Herbadent Roztok na ďasná 25ml

Herbadent Roztok na ďasná 25ml

Masážny roztok na ošetrenie ďasien a slizníc dutiny ústnej. Prvá pomoc pri bolesti zubov

5,80 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
7,50 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Herbadent Roztok na ďasná 25ml

HERBADENT
gingiválny roztok
 
rastlinný extrakt (repíková vňať, rumančekový kvet, vňať šalvie lekárskej, nátržníkový podzemok), kyselina salicylová, kyselina boritá, monohydrát kyseliny citrónovej, benzokaín, silica mäty piepornej, silica klinčekového kvetu, silica horkého plodu fenikla obyčajného
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 4 týždňov alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je HERBADENT a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete HERBADENT
3.         Ako používať HERBADENT
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať HERBADENT
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je HERBADENT a na čo sa používa
 
Farmakoterapeutická skupina
HERBADENT je fytofarmakum, stomatologikum, antiflogistikum, adstringens a mierne anestetikum
 
Charakteristika
Vodno-liehový roztok rastlinných drog a silíc s prídavkom lokálneho anestetika na ošetrenie zápalu ďasien a ústnej dutiny.
 
Indikácie
HERBADENT sa používa na masáže ďasien, najmä pri paradentóze, na ošetrenie zápalov slizníc ústnej dutiny, aftov, otlakov pod snímateľnými zubnými protézami, oparov perí, ako i po chirurgických zásahoch v ústnej dutine.
 
 
2.       Čo potrebuje vedieť skôr, ako HERBADENT použijete
 
Nepoužívajte HERBADENT
- ak  ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia  
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať HERBADENT.
 
Iné lieky a HERBADENT
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
HERBADENT a jedlo a nápoje
HERBADENT sa môže užívať v odporúčaných intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.
 
Tehotenstvo adojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
O použití HERBADENTu počas tehotenstva a dojčenia sa poraďte so svojím stomatológom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
HERBADENT nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
HERBADENT obsahuje etanol.
 
 
3.       Ako používať HERBADENT
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
HERBADENT sa používa v neriedenom stave, predovšetkým na masáže ďasien a na potieranie chorej sliznice ústnej dutiny.
Masáž ďasien sa robí takým spôsobom, že sa najprv vatová tyčinka omočí v neriedenom roztoku HERBADENTu, ktorý sa kvapne do vrchnáčika liekovky. Potom sa vatová tyčinka priloží kolmo na ďasná a masíruje sa okraj medzizubnej papily (10-krát dookola každého zuba ). Ak lekár neodporučí inak, masáž sa vykonáva 1-krát denne, vždy po večernom vyčistení zubov.
 
Ak sa príznaky ochorenia zápalu ďasien a ústnej dutiny do 4 týždňov nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Pri odporúčanom spôsobe použitia nie sú známe. U osôb precitlivených na niektorú zložku lieku môže dôjsť k alergickej reakcii.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať HERBADENT
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C, fľaštičku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo HERBADENT obsahuje
 
1 originálne balenie (25 ml) gingválneho roztoku obsahuje:
Liečivá:
Herbarum extractum fluidum (rastlinný extrakt)                                                           22,5 ml
Acidum salicylicum (kyselina salicylová)                                                                      0,25 g
Acidum boricum (kyselina boritá)                                                                                   0,25 g
Acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej)                          0,125 g
Benzocainum (benzokaín)                                                                                               0,0625g
Menthae piperitae etheroleum (silica mäty piepornej)                                              0,05 g
Caryophylli floris etheroleum (silica klinčekového kvetu)                                          0,05 g
Foeniculi amari fructus etheroleum (silica horkého plodu fenikla obyčajného)   0,025 g
 
Zloženie extraktu:
Agrimoniae herba (repíková vňať)                                                                                  5,0 g
Matricariae flos (rumančekový kvet)                                                                               2,0 g
Salviae officinalis herba (vňať šalvie lekárskej)                                                          2,0 g
Tormentillae rhizoma (nátržníkový podzemok)                                                            1,0 g
Ethanolum 96 % (V/V) (etanol 96 % )                                                                            77,0 g
Aqua purificata (čistená voda)                                                                                        18,5 g
 
Ďalšie zložky sú etanol 96 % (V/V) a čistená voda.
 
Ako vyzerá HERBADENT a obsah balenia
 
HERBADENT gingiválny roztok je číra tekutina hnedej farby a charakteristickej vône.
Obsah balenia: fľaštička s obsahom 25 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Herbadent s.r.o.
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 05/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.