• Z reklamy
Diclobene 100g gél proti bolesti

Diclobene gél 100g

NOVÝ OBAL

Na liečbu bolesti a zápalu na miestne použitie (liečba športových poranení (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie), liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva...)

6,30 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
9,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Diclobene gél je liek proti bolesti a zápalu na miestne použitie. Potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Diclobene gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice.
 
1.       ČO JE Diclobene® A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Diclobene® gél je liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Diclobene® gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Diclobene® gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.  
Diclobene® sa používa na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Diclobene® gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice. Diclobene®  gél môžu používať dospelí a deti od 14 rokov.
Diclobene® je liek, ktorý znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Diclobene®
 
Nepoužívajte Diclobene®
 
-               keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Diclobene®,
-               keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú a iné protizápalové lieky,
-               Diclobene® gél je určený na vonkajšie použitie na neporušenú kožu. Nesmie prísť do styku s otvorenými ranami, do očí a na sliznicu,
-               počas posledných troch mesiacov tehotenstva,
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V súčasnosti nie sú známe nežiaduce interakcie s inými liekmi pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania.
 
Tehotenstvo
Diclobene® nesmiete používať počas posledných troch mesiacov tehotenstva.
 
Dojčenie
Používanie Diclobene® gél sa počas dojčenia neodporúča.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Diclobene nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Diclobene®
 
Vždy používajte Diclobene® presne tak, ako Vám poradil Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Gél sa obyčajne nanáša v množstve zodpovedajúcom veľkosti lieskového orecha (2 - 4 g gélu) 3 až 4 -krát denne na postihnuté miesto.
 
Deti a mladiství do 14 rokov
Diclobene sa pre nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti nesmie používať u detí a mladistvých vo veku do 14 rokov.
 
Deti a mladiství starší ako 14 rokov
Ak je tento liek u detí a mladistvých starších ako 14 rokov potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov je potrebné, aby sa pacient/rodič mladistvého pacienta poradil s lekárom.
 
Dĺžka používania
Čas užívania závisí od základného ochorenia. Po úrazoch väčšinou nepresahuje 7 -10 dní. Pokiaľ nedôjde počas troch dní užívania lieku gélu Diclobene® k zlepšeniu stavu, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
Pri dlhotrvajúcich ochoreniach, napr. kĺbovom i mimokĺbovom reumatizme, dlhotrvajúcichochoreniach kĺbov a chrbtice, Diclobene® gél možno užívať i dlhodobo, prípadne kombinovať s inými protizápalovými liekmi, ale len na odporúčanie lekára.
Gél sa ľahko rozotrie a nechá zaschnúť. Neprekrývajte nepriedušnými materiálmi, môžete priložiť elastické ovínadlo.
 
Ak máte pocit, že účinok Diclobene® je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac gélu Diclobene®, ako máte
Povedzte svojmu lekárovi, ak sa po nesprávnom používaní gélu Diclobene® objavia významné vedľajšie účinky alebo ak dôjde k náhodnému predávkovaniu (napr. u detí). Lekár Vám bude podľa závažnosti otravy vedieť poradiť, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia.
 
Ak zabudnete použiť Diclobene®
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Diclobene® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Diclobene® gél sa zvyčajne veľmi dobre znáša. Často sa vyskytujú známky kožnej precitlivenosti, ako napr. sčervenanie, svrbenie, pálenie kože alebo vyrážka.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Diclobene®
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Nepoužívajte Diclobene® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Diclobene® obsahuje
Liečivo je sodná soľ diklofenaku 10,00 mg v 1 g gélu.
Ďalšie zložky sú: izopropyladipát, kyselina mliečna, izopropylalkohol, disiričitan sodný, hydroxypropylcelulóza, čistená voda.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.