• Produkt mesiaca
Ibolex proti bolesti

Ibolex 200mg 20 tabliet

Nová generácia liekov proti bolesti . NIEČO NA BOLESŤ

5,99 €
4,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
3,20 €
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

Ibolex 200mg 20 tabliet

Liek obsahuje liečivo dexibuprofén, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). Lieky typu NSAID sa používajú na tlmenie bolestí a zápalu. Pôsobia tak, že znižujú množstvo prostaglandínov (látok, ktoré majú vplyv na zápal a bolesť), ktoré si telo vytvára.

Liek sa používa na krátkodobú symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej akútnej bolesti rôzneho pôvodu u dospelých, ako je:

 • muskuloskeletálna bolesť (bolesť svalov, kĺbov, šliach a kostí), napr. bolesť chrbta,
 • bolesť zubného pôvodu, bolesť po vytrhnutí zubov,
 • menštruačná bolesť, 
 • bolesť hlavy,
 • bolesti pri nachladnutí a chrípke (napr. bolesť hlavy a končatín).

Dávkovanie

Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie symptómov.

Úvodná dávka je 1 tableta a ďalšia 1 tableta vždy po 6-8 hodinách podľa potreby. Medzi jednotlivými dávkami sa má dodržať časový odstup minimálne 6 hodín a bez konzultácie s lekárom je maximálna denná dávka 3 tablety.

Ak sa stav pacienta v priebehu 4 dní (v prípade horúčky v priebehu 3 dní) nezlepší, odporúča sa vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú pohárom vody. Kombinácia s jedlom sa odporúča kvôli tomu, že sa zmierňuje podráždenie tráviaceho traktu, a to najmä pri dlhodobom užívaní. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Dexibuprofén je kontraindikovaný počas 3. trimestra gravidity. Počas 1. a 2. trimestra gravidity sa liek nemá podávať, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Dojčenie počas užívania dexibuprofénu je možné pri nízkych dávkach a krátkodobej liečbe.
Liek nemajú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným ochorením pečene, obličiek a srdca, u pacientov s peptickým vredom a anamnézou GIT krvácania.
Súbežne s dexibuprofénom sa nemajú užívať iné lieky typu NSAID alebo lieky s kyselinou acetysalicylovou užitou proti bolesti, môže sa zvýšiť riziko vzniku vredov a krvácania v tráviacom trakte.
U pacientov s anamnézou alebo súčasnou prieduškovou astmou alebo alergickými ochoreniami  môže dôjsť k bronchospazmu.
Počas užívania sa má obmedziť alebo vylúčiť konzumáciu alkoholu.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov. Starší pacienti užívajúci tento liek majú zvýšené riziko vzniku problémov súvisiacich s vedľajšími účinkami.

V nasledujúcom zozname sú uvedené všetky možné známe vedľajšie účinky vrátane účinkov pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe, ako napr. v prípade reumatických ochorení. Ich výskyt bude zriedkavejší pri užívaní nižších dávok počas kratšej doby podľa odporúčaní pre Ibolex 200 mg.

Prestaňte užívať Ibolex a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:

 • ak máte silné bolesti brucha, najmä ak začínate s užívaním Ibolexu;
 • ak máte čiernu stolicu, krvavú hnačku alebo vraciate krv;
 • ak máte kožné vyrážky, závažnú tvorbu pľuzgierov alebo odlupovanie kože, poškodenie slizníc alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti;
 • ak máte príznaky ako napr. horúčka, bolesť hrdla alebo úst, príznaky podobné chrípke, pocit únavy, krvácanie z nosa alebo kože. Tieto príznaky môžu byť spôsobené úbytkom bielych krviniek vo vašom tele (agranulocytóza);
 • ak máte silnú alebo pretrvávajúcu bolesť hlavy;
 • ak máte žlté sfarbenie pokožky a bielok (žltačka);
 • ak máte opuch tváre, jazyka alebo hltanu, ťažkosti pri prehĺtaní alebo pri dýchaní (angioedém), resp. zhoršenie astmy.

Časté: môžu postihovať 1 až 10 osôb zo 100

 • problémy s trávením ako napr. bolesť brucha, nevoľnosť a poruchu trávenia, hnačka, vetry (plynatosť), zápcha, pálenie záhy, vracanie a mierne straty krvi v žalúdku a/alebo v črevách, ktoré môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť anémiu (málokrvnosť)

Menej: môžu postihovať 1 až 10 osôb z 1 000

 • žalúdočné alebo črevné vredy, v niektorých prípadoch s krvácaním a prederavením, zápal sliznice ústnej dutiny s tvorbou vredov (ulcerózna stomatitída), zápal žalúdočnej sliznice (gastritída), zhoršenie kolitídy (zápal hrubého čreva) a Crohnovej choroby
 • poruchy centrálneho nervového systému, ako sú bolesť hlavy, závrat, ospalosť, telesný nepokoj, podráždenosť alebo únava
 • poruchy zraku
 • reakcie precitlivenosti vrátane žihľavky (vyrážky s vypuklými svrbivými červenými hrčkami) a svrbenie

Zriedkavé: môžu postihovať 1 až 10 osôb z 10 000

 • zvonenie v ušiach, v prípade dlhodobej liečby problémy so sluchom
 • poškodenie tkaniva obličiek (papilárna nekróza), zvýšené koncentrácie moču v krvi a zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi
 • poruchy funkcií pečene (zvyčajne vratné)

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • ťažkosti s dýchaním (predovšetkým u pacientov s prieduškovou astmou), zhoršenie astmy
 • zápal pažeráka alebo podžalúdkovej žľazy, vznik zúžených miest v tenkom a hrubom čreve (membránové zúženie čreva)
 • vysoký krvný tlak, zápal ciev, búšenie srdca, zlyhanie srdca
 • nižší než normálny odtok moču a opuch (najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo s poruchou funkcie obličiek); opuch (edém) a kalný moč (nefrotický syndróm); zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže spôsobiť akútne zlyhanie obličiek. Ak sa u vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov alebo ak máte celkový pocit nepohody, prestaňte užívať Ibolex a poraďte sa so svojím lekárom, pretože môže ísť o prvé prejavy poškodenia, resp. zlyhania obličiek
 • psychotické reakcie a depresia
 • poškodenie pečene, najmä pri dlhodobej liečbe, zlyhanie pečene, akútny zápal pečene (hepatitída) a žltačka
 • problémy s tvorbou krviniek (anémia, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza) – k prvým prejavom patrí horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, nadmerná únava, krvácanie z nosa a kože. V takýchto prípadoch musíte liečbu okamžite prerušiť a poradiť sa s lekárom. Tieto príznaky nesmiete zmierňovať pomocou liekov proti bolesti, resp. liekov na zníženie teploty (antipyretiká)
 • bolo popísané zhoršenie infekčných zápalových ochorení (napr. nekrotizujúca fasciitída) v súvislosti s užívaním niektorých liekov proti bolesti (NSAID). Ak sa objavia prejavy infekcie alebo ak sa počas užívania ibuprofénu príznaky zhoršia, okamžite vyhľadajte lekára, pretože sa musí zvážiť nutnosť antiinfekčnej/antibiotickej liečby
 • zriedkavý výskyt závažných infekčných ochorení kože a komplikácií v oblasti mäkkých tkanív počas infekcie ovčími kiahňami
 • príznaky aseptickej meningitídy sprevádzané stuhnutosťou šije, bolesťou hlavy, nevoľnosťou, vracaním, horúčkou alebo poruchami vedomia sa pozorovali pri použití ibuprofénu. U pacientov s autoimunitnými ochoreniami (systémový lupus erythematosus, SLE), zmiešané ochorenia spojivového tkaniva) môže byť výskyt týchto vedľajších účinkov pravdepodobnejší. Pri ich výskyte ihneď kontaktujte lekára
 • závažné formy kožných reakcií, ako sú napr. vyrážky so sčervenaním a tvorbou pľuzgierov (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm), vypadávanie vlasov (alopécia)
 • závažné celkové reakcie precitlivenosti (opuch tváre, jazyka a hrtana, dýchavičnosť, tachykardia, nízky krvný tlak, ťažký šok, zhoršenie astmy)

Neznáme (na základe dostupných údajov sa nedá odhadnúť častosť výskytu)

 • Môže dôjsť k závažnej kožnej reakcii známej ako syndróm DRESS. K príznakom syndrómu DRESS patria: kožné vyrážky, horúčka, opuch lymfatických uzlín a zvýšenie počtu eozinofilov (druh bielych krviniek).
 • červená, šupinatá, rozšírená vyrážka s podkožnými hrčkami a pľuzgiermi, ktorá sa vyskytuje  najmä v kožných záhyboch, na trupe a horných končatinách, a ktorá je sprevádzaná horúčkou na začiatku liečby (akútna generalizovaná exantematózna pustulóza). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, prestaňte užívať Ibolex a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pozri tiež časť 2.

Lieky ako Ibolex môžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového infarktu („infarkt myokardu“) alebo cievnej mozgovej príhody (mŕtvice).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sanofi-aventis
Balenie: 20 tbl
Kód:
MAG00639
ŠUKL kód: 4315D
EAN:
3664798029673
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systémMenštruačné bolestiBolesť hlavyBolesti zubov
Trápi ma: Bolesť hlavyHlava a nervyÚnava, vyčerpanosťBolesť nervovHorúčka