Benfogamma 50 100tbl

Benfogamma 50 100tbl

pri nedostatku vitamínu B1

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Benfogamma 50
obalené tablety
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Spolková republika Nemecko
 
Zloženie:
Liečivo:
benfotiaminum (derivát vitamínu B1 rozpustný v tukoch) 50 mg v 1 obalenej tablete.
 
Pomocné látky:
kukuričný škrob, sacharóza, želatína, mastenec, kyselina stearová, magnéziumstearát, silica koloidný oxid kremičitý bezvodý, kaolín ťažký, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, arabská guma, nátriumlaurylsulfát, povidón K25, oxid titaničitý E171, sodná soľ karmelózy, uhličitan vápenatý, glukózový sirup, makrogol 6000, montanglykolový vosk.
 
Farmakoterapeutická skupina:
Vitamín
 
Charakteristika:
Vitamín B1 je nevyhnutný pre správnu činnosť nervových buniek. Vitamín B1 sa nachádza v lieku vo forme benfotiamínu, ktorý sa oproti klasickej forme, vďaka svojej rozpustnosti v tukoch podstatne lepšie vstrebáva, v organizme je lepšie dostupný a je aj lepšie využívaný. Na rozdiel od tiamínu nespôsobuje zápchu, ani nepríjemný telový zápach. Je odolnejší voči odbúravaniu.
 
Indikácie:
Profylaxia a liečba ochorení spôsobených nedostatkom vitamínu B1, ktoré sa nedajú upraviť správnou výživou.
Klinicky významný nedostatok vitamínu B1 sa vyskytuje pri:
·                     nedostatočnej a nesprávnej výžive:
- pôst
- jednostranná výživa napr.: u alkoholikov s následnými ťažkými zdravotnými následkami ako je poškodenie svalov srdca (alhoholická kardiomyopatia), degeneratívne ochorenia mozgu (Wernickeova encefalopatia), poruchy pamäte (Korsakovov syndróm)
- porucha vstrebávania živín v tenkom čreve (malabsorbcia)
- dlhodobá umelá výživa (parenterálna výživa)
·                     zvýšenej potrebe vitamínu B1
·                     pri umelej obličke (hemodialýze)
 
Nedostatok vitamínu B1 môže viesť k vzniku polyneuropatie.
 
Kontraindikácie:
Kedy sa liek Benfogamma 50 nesmie užívať ?
Neužívajte liek Benfogamma 50pri precitlivenosti na benfotiamín alebo tiamín.
 
Nežiaduce účinky:
Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri liečbe liekom Benfogamma 50?
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť alergická reakcia (žihľavka, vyrážky na koži).
 
Ak spozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, prosím upozornite Vášho ošetrujúceho lekára.
 
Aké sú odporúčané opatrenia pri výskyte nežiaducich účinkov ?
Prerušte liečbu a bezodkladne navštívte alebo informujte lekára.
 
Interakcie:
Ako ovplyvňuje liek Benfogamma 50účinok iných liekov ?
Nie sú známe žiadne interakcie lieku Benfogamma 50s inými liekmi.
 
Dávkovanie:
Pokiaľ lekár neurčí inak, riaďte sa pokynmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov, pretože v opačnom prípade liek Benfogamma 50nebude správne účinkovať.
 
Aké je dávkovanie, ako často a ako dlho sa má liek Benfogamma 50užívať ?
Pri prevencii nedostatku vitamínu B1:     1 obalená tableta 1 až 2-krát týždenne.
Pri liečbe nedostatku vitamínu B1:          1 obalená tableta 1 ať 3-krát denne, v zriedkavých prípadoch aj viac.
Pri liečbe ochorení nervového systému (polyneuropatia), spôsobené nedostatkom vitamínu B1:    
najprv minimálne prvé tri týždne liečby 2 obalené tablety 4- krát denne, následne pri ďalšej liečbe 1 obalená tableta 1 až 3- krát denne.
 
Dĺžka liečby závisí od liečebného úspechu. 
 
Kedy a ako sa môžu tablety Benfogamma 50užívať ?
Obalené tablety sa prehltnú celé bez rozhryzenia a zapijú sa malým množstvom tekutiny
 
Upozornenie:
Na čo sa musí dávať pozor počas tehotenstva a obdobia dojčenia ?
Aj keď nie sú dostupné žiadne informácie o teratogénnom (vznik deformácii) a mutagénnom (zmeny genetického materiálu) účinku lieku, liek Benfogamma 50 sa môže užívať počas tehotenstva a obdobia dojčenia len v prípade, ak laboratórnymi vyšetreniami krvi bol zistený klinicky významný nedostatok vitamínu B1. Liek sa užíva krátky čas, pokým sa neupraví hladina vitamínu v krvi.   
 
Čo treba urobiť, ak ste obalené tablety Benfogamma 50užili vo veľkom množstve pri úmyselnom alebo neúmyselnom predávkovaní ?
Nie sú potrebné žiadne opatrenia.
 
Ovplyvňuje liek schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje ?
Nie sú opísané žiadne obmedzenia.
 
Opatrenia pre užívanie a upozornenie:
Liek neobsahuje glutén ani laktózu.
 
Varovanie:
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na blistri a papierovej škatuľke.
 
Balenie:
30, 50, 60, 100 obalených tabliet
klinické balenie po 500, 1000 a 5000 obalených tabliet
 
Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote 15 - 25 oC
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Dátum poslednej revízie textu: február 2012
 
Ďalšie informácie pre pacienta
Denne by sme mali prijímať vitamín B1 v dostatočnom množstve. Vitamín B1 je nepostrádateľnou stavebnou zložkou života, pretože mnohé telesné funkcie by bez tohto stopového prvku nemohli správne fungovať. Vitamín B1 má dôležitú úlohu v látkovej premene organizmu a zúčastňuje sa mnohých biochemických procesov, pri ktorých sa získava z potravy energia.
Vitamín B1 sa vyskytuje v malých množstvách vo všetkých rastlinných a živočíšnych potravinách. Na vitamín B1 sú bohaté obaly zŕn ako sú ryža a obilie.
 
V lieku Benfogamma 50 sa nachádza v tukoch rozpustný vitamín B1 vyrobený modernou technológiou. Benfotiamín sa mnohonásobne lepšie v tele vstrebáva ako vo vode rozpustný vitamín B1. Po vstrebaní sa benfotiamín v organizme mení na účinný vitamín B1.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Wörwag Pharma
Balenie: 100 obalených tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systém
Trápi ma: