Zovirax krém na herpes

Zovirax krém na opary 2g

Včasná liečba zastaví tvorbu oparu.

12,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 6 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
15,70 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ZOVIRAX
(Aciclovirum)
dermálny krém
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Zovirax obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 10 dní, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je dermálny krém Zovirax a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Zovirax
3. Ako používať Zovirax
4. Možné vedľajšie účinky 
5. Ako uchovávať Zovirax
6. Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE DERMÁLNY KRÉM ZOVIRAX A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Zovirax, dermálny krém na opary, je dermatologikum, virostatikum a je určený na liečbu oparu. Klinické štúdie ukázali, že včasná liečba Zoviraxom môže vznikajúci opar zastaviť. Ak sa vám už opar objavil, potom liečba Zoviraxom, dermálnym krémom na opar, môže proces hojenia urýchliť. Pre lepšie pochopenie príčiny vzniku oparu a uistenie sa, že používate Zovirax správne, pozorne si prečítajte tieto informácie. Starostlivo si leták uschovajte, možno si ho budete chcieť opäť prečítať.
 
Niekoľko informácií o opare
Opar je infekcia, ktorá je vyvolaná vírusom Herpes simplex (HSV), skrytým vírusom uloženom v nervových bunkách pier a okolitej kože.
 
Kedy sa objaví prvá infekcia?
Prvá infekcia sa obyčajne objaví v ranom detstve, pravdepodobne po bozku osobou s infekciou. Vírus prejde kožou, dostane sa do nervu a natrvalo ostane v nervovom spojení.
 
Ako sa môže vírus aktivovať?
Pri rôznych stavoch vrátane prechladnutia, chrípky, menštruácie, únavy, emocionálnych stresoch, poranení, silnom slnečnom žiarení, jednoducho, keď sa necítite v poriadku. Pri aktivácii vírus prechádza z nervu do kože a do okolia vašich pier, kde spôsobuje vznik oparu.
 
 
2.         SKôR AKO POUŽIJETE ZOVIRAX
·         Dermálny krém používajte iba na opar na perách a na tvári. Nepoužívajte dermálny krém v ústnej dutine. Zovirax, dermálny krém na opar, sa nemá používať na liečbu ústnych vredov. Ak si nie ste istý, či je vaše boľavé miesto opar, poraďte sa so svojím lekárom.
·         Ak ste niekedy mali alergickú reakciu na aciklovir alebo na niektorú inú jeho zložku, použitie dermálneho krému konzultujte s lekárnikom alebo lekárom.
·         Zovirax, dermálny krém na opar, nepoužívajte na herpesové infekcie očí alebo oblastí genitálií.
·         Ak váš opar je, alebo sa stane závažným,  poraďte sa so svojím lekárom.
·           Zovirax nepoužívajte, ak ste pod dohľadom lekára v dôsledku oslabeného imunitného systému (napr. pri zníženej schopnosti zdolávať infekcie, ak máte ochorenie AIDS alebo ste po transplantácii kostnej drene).
·           Pomocná látka propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky, pomocná látka cetylstearylalkohol môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).
 
Pamätajte si:
·         Liečba oparu má trvať najmenej 4 dni pre zabezpečenie rýchleho hojenia.
·         Táto liečba je určená vám. Liek je dostupný iba v lekárňach. Nikdy ho nedávajte iným, ani v prípade, že majú podobné príznaky ako vy.
·         Zovirax, dermálny krém na opar, nie je v prípade prehltnutia škodlivý. Môže dôjsť k podráždeniu dutiny ústnej, ale nie je potrebné robiť žiadne opatrenia v prípade prehltnutia Zoviraxu.
 
Zvláštne upozornenia
Pamätajte si - opar je infekčný
Vírus je schopný infikovať ostatné časti tela. Na redukciu rizika prenosu infekcie neumožnite ostatným dotýkať sa oparu alebo používať váš uterák a pod. Mali by ste sa vyhýbať bozkávaniu a orálnemu sexu v prípade, že vy alebo váš partner máte aktívny opar. Vždy pred a po kontakte s oparom si umyte ruky.
·         Vyvarujte sa kontaktu s očami. HSV infekcia očí môže viesť k vzniku vredov rohovky.
·         Vyvarujte sa bozkávaniu – hlavne detí – v prípade, že máte opar.
·         Vyvarujte sa praskaniu pľuzgierov a strhávaniu chrást. Nielenže môžete infikovať opar inými mikroorganizmami, ale môže tiež dôjsť k infikovaniu vašich prstov vírusom.
·         Vyvarujte sa spoločného používania riadu, z ktorého jete a pijete.
 
 
3.         AKO POUŽÍVAŤ ZOVIRAX
 
Množstvo dermálneho krému vnútri tohto balenia stačí na jeden opar. Pre ďalšie ochorenie v budúcnosti je dôležité začať liečbu pri prvých príznakoch oparu.
Mnoho ľudí trpiacich na opar vie podľa príznakov, ako je napríklad mravčenie a svrbenie, že dostane opar.
Ak sa Zovirax, dermálny krém na opar, použije v období mravčenia, môže sa rozvinutiu oparu zabrániť.
Ak sa pľuzgier už objavil, Zovirax, dermálny krém na opar, môže urýchliť proces hojenia.
 
Dodržiavajte tieto inštrukcie
1.        Pred a po ošetrení oparu si umyte ruky, aby ste zabránili zhoršeniu stavu oparu alebo nákaze iných.
2.       Jemne naneste dermálny krém tak, aby úplne pokryl celú postihnutú oblasť a polcentimetrový lem okolitej zdravej pokožky.
3.       Aplikujte na postihnuté miesto 5-krát denne, približne každé 4 h. Ak ste na liečbu zabudli, aplikujte ihneď, ako si spomeniete a potom pokračujte ako predtým.
4.       V liečbe pokračujte počas 4 dní. Ak sa vám opar nezahojil po tomto období, môžete v liečbe pokračovať ešte ďalších 6 dní. Ak nedošlo k úplnému zahojeniu ani po 10 dňoch alebo ak sa stav vášho oparu zhorší, konzultujte  so svojím lekárom.
5.       Neprekročte stanovenú dávku.
6.       Súbežne s týmto liekom nepoužívajte na postihnuté miesto iný liek na lokálne použitie.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tento dermálny krém sa všeobecne výborne znáša.
U niektorých ľudí sa však môže ihneď po aplikácii objaviť:
·         mierne pálenie alebo pichanie
·         mierny pocit suchosti alebo olupovania kože
·         svrbenie
Tieto príznaky sú však prechodné a rýchlo odznejú.
 
Zriedkavo sa môže objaviť:
·         sčervenanie
·         kontaktná dermatitída (zápalové ochorenie kože)
To neznižuje účinok dermálneho krému. Veľmi zriedkavo môže dôjsť k alergickej reakcii kože vrátane angioedému prejavujúceho sa opuchom pier, tváre alebo očných viečok, kožnou vyrážkou alebo sčervenaním. Ak si nie ste istý alebo ak dôjde k zhoršeniu týchto stavov, liečbu zastavte a konzultujte  so svojím lekárnikom alebo lekárom.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ ZOVIRAX
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Neuchovávajte v chladničke.
Nepoužívajte Zovirax, dermálny krém po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Zovirax obsahuje
Liečivo: aciclovirum (aciklovir) 5 g (5%) v 100 g krému
Ďalšie zložky lieku sú: dimetikón, propylénglykol, poloxamér 407, cetylalkohol a stearylalkohol, nátriumlaurylsulfát, biela vazelína, monostearoylglycerol, tekutý parafín, čistená voda.
 
Ako vyzerá Zovirax a obsah balenia
Zovirax je homogénny, biely alebo takmer biely krém.
Zovirax, dermálny krém na opar, je dostupný v 2 g tube alebo v 2 g pumpičkovom dispenzeri.
 
Výrobcom lieku je
Glaxo Operations UK Ltd. (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Barnard Castle, Durham DL12 8DT, Veľká Británia
 
Držiteľom rozhodnutia o registrácii je
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia
 

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.