• Akcia
Kamistad senzitiv, orálny gél 10g

Kamistad senzitiv, orálny gél 10g

Lidokaín a rumančekový extrakt. Rýchlo odstráni bolesť pri prerezávaní prých zúbkov, lieči afty, kútiky aj zápaly ďasien.

6,50 €
5,19 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,44 €
4,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Kamistad senzitiv
20 mg lidokaíniumchloridu / 185 mg extraktu z rumančekového kvetu v 1 g orálneho gélu
orálny gél
Lidokaín a rumančekový extrakt
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie,  musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Kamistad senzitiv a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kamistad senzitiv
3.         Ako používať Kamistad senzitiv
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Kamistad senzitiv
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
 
1.       Čo je Kamistad senzitiv a na čo sa používa
 
Kamistad senzitiv je mierne pôsobiaci liek.
 
Kamistad senzitiv sa používa
na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny.
Ak sa príznaky vášho zápalu nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kamistad senzitiv
 
Nepoužívajte Kamistad Senzitiv
-        ak ste alergický na lidokaín alebo na iné lokálne anestetiká amidového typu, na rumanček kamilkový alebo na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná), škoricu, peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek  tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia Upozornenia a opatrenia
Kamistad senzitiv sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo otvorenými ranami. Po aplikácii gélu si dôkladne umyte ruky.
DetiMalým deťom (do 7 rokov) a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než  polcentimetrový prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.
 
Iné lieky a Kamistad senzitiv
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie s inými liekmi v rámci rozmedzia dávky stanovenej v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Kamistad senzitiv nemajú používať tehotné a dojčiace ženy, keďže sa nevykonal dostatok štúdií.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 Dosiaľ sa nehlásili žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Kamistad senzitiv obsahuje benzalkóniumchlorid
Benzalkóniumchlorid môže vyvolať podráždenie kože.
 
 
3.       Ako používať Kamistad senzitiv
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
Dospelí a deti od 7 rokov
Naneste polcentimetrový prúžok gélu 3-krát denne.
 
Použitie u malých detí (do 7 rokov) a dojčiat
Malým deťom a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než  polcentimetrový prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.
 
Spôsob podávania
Gél sa nanesie na zapálené oblasti a jemne sa votrie.
 
Dĺžka používania
Kamistad senzitiv (lidokaín) sa nemá používať dlhodobo vo vysokých dávkach.
 
Ak máte dojem, že účinok Kamistadu senzitiv je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak zabudnete použiť Kamistad Senzitiv
Pokračujte v liečbe tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Nenanášajte viacej gélu ako pri bežnom použití.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa použili nasledovné častosti výskytu:
 
Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):
Po nanesení gélu sa môže objaviť prechodné mierne pálenie.
 
Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):
Keďže tento liek obsahuje lidokaín, škoricu a rumanček, môžu sa prejaviť alergické reakcie (napr. kontaktná alergia). Takéto reakcie sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorí sú alergickí na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná) a peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) (vzhľadom na tzv. skrížené reakcie).
 
Ak pocítite alergické reakcie na koži alebo slizniciach, prestaňte používať Kamistad senzitiv a poraďte sa s lekárom.
 
Kamistad senzitiv obsahuje benzalkóniumchlorid. Počas používania dráždivý účinok benzalkóniumchloridu môže vyvolať kožné reakcie.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Kamistad senzitiv
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Po prvom otvorení tuby použite gél do 12 mesiacov.
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.     Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Kamistad Senzitiv obsahuje
 
            Liečivá sú monohydrát lidokaíniumchloridu a kvapalný extrakt z rumančekového kvetu
1 gram gélu obsahuje 20 mg lidokaíniumchloridu a 185 mg kvapalného extraktu z rumančekového kvetu (1:4-5). Extrakčné činidlo: etanol 50 % (V/V) s trometamolom 1,37 % (upravené na pH 7,3
98 % kyselinou mravčou).
 
 
Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, etanol 96 %, kyselina mravčia, karbomér, dihydrát sodnej soli sacharínu, trometamol, čistená voda, silica kôry škoricovníka ceylónskeho.
 
Ako vyzerá Kamistad Senzitiv a obsah balenia
 
 Žltohnedý tuhý gél.
Kamistad senzitiv je dostupný v tube obsahujúcej 10 g gélu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Stada
Balenie: 10g
Kód:
46124
ŠUKL kód: 46124
EAN:
4011548020593
Kategórie: Ústna dutina a zubyZubyÚstne gélyProblémy ústnej dutinyZápal ďasien
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuÚsta a zubyZápal ďasienPrerezávanie zúbkov