Engystol 50tbl

Engystol 50tbl

Homeopatický liek na stimuláciu vlastnej imunity.

7,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Engystol®
tablety
 
Vincetoxicum hirundinaria, Sulfur
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Engystol®obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Engystol® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Engystol®
3. Ako užívať Engystol®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Engystol®
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE ENGYSTOL® A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Engystol® tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.
 
Liek Engystol® tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu, najmä pri chrípke a pri iných vírusových ochoreniach.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE ENGYSTOL®
 
Neužívajte Engystol® tablety
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Engystol® tablety.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Engystol®
- ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
- pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.
 
Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.
 
Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užitie predpísanej dávky tabliet Engystol® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Engystol® tablety
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ ENGYSTOL®
 
Zvyčajne 3 krát denne 1 tableta.
V akútnych stavoch každých 15 minút 1tableta (maximálne počas 2 hodín).
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.
Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.
 
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac tabliet Engystol® ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť tablety Engystol®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.
 
Ak prestanete užívať tablety Engystol®
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Engystol® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Doposiaľ nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ ENGYSTOL®
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Engystol® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Engystol® obsahuje
Liečivá sú Vincetoxicum hirundinaria (Luskáč lekársky) D6 75,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria (Luskáč lekársky) D10 75,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria (Luskáč lekársky) D30 75,0 mg, Sulfur (Síra) D4 37,5 mg, Sulfur (Síra) D10 37,5 mg v 1 tablete.
 
Ďalšie zložky sú magnesii stearas (stearan horečnatý), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).
 
Ako vyzerá Engystol® a čo obsahuje balenie
Engystol® tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.
Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Dr. Peithner Bratislava s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 8/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Heel
Balenie: 50 tabliet
Kód:
13014
ŠUKL kód: 13014
EAN:
9003568200203
Kategórie: Voľnopredajné lieky
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuImunita