
Vždy používajte Nizoral šampón 2 % presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Umyte postihnuté miesta kože Nizoral šampónom 2 % a nechajte ho pôsobiť 3-5 minút pred opláchnutím.
Dbajte na to, aby ste dokonale umyli aj vlastnú kožu a nie iba vlasy. Zvyčajne stačí na jedno umytie 1 dávka vytlačená do dlane.
Ako často je nutné Nizoral šampón 2 % používať závisí od typu infekcie a od potreby jej liečby alebo prevencie.
 
- Šupiny na hlave (lupiny) a červenohnedé škvrny so žltými alebo bielymi odlupujúcimi sa šupinami na tvári alebo na hrudníku (seboroická dermatitída).
Liečba: 2-krát týždenne počas 2 až 4 týždňov.
Prevencia opakovaného výskytu ochorenia: 1-krát týždenne alebo 1-krát za 2 týždne.
 
- Malé, hnedé alebo bielo sfarbené nepravidelné škvrny na trupe (pityriasis versicolor).
Liečba: 1-krát denne počas 5 dní.
Prevencia opakovaného výskytu ochorenia: každoročne pred nástupom leta 1-krát denne počas troch po sebe nasledujúcich dní.
 
Použitie u detí a dospievajúcich
Nizoral šampón 2 % je určený na použitie u dospievajúcich a dospelých.
 
Ak použijete viac lieku Nizoral šampón 2 %, ako máte
Nizoral šampón 2 % sa nesmie prehltnúť. Ak ste neúmyselne prehltli Nizoral šampón 2 %, vyhľadajte svojho lekára.
 
Informácia pre lekára v prípade predávkovania sa pacienta
V prípade náhodného prehltnutia sa odporúčajú len podporné a symptomatické opatrenia.
Aby nenastala aspirácia a dávenie, neodporúča sa výplach žalúdka.
 
 
4.  Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Menej často sa môžu vyskytnúť reakcie v mieste aplikácie, ktoré zahŕňajú pľuzgiere; olupovanie kože; zápal vlasových folikul; svrbenie; podráždenie; pocit pálenia kože; červenú, suchú alebo citlivú kožu; vyrážky; akné; padanie vlasov; zmena štruktúry vlasov; (alergické) reakcie z precitlivenosti; podráždenie očí alebo zvýšené slzenie; lokalizovaný ekzém alebo skreslené vnímanie chuti. Môže sa tiež objaviť náhly opuch kože alebo slizníc na tvári, očiach alebo perách; žihľavka alebo zmena farby vlasov. Ak netolerujete šampón, prerušte liečbu.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
5.      Ako uchovávať Nizoral šampón 2 %
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Fľaša - Nizoral šampón 2 % uchovávajte pri teplote 15 až 25 °C. Chráňte pred svetlom. Fľašu vždy dôkladne uzavrite.
Vrecká - Nizoral šampón 2 % uchovávajte pri teplote 15 až 30 °C. Chráňte pred svetlom.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši/vrecku po „Dátum exspirácie/EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.      Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Nizoral šampón 2 % obsahuje
Liečivo je ketoconazolum (ketokonazol) s obsahom 20 miligramov v 1 grame šampónu.
 
Nizoral šampón 2 % ďalej obsahuje pomocné látky: nátriumlaurylsulfát, monolaurylester sulfojantaránu disodného, dietanolamid kyseliny kokosovej, kvarternizovaný živočíšny kolagén, makrogol 120 metylglukózodioleátu, parfém, imidomočovina, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, sodná soľ erytrozínu, chlorid sodný, čistená voda.
 
Ako vyzerá Nizoral šampón 2 % a obsah balenia
 
Nizoral šampón 2 % sa dodáva
-          v papierovej škatuli s 1 fľašou s obsahom 60 ml,
-          v papierovej škatuli s 1 fľašou s obsahom 100 ml,
-          v papierovej škatuli so 6 vreckami, každé s obsahom 6 ml.
-          v papierovej škatuli s 12 vreckami, každé s obsahom 6 ml.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Nemecko Výrobca Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, Belgicko STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Nemecko
Táto písomná informácia bola schválená v máji 2019

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.