Canesten Kombi GYN vaginálna tableta a krém

Canesten Kombi GYN vaginálna tableta a krém

1 vaginálna tableta s aplikátorom a 20 g krému. Gynekologikum, širokospektrálne antimykotikum.

Pri liečbe vaginálnej mykózy myslite aj na preliečenie partnera

 

12,40 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 6 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
10,60 €
Skladom
6,50 €
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

 

Písomná informácia pre používateľa

  Canesten GYN Kombi

kombinované balenie: 1 vaginálna tableta a krém

klotrimazol

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.pre používateľa Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.         Čo je Canesten GYN Kombi a na čo sa používa 2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten GYN Kombi 3.         Ako používať Canesten GYN Kombi

4.         Možné vedľajšie účinky

5          Ako uchovávať Canesten GYN Kombi

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1.       Čo je Canesten GYN Kombi a na čo sa používa

 

Canesten GYN Kombi je kombinované balenie, ktoré obsahuje 1 vaginálnu tabletu s aplikátorom na použitie do pošvy a 20 g krému na použitie na kožu.

 

Canesten GYN Kombi vaginálna tableta je širokospektrálne antimykotikum, ktoré sa používa na liečbu gynekologických zápalov pošvy spôsobených hubovitými mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (predovšetkým rodu Candida). Okrem toho pôsobí proti infekciám pošvy spôsobenými  grampozitívnymi mikróbmi (predovšetkým streptokokmi, stafylokokmi a Gardnerella vaginalis)                   a gramnegatívnymi mikróbmi (Bacteroides).

 

Canesten GYN Kombi vaginálnu tabletu používajte pri nasledovných príznakoch kandidózy:

 • výtok z pošvy podmienený infekciou,
 • zápal pošvy vyvolaný choroboplodnými hubami alebo kvasinkami (prejavuje sa svrbením, pálením, sčervenením, zdurením a bolestivosťou pošvy).

 

Canesten GYN Kombi vaginálna tableta je určená na jednorazovú liečbu.

 

Canesten GYN Kombi krém je širokospektrálne antimykotikum, ktoré je určené len na vonkajšie použitie. Používa sa na liečbu zápalov spôsobených hubovitými mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (predovšetkým rodu Candida). Pôsobí aj proti niektorým druhom baktérií.

 

Canesten GYN Kombi krém sa tiež používa pri zápale vonkajších rodidiel u žien (vulvitída), ktorý sa prejavuje svrbením, sčervenením, pálením, zdurením alebo bolestivosťou vonkajších rodidiel. Canesten GYN Kombi krém sa používa aj pri zápale žaluďa pohlavného údu u mužov (balanitída) - prejavuje sa sčervenením a svrbením žaluďa a predkožky, prípadne páchnucim výtokom z predkožkového vaku.

 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten GYN Kombi

 

Nepoužívajte Canesten GYN Kombi

-        ak ste alergický/á na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Canesten GYN Kombi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

V prípade infekcie pošvy sa odporúča zdržať sa pohlavného styku. Počas používania tohto lieku sa môže infekcia preniesť na partnera.

 

Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).

 

Ak sa vám príznaky vrátia v priebehu 2 mesiacov, vyhľadajte lekára.

 

Počas používania lieku nepoužívajte tampóny, spermicídy alebo iné vaginálne lieky a nerobte si výplach pošvy.

 

Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu menštruácie.

 

Ak máte horúčku (teplotu 38 °C alebo vyššiu), bolesť podbruška, bolesť chrbta, zapáchajúci výtok z pošvy, nevoľnosť, krvácanie z pošvy a/alebo súvisiacu bolesť chrbta, vyhľadajte lekára.

 

Zamedzte kontaktu s očami. Neprehĺtajte.

 

Klotrimazol môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

 

Cetylstearylalkohol (Canesten GYN Kombi krém) môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

 

Deti a dospievajúci

Liek je určený na používanie u dospelých a je vhodný pre dospievajúcich od 12 rokov.

 

Iné lieky a Canesten GYN Kombi

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka predovšetkým liekov s obsahom takrolimusu alebo sirolimusu.

 

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

 

O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva musí rozhodnúť lekár.

V priebehu tehotenstva možno vykonať liečbu Canesten vaginálnymi tabletami, no tabletu je nutné zavádzať bez použitia aplikátora.

 

Počas liečby klotrimazolom sa má dojčenie prerušiť.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Canesten GYN Kombi nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

3.       Ako používať Canesten GYN Kombi

Vždy používajte tento liek presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Canesten GYN Kombi vaginálna tableta

Zvyčajná dávka je 1 vaginálna tableta lieku Canesten GYN Kombi.

Vaginálna tableta sa má zaviesť do pošvy čo najhlbšie večer pred spaním.

Pri pretrvávaní ťažkostí dlhšie než 7 dní po podaní vaginálnej tablety, vyhľadajte svojho lekára.

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

 

Vaginálna tableta sa zavádza do pošvy pomocou aplikátora.

  Návod na použitie aplikátora

1. Vytiahnite piest A na doraz. Umiestnite vaginálnu tabletu do aplikátora B.

2. Zaveďte aplikátor s tabletou čo najhlbšie do pošvy. Najlepšia poloha na zavádzanie tablety je v polohe ležmo s mierne nadvihnutými končatinami.

3. Zatlačte piest A až na doraz, tým umiestnite tabletu do pošvy. Aplikátor vytiahnite a znehodnoťte.

 

Zavádzanie vaginálnych tabliet bez aplikátora

Po dôkladnom umytí rúk vložte vaginálnu tabletu prstom čo najhlbšie do pošvy (najvhodnejšia poloha na zavádzanie tablety je v polohe ležmo s mierne nadvihnutými končatinami).

 

Pri nedostatočnej prirodzenej vlhkosti pošvy sa odporúča použiť Canesten GYN Kombi krém. Taktiež v prípade infekcie vonkajších genitálií je potrebné miestne podanie krému Canesten GYN Kombi. 

 

Canesten GYN Kombikrém

Najčastejšie sa Canesten GYN Kombikrém nanáša 2 až 3-krát denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra krému na plochu veľkosti dlane). Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť. Na úplný účinok je nevyhnutné dostatočne dlhé používanie krému             i po vymiznutí pôvodných príznakov ochorenia (napr. svrbenia).

Pri zápaloch vonkajších rodidiel u žien a žaľuďa u mužov trvá liečba minimálne 1 až 2 týždne.

 

Ak použijete viac lieku Canesten GYN Kombi, ako máte

Prípady predávkovania nie sú známe.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára alebo najbližšiu službu prvej pomoci v nemocnici.

 

Ak zabudnete použiť Canesten GYN Kombi

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu leárovi alebo lekárnikovi.

 

 

4.       Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého vo vaginálnej tablete Canesten GYN Kombi, sú nasledovné:

 

Poruchy imunitného systému: alergická reakcia (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, žihľavka).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: olupovanie kože v oblasti genitálií, svrbenie, vyrážka, opuch, erytém (sčervenenie), mierna bolesť, pálenie, podráždenie, bolesť panvy, krvácanie z pošvy.

Poruchy tráviaceho traktu: bolesť brucha.

 

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého v kréme Canesten GYN Kombi, sú nasledovné:

 

Poruchy imunitného systému: alergická reakcia (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, žihľavka).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: tvorba pľuzgierov, mierna bolesť/bolesť, opuch, erytém (sčervenenie), podráždenie, exfoliácia (olupovanie kože), svrbenie, vyrážka, pichanie/pálenie.

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedenév Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

5.       Ako uchovávať Canesten GYN Kombi

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Nepoužívajte Canesten GYN Kombi, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Canesten GYN Kombi obsahuje

 

Canesten GYN Kombi vaginálna tableta

 • Liečivo je klotrimazol. 1 vaginálna tableta obsahuje 500 mg klotrimazolu.
 • Ďalšie zložky sú pentahydrát mliečnanu vápenatého, kukuričný škrob, krospovidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, monohydrát laktózy, kyselina mliečna, magnéziumstearát, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza.

 

Canesten GYN Kombi krém

 • Liečivo je klotrimazol. 1 g zmývateľného krému (typu o/v) obsahuje 10 mg klotrimazolu.
 • Ďalšie zložky sú sorbitánstearát, polysorbát 60, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čistená voda.

 

Ako vyzerá Canesten GYN Kombi a obsah balenia

Canesten GYN Kombi vaginálna tableta je takmer biela až svetlo žltá podlhovastá vaginálna tableta            s jedným zaobleným koncom, s označením Bayer na jednej strane a MU na druhej strane.

Canesten GYN Kombi krém je jemný biely krém.

Kombinované balenie: 1 vaginálna tableta s aplikátorom a 20 g krému.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii 

Bayer, spol. s r.o.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Slovenská republika

 

Výrobca

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Nemecko                                         

 

 

 

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Nemecko

 

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2019.

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Bayer
Balenie: 1 vaginálna tableta s aplikátorom + 20g krému + 100ml
Kód:
89152
ŠUKL kód: 89152
EAN:
8585028200516
Kategórie: Voľnopredajné liekyMočovo-pohlavné orgány
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuMočové a pohlavné orgányVaginálne infekcie