Ibalgin Duo Effect Dermálny krém 50g

Ibalgin Duo Effect Dermálny krém 50g

Tlmí bolesť a zápal, zmierňuje opuchy. Lieči poúrazové stavy, vrátane krvných podliatin.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
12,40 €
Skladom
7,50 €
Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Ibalgin DUO EFFECT
Dermálny krém
Ibuprofén/ Heparinoid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Ibalgin duo effect obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-       Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.
-       Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Ibalgin Duo Effect a na čo sa používa
2.         Skôr ako použijete Ibalgin Duo Effect
3.         Ako používať Ibalgin Duo Effect
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Ibalgin Duo Effect
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE IBALGIN DUO EFFECT A NA ČO SA POUŽÍVA
 
 
Ibalgin Duo Effect, dermálny krém obsahuje liečivá ibuprofén a heparinoid.
Ibuprofén patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Pri lokálnom použití potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch v postihnutej oblasti. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov nereumatických i reumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva.
Heparinoid zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, tiež zmenšuje tvorbu opuchov a pôsobí protizápalovo. Pri lokálnom použití zmierňuje bolesť
i zápal a navyše lieči aj zápal žíl a krvné podliatiny.
Používanie krému je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofénu.
 
Ibalgin Duo Effect dermálny krém je určený na miestnu liečbu:
·         bolesti a zápalu svalov, šliach a kĺbov (napr. tenisový lakeť),
·         na úľavu pri bolestiach chrbta,
·         bolestivých stavov pri osteoartróze (ochorenie kĺbov),
·         bolestivých zápalov kĺbových puzdier,
·         zápalov šliach a svalových úponov,
·         reumatických ochorení.
 
Ibalgin Duo Effect dermálny krém je určený tiež na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú:
·         opuchy a krvné podliatiny,
·         vyvrtnutie kĺbu,
·         poranenia mäkkých častí kĺbov.
 
Na odporúčanie lekára sa používa:
·       na miestnu liečbu zápalov povrchových žíl a zápalov v okolí žíl,
·       na zmäkčenie stvrdnutej kože pri žilovej nedostatočnosti.
 
Ibalgin Duo Effect dermálny krém je určený na liečbu dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
 
 
2.         SKÔR AKO POUŽIJETE IBALGIN DUO EFFECT
 
Nepoužívajte Ibalgin Duo Effect
-          keď ste alergický/á (precitlivený/á) na ibuprofén či heparinoid (liečivá lieku Ibalgin Duo Effect) alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku;
-          keď máte sklon k astmatickému záchvatu, žihľavke alebo alergickej nádche po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liekov;
-          keď trpíte poruchami krvnej zrážavosti, poraďte sa pred použitím lieku s lekárom.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Ibalgin Duo Effect
Ibalgin Duo Effect krém sa nesmie používať na otvorené rany, porušený kožný povrch, sliznice, do úst a do očí.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa pred použitím lieku s lekárom a bez jeho odporúčania ho nepoužívajte.
Preto, že Ibalgin Duo Effect je krém podávaný lokálne na bolestivú oblasť, je tu menšie riziko komplikácií, ako pri perorálnom podaní ibuprofénu (alebo podobného protizápalového lieku proti bolesti).
 
Užívanie iných liekov
Ibalgin Duo Effect krém nemožno nanášať na kožu súčasne s niektorými liekmi na miestne použitie, napríklad s liekmi s obsahom tetracyklínu, hydrokortizónu a kyseliny salicylovej.
Ak používate iné lieky, a to na lekársky predpis či bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného používania lieku Ibalgin Duo Effect krém s lekárom a bez jeho súhlasu ho nepoužívajte. Bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s týmto krémom iné voľnopredajné lieky na miestne používanie.
Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že používate Ibalgin Duo Effect dermálny krém.
 
Tehotenstvo a dojčenie
V tehotenstve a počas dojčenia sa liek môže používať len so súhlasom lekára.
V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie používať, pretože by mohlo dôjsť ku krvácaniu. V čase dojčenia možno liek použiť krátkodobo a na malé plochy.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pozornosť nie je ovplyvnená.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Ibalgin Duo Effect
Tento liek obsahuje parabény a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.  
 
3.         AKO POUŽÍVAŤ IBALGIN DUO EFFECT
 
Ak lekár neurčí inak, dospelým a dospievajúcim od 12 rokov sa nanáša na postihnuté miesto a jeho okolie 2 až 3-krát denne v časových odstupoch 4-5 hodín asi 1 mm hrubá vrstva krému, ktorá sa ľahko votrie do kože. Pri ochorení žíl je možné na noc priložiť kompresný obväz.
 
Pri rozsiahlych a bolestivých výronoch sa spočiatku môže miesto ošetrené krémom prekryť nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc.
 
Pri silných bolestiach je vhodné liečbu doplniť užívaním tabliet s obsahom ibuprofénu.
 
Vyhnite sa zaneseniu krému do otvorených rán, na narušený povrch kože, na sliznice a do očí.
Po nanesení krému si umyte ruky, ak nie sú liečeným miestom.
 
Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 2 týždne.
 
Ak pri poraneniach neustúpia ťažkosti do 3 dní, alebo naopak dôjde k zhoršeniu či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.
 
Pri zápalových reumatických ochoreniach sa o vhodnosti použitia a dĺžke liečby liekom Ibalgin Duo Effect krém poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect krém sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 2-3 týždňov.
 
Pri ochoreniach žíl sa o dĺžke liečby liekom Ibalgin Duo Effect krém poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect krém sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 1-2 týždňov. Používanie krému Ibalgin Duo Effect pri ochoreniach žíl je len súčasťou komplexnej liečby. Dodržiavajte ostatné liečebné postupy, ktoré vám lekár odporučil (užívanie iných liekov, kompresívna liečba obväzom alebo pančuchou).
 
Ak použijete viac Ibalginu Duo Effect, ako máte
Predávkovanie nebolo doposiaľ popísané.
Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku malým dieťaťom môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu. Je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.
 
Ak zabudnete použiť Ibalgin Duo Effect
Ak ste zabudli použiť krém Ibalgin Duo Effect v správny čas, naneste si ho, hneď ako si spomeniete, a potom pokračujte ako obvykle. Nepoužívajte dvojnásobné množstvo, aby bola doplnená chýbajúca dávka.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Ibalgin Duo Effect krém môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Počas liečby môže ojedinele dôjsť k prejavom precitlivenosti na niektorú zložku lieku, ktorá sa môže prejaviť miestnym zdurením a začervenaním kože, pocitmi pálenia alebo svrbenia, niekedy aj výsevy drobných vyrážok.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ IBALGIN DUO EFFECT
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v suchu pri teplote 10 – 25 °C.
Ibalgin Duo Effect nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Ibalgin Duo Effect obsahuje
Liečivá:
Ibuprofenum (ibuprofén) 1,5 g (5 %), heparinoidum (heparinoid) (100 UI/mg) 0,060 g v 30 g krému,
Ibuprofenum (ibuprofén) 2,5 g (5 %), heparinoidum (heparinoid) (100 UI/mg) 0,100 g v 50 g krému alebo
Ibuprofenum (ibuprofén) 5 g (5 %), heparinoidum (heparinoid) (100 UI/mg) 0,200 g v 100 g krému.
 
Krémový základ: stredné nasýtené triacylglyceroly, stearoylmakrogol 100, stearoylmakrogol 1050, hydroxyetylcelulóza, kyselina stearová, cetylalkohol a stearylalkohol, metylparabén, propylparabén, propylénglykol, čistená voda.
 
Ako vyzerá Ibalgin Duo Effect a obsah balenia
Ibalgin Duo Effect je takmer biely krém.
Veľkosť balenia: 30 g krému, 50 g krému alebo 100 g krému
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v  04/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.