• Akcia
-18%
Milgamma N 100cps

Milgamma N 100cps

Kombinácia vitamínov skupiny B (B1, B6 a B12). Liečba zápalových a bolestivých ochorení nervov, napr. , migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), obrna tvárového nervu,diabetická a alkoholická neuropatia. Pri predĺženej rekonvalescencii a v geriatrii.

27,00 €
22,22 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 11 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
-12%
14,90 €
13,22 €
Skladom
24,16 €
Skladom
13,60 €
Skladom
11,30 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
 
Milgamma® N
kapsuly
Liečivá: benfotiamín, pyridoxíniumchlorid a kyanokobalamín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Milgammu N obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Milgamma N a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Milgammu N
3.         Ako užívať Milgammu N  
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Milgammu N
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE MILgamma N A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Milgamma N je liek na liečbu neuropatie.
 
Milgamma N sa používa na liečbu zápalových a bolestivých ochorení nervov ako je diabetická a alkoholická polyneuropatia, migréna, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), obrna (paréza) tvárového nervu.
Používa sa tiež pri predĺženej rekonvalescencii (zotavení sa) a v geriatrii.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE MILgammU N
 
Neužívajte Milgammu N
 
-        keď ste alergický (precitlivený) na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Milgammy N;
-        keď ste tehotná alebo dojčíte.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy N
 
Milgamma N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie ako 6 mesiacov.
 
Užívanie iných liekov
Zvýšená potreba pyridoxínu nastáva počas užívania izoniazidu (liek proti tuberkulóze), D-penicilínu (antibiotikum) a cykloserínu (antibiotikum) ako aj pri dlhodobom užívaní perorálnej antikoncepcie s obsahom estrogénov.
Tiamín je deaktivovaný 5-flurouracilom (liek používaný pri chemoterapii), pretože 5-fluorouracil kompetitívne inhibuje fosforyláciu tiamínu na tiamínpyrofosfát.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie Milgammy N s jedlom a nápojmi
Zvýšená potreba pyridoxínu nastáva počas užívania alkoholu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Denný príjem vitamínu B6 do 25 mg je počas tehotenstva a v období laktácie bezpečný.
Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas tehotenstva a dojčenia.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Milgamma N nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť a obsluhu strojov.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy N
Pred užívaním Milgammy N sa má zistiť alergická anamnéza. 
Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa nachádza v lieku, spôsobiť bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ MILGAMMU N
 
Vždy užívajte Milgammu N presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Vždy sa riaďte týmito pokynmi, pretože inak nebude Milgamma N správne účinkovať. 
 
Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 (jedna) kapsula 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1-2 kapsuly denne.
 
Spôsob užívania
Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle s malým množstvom tekutiny.
 
Ak užijete viac Milgammy N, ako máte
Ak sa u Vás vyskytnú neočakávané príznaky, vyhľadajte lekára.
 
Ak zabudnete užiť Milgammu N
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Milgammy N v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti užívať liek pravidelne.
 
Ak prestanete užívať Milgammu N
Ak ukončíte liečbu, riskujete, že liečba nebude úspešná.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Milgamma N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Poruchy nervového systému:
Frekvencia nie je známa: Dlhodobé užívanie viac ako 6 mesiacov môže vyvolať periférne senzorické neuropatie (pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy N).
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
V klinických štúdiách boli zdokumentované ojedinelé prípady gastrointestinálnych porúch ako je nutkanie na vracanie a iné gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia výskytu týchto nežiaducich účinkov sa významne nelíšila od skupiny dostávajúcej placebo (liek bez liečiva). Príčinný vzťah k vitamínom B1 a B6 nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý od dávky.
 
Celkové poruchy:
Frekvencia nie je známa: Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa nachádza v lieku, spôsobiť bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku (pozri časť Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy N).
 
Poruchy inumitného systému:
Zriedkavé (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1000 pacientov:
alergické reakcie (žihľavka, kožné vyrážky, šok).
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ MILGAMMU
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Milgammu N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, chránený pred svetlom.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Milgamma N obsahuje
 
Liečivami sú benfotiamín, pyridoxíniumchlorid a kyanokobalamín.
 
1 kapsula obsahuje 40 mg benfotiamínu, 90 mg pyridoxíniumchloridu a 0,25 mg kyanokobalamínu.
 
Ďalšie zložky sú:
stredné nasýtené triacylglyceroly, repkový olej rafinovaný, sójový lecitín, etylvanilín, hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, želatína, glycerol 85 %, nekryštalizujúci roztok sorbitolu, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E 172).
 
Ako vyzerá Milgamma N a obsah balenia
 
Milgamma N je dostupná v baleniach po 20, 50 alebo 100 kapsúl alebo ako nemocničné balenie po 500, 1000 a 5000 kapsúl.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko
 
Výrobcovia:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher Strasse 2, 69412 Eberbach, Nemecko
 
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG
Frühlingsstrasse 7, 83620 Feldkirschen-Westerham, Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Wörwag Pharma
Balenie: 100 kapsúl
Kód:
67068
ŠUKL kód: C67068
EAN:
4030674000088
Kategórie: Voľnopredajné liekySvaly, kosti a kĺbyBolesť chrbticeBolesť svalov a kĺbovNervový systém
Trápi ma: Hlava a nervyBolesť nervov