• Akcia
-20%
Herpesin krém  na opary

Herpesin krém 5g

Dermálny krém na herpes. Používa sa na liečbu oparov perí a tváre u dospelých a detí.

11,80 €
9,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
8,70 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
HERPESIN KRÉM
Dermálny krém
 
Aciklovir
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je HERPESIN KRÉM a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete HERPESIN KRÉM
3.         Ako používať HERPESIN KRÉM
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať HERPESIN KRÉM
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je HERPESIN KRÉM a na čo sa používa
 
HERPESIN KRÉM, dermálny krém na herpes, sa používa na liečbu oparov perí a tváre u dospelých a detí.
Účinnou látkou HERPESIN KRÉMu je aciklovir, ktorý zabraňuje množeniu vírusu v ľudskom organizme.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete HERPESIN KRÉM
 
Nepoužívajte HERPESIN KRÉM
-     ak ste alergický na aciklovir, alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-     na herpesové infekcie očí alebo v oblasti genitálií.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať HERPESIN KRÉM, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 
HERPESIN KRÉM je určený len na vonkajšie použitie na liečbu oparu perí alebo tváre. Krém nie je určený na liečbu v ústnej dutine.
Ak si nie ste istý, či Vaše boľavé miesto je herpes, poraďte sa s Vaším lekárom.
Ak je postihnutie oparom rozsiahlejšie, lekár Vám odporučí najvhodnejšiu liečbu.
V prípade neúmyselného nanesenia krému do oka urobte výplach očnou vodou alebo vlažnou vodou. Pri ďalších ťažkostiach požiadajte o lekárske ošetrenie. Pri vniknutí krému do úst, prípadne prehltnutí, môže nastať podráždenie ústnej sliznice, avšak nie sú potrebné žiadne opatrenia.
Ochorenie na opar je prenosné a vírus je schopný infikovať ostatné časti tela. Pre zníženie rizika prenosu infekcie neumožnite ostatným dotyk s herpesom alebo používať Váš uterák a pod. Mali by ste sa vyhýbať bozkávaniu a orálnemu sexu v prípade, že Vy alebo Váš partner máte aktívny herpes.
Vždy pred a po kontakte s herpesom si umyte ruky. Kým si po nanášaní krému dôkladne neumyjete ruky, nedotýkajte sa iných častí tela, najmä očí.
 
Iné lieky a HERPESIN KRÉM
Vzájomné nepriaznivé pôsobenie acikloviru vo forme krému s inými liekmi nie je doposiaľ známe.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Tehotné a dojčiace matky môžu liek užívať len na odporučenie lekára.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
 
3.       Ako používať HERPESIN KRÉM
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Použitie u detí a dospelých:
Aby bol účinok liečby čo najlepší, je dôležité začať s ňou hneď, ako sa objavia prvé príznaky, t.j. pocit napätia, pálenia alebo pichania v miestach, kde neskôr príde k výsevu oparu. Už vtedy naneste malé množstvo HERPESIN KRÉMu na postihnuté miesto a na polcentimetrové okolie zdravej kože 5 krát denne približne v štvorhodinových intervaloch s vynechaním nočnej dávky. Liečba má trvať 5 dní. Ak nenastane zlepšenie, je možné v liečbe pokračovať ešte ďalších 5 dní. Ak pretrvávajú príznaky aj po 10 dňoch liečby, vyhľadajte lekára.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Bezprostredne po nanesení krému sa môže objaviť mierne pálenie alebo pichanie, ktoré spravidla rýchlo ustúpi. Výnimočne sa môže vyskytnúť sčervenenie, zápal kože, svrbenie, mierna suchosť alebo šupinatenie kože, precitlivenosť ihneď po aplikácii vrátane opuchu podkožného tkaniva a žihľavky.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.      AKO UCHOVÁVAŤ HERPESIN krém
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Uchovávajte v suchu v pôvodnom obale.
 
Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo HERPESIN KRÉM obsahuje
-                 Liečivo je aciclovir 50 mg (5%) v 1 g krému.
-                 Ďalšie zložky sú karbomér 934, 5%-ný roztok hydroxidu sodného, dimetikón, cetylalkohol, nátriumlaurylsulfát a konzervačná voda, ktorá obsahuje metylparabén, propylparabén a čistená voda.
 
Ako vyzerá HERPESIN KRÉM a obsah balenia
HERPESIN KRÉM je biely hladký krém.
 
Balenie:
1 tuba s obsahom 2 g alebo 5 g
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Teslova 26
821 02 Bratislava, Slovenská republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 09/2013

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Teva Pharmaceuticals
Balenie: 5g
Kód:
55480
ŠUKL kód: 55480
EAN:
8590027315055
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyÚstna dutina a zubyProblémy ústnej dutinyHerpesy a afty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuÚsta a zubyHerpes, afty