Ibalgin gel 50g

Ibalgin gel 50g

Dermálny gél. Potláča bolesť, tlmí zápal a znižuje opuch. Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Ibalgin gel
(ibuprofenum)
Dermálny gél
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Ibalgin gel obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-       Ak pri poraneniach do 3 dní ťažkosti neustúpia, alebo naopak dôjde k zhoršeniu, či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.
-       Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ibalgin gel a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Ibalgin gel
3. Ako používať Ibalgin gel
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ibalgin gel
6. Ďalšie informácie
 
 
 
1.         ČO JE IBALGIN GEL A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Ibalgin gel obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré pôsobí protizápalovo. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov reumatických aj nereumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva. V postihnutom mieste tlmí zápal, znižuje opuch a potláča bolesť.
Používanie dermálneho gélu je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofénu.
 
Ibalgin gel môžu používať dospelí aj mladiství od 12 rokov veku na miestnu liečbu zápalov kĺbových puzdier, zápalov šliach a svalových úponov, na miestnu liečbu pri reumatických ochoreniach, pri bolestivých stavoch pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, pri povrchových ochoreniach žíl, na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú opuchy, pomliaždenia, podvrtnutie kĺbu, poranenia mäkkých častí kĺbov.
Pri zápalových reumatických a žilových ochoreniach sa o vhodnosti použitia lieku Ibalgin gel poraďte s lekárom.
 
 
2.         SKÔR AKO POUŽIJETE  IBALGIN GEL
 
Nepoužívajte  Ibalgin gel
-       keď ste alergický (precitlivený) na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Ibalgin gel,
-       ak ste mali astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liečiv,
-       v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
Liek sa nesmie používať na otvorené rany a sliznice, do očí a na pokožku postihnutú vyrážkou alebo ekzémom.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného používania lieku Ibalgin gel s lekárom a bez jeho súhlasu ho nepoužívajte. Bez súhlasu lekára nepoužívajte na Vaše ochorenie súčasne s týmto dermálnym gélom iné voľnopredajné lieky na miestne používanie.
Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že používate Ibalgin gel.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
-       V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nepoužíva.
-       V prvej a druhej tretine tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže používať len na odporúčanie lekára.
-       V období dojčenia sa dermálny gél môže použiť krátkodobo na malé plochy.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá vplyv na zníženie pozornosti pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
 
 
3.         AKO POUŽÍVAŤ IBALGIN GEL
 
Vždy používajte Ibalgin gel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
-       Ak lekár neurčí inak, dospelí a mladiství od 12 rokov si na postihnuté miesto 3 až 4-krát denne v časových odstupoch 3 - 4 hodín nanášajú 4 - 10 cm dlhý prúžok dermálneho gélu, ktorý si zľahka vtierajú.
 
-       Potrebné množstvo dermálneho gélu závisí od veľkosti postihnutej plochy.
Liek sa nesmie nanášať na otvorené rany alebo sliznice a do očí.
 
-       Ak pri poraneniach do 3 dní ťažkosti neustúpia alebo naopak dôjde k zhoršeniu či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára. Bez súhlasu lekára nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.
 
-       Pri zápalových reumatických ochoreniach a ochoreniach žíl sa o dĺžke liečby liekom Ibalgin gél poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin gel sa pri týchto ochoreniach používa zväčša 2-3 týždne.
 
Ak použijete viac Ibalgin gelu, ako máte
Pri lokálnej aplikácii je predávkovanie nepravdepodobné a doposiaľ sa nepozorovalo.
Ak malé dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu. Vhodné je vracanie podporiť alebo vyvolať.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Ibalgin gel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Počas liečby môže ojedinele dôjsť k prejavom precitlivenosti na niektorú zložku lieku, ktorá sa môže prejaviť zdurením a sčervenaním kože, pocitmi pálenia alebo svrbenia, niekedy aj výsevmi drobných pupienkov. Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť iné prejavy precitlivenosti (dýchacie ťažkosti).
Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií prerušte liečbu a ihneď sa poraďte s lekárom.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ IBALGIN GEL
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Ibalgin gel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Ibalgin gel obsahuje
Liečivo je ibuprofenum (ibuprofén) 2,5 g v 50 g gélu alebo 5 g v 100 g gélu (t.j. 5 %).
Ďalšie zložky (gélový základ) sú hydroxyetylcelulóza, propylénglykol, izopropylalkohol, alkohol, trolamín, čistená voda.
 
Ako vyzerá Ibalgin gel a obsah balenia
Bezfarebný až mierne nažltlý číry až mierne opaleskujúci dermálny gél
Obal: Hliníková zaslepená tuba uzatvorená polyetylénovým závitovým uzáverom.
Obsah balenia:50 g gélu alebo 100 g gélu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., Praha, Česká republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
Zentiva a.s.,
Einsteinova 24,
851 01 Bratislava
zentiva@zentiva.sk
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.