• Z reklamy
Voltaren Forte gél 100g

Voltaren Forte gél 2,32% 100g

Úľava od bolesti až 12 hodín.

17,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 8 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Voltaren Forte 2,32 % gél
Diclofenacum diethylaminum
Dermálny gél
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte Voltaren Forte 2,32 %
gél používať obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu
       prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia  alebo ak sa nezlepšia  po 7 dňoch, musíte
       vyhľadať  lekára.
-          Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete
       vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,  
       povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Voltaren Forte 2,32 % gél a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Voltaren Forte 2,32 % gél
3.         Ako používať Voltaren Forte 2,32 % gél
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Voltaren Forte 2,32 % gél
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.       ČO JE VOLTAREN FORTE 2,32 % GEL A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAIDs). Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do kože a vyznačuje sa zvýšeným vstrebávaním. Liečivo pôsobí aj na hlboko uložené zapálené tkanivá.
 
Voltaren Forte 2,32 % gél je určený na úľavu od bolesti, na zmiernenie zápalu a opuchu  pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly. Používa sa:
 
u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:
·         na liečbu poranení svalov a kĺbov (napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení, bolesti      chrbta, športové úrazy); rýchlo prináša úľavu od strednej po silnú bolesť a napomáha návratu k normálnym funkciám;
·         na liečbu miestnych foriem reumatizmu mäkkých tkanív (napr. tenisový lakeť), meravosti ramenného kĺbu
 
u dospelých (18 rokov a starších)
·         na úľavu od bolesti pri nezávažných artritídach (zápaloch)  kĺbov a chrbtice
 
 
 
2.       ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO POUŽIJETE VOLTAREN FORTE 2,32 % GÉL
 
Nepoužívajte Voltaren Forte 2,32 % gél:
 
·       keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo iné lieky používané na liečbu bolesti , horúčky alebo zápalu ako je ibuprofen alebo kyselina acetylsalicylová (látky tiež používané ako prevencia proti krvnej zrážavosti) alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Voltaren Forte
2,32 % gél, ktoré sú uvedené na konci tejto písomnej informácie. Ak je to nutné, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 Príznaky alergickej reakcie na tieto lieky môžu byť nasledovné: kýchanie, ťažkosti s dýchaním (astma) , začervenanie kože s pľuzgiermi alebo žihľavka opuch tváre alebo jazyka, výtok z nosa
·                     keď ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva.
·                     keď máte menej ako 14 rokov
Ak sa Vás týka niektorá z vyššie uvedených podmienok, nepoužívajte Voltaren Forte 2,32 % gél.
 
Upozornenia a opatrenia
 
  • Nenanášajte Voltaren Forte 2,32 % gél na otvorené rany alebo na vyrážky a ekzém.
  • Ukončite liečbu, ak sa po podaní lieku objaví na koži vyrážka.
  • Nenanášajte na rozsiahle plochy kože a počas dlhej doby, pokiaľ vám to neodporučil lekár.
  • Voltaren Forte 2,32 % gél je len na vonkajšie použitie. Nenanášajte do úst. Neprehĺtajte. Po použití si umyte ruky. Buďte opatrný pri nanášaní, aby sa Vám Voltaren Forte 2,32 % gél  nedostal do očí. Ak k tomu dôjde, vypláchnite si oči čistou vodou. Navštívte lekára alebo lekárnika, ak ťažkosti pretrvávajú.
·         Môžete použiť ortézu alebo obväz bežne používaný pri zraneniach, ako sú vyvrtnutia, ale nepoužívajte vzduchotesné (plastové) bandáže.
Ak máte nejaké otázky o pôsobení lieku Voltaren Forte 2,32 % gél, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
Deti a dospievajúci (mladší ako 14 rokov)
 
Nie je dostatok dostupných údajov o účinnosti a bezpečnosti pre deti a dospievajúcich do 14 rokov (pozri Nepoužívajte Voltaren Forte 2,32 % gél).
 
U mladistvých vo veku 14 rokov a starších pokiaľ je potrebné používať tento liek dlhšie ako 7 dní na úľavu od bolesti alebo pokiaľ sa príznaky zhoršujú, odporúča sa pacientom/ich rodičom kontaktovať lekára.
 
Iné lieky a Voltaren Forte 2,32 % gél 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a  dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, domnievate sa, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete tento liek používať.
Voltaren Forte 2,32 % gél nesmie byť používaný v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť vaše nenarodené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Voltaren Forte 2,32 % gél môže byť používaný v priebehu prvých šiestich mesiacov tehotenstva iba po odporučení lekárom a dávka musí byť čo najnižšia a doba liečenia čo možno najkratšia.
 
Pretože diklofenak prestupuje v malom množstve do materského mlieka, Voltaren Forte 2,32 % gél sa môže používať počas dojčenia iba po odporučení lekárom. Avšak Voltaren Forte 2,32 % gél sa nesmie nanášať ani na prsia dojčiacej matky, ani na rozsiahle plochy kože alebo počas dlhej doby.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, o ďalších informáciách sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Voltaren Forte 2,32 % gél
 
Gélová forma obsahuje:
  • propylénglykol, ktorý môže u niektorých ľudí spôsobiť podráždenie kože.
·         butylhydroxytoluén, ktorý môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ VOLTAREN FORTE 2,32 % GÉL
Vždy používajte tento liek podľa pokynov v písomnej informácii pre používateľa alebo podľa pokynov lekárnika. Pokiaľ si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
 
Aké množstvo lieku Voltaren Forte 2,32 % gél sa má použiť
 
Pre dospelých a mladistvých od 14 rokov.
 
Použite Voltaren Forte 2,32 % gél 2-krát denne ( ráno a večer) na miesto bolesti.  Voltaren Forte 2,32 % gél poskytuje dlhotrvajúcu úľavu od bolesti až 12 hodín.
 
Ako používaťVoltaren Forte 2,32 % gél
1.    Pred prvým použitím odskrutkujte a odstráňte uzáver. Membránu odstránite vložením   
     opačného konca uzáveru a jeho otočením.      
2. Jemne vytlačte malé množstvo gélu a pomaly vtierajte do pokožky v mieste  bolesti  
      alebo opuchu. Potrebné množstvo lieku sa mení a závisí od veľkosti bolestivej alebo
     opuchnutej plochy. Na jedno použitie zvyčajne postačí množstvo veľkosti čerešne až
      orecha. Pri vtieraní  gélu môžete pociťovať ľahký chladivý efekt.
3.  Po nanesení lieku Voltaren Forte 2,32 % gél si umyte ruky, pokiaľ ošetrované miesta
       nie sú práve na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústami a očami (pozri časť 2).
Voltaren forte 2,32 % gél je len na vonkajšie použitie.
 
Ako dlho sa Voltaren Forte 2,32 % gél používa
 
Nepoužívajte Voltaren Forte 2,32 % gél dlhšie ako:
 
u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:
·                     2 týždne pri  liečbe poranení svalov a kĺbov (napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení) alebo zápale šliach (tendinitída)
 
u dospelých (18 rokov a starších)
·                     3 týždne pri liečbe bolestí sprevádzajúcich artritídu (zápal kĺbov)
 
Dlhšiu  liečbu vám  môže odporučiť lekár.
 
Ak sa bolesti a opuch nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, poraďte sa s lekárom.
 
Ak použijete viac lieku Voltaren Forte 2,32 % gél ako máte
 
·         Ak použijete viac gélu Voltaren Forte 2,32 %, než ste mali, zotrite prebytok gélu papierovou vreckovkou.
 
·         Ak ste vy alebo vaše dieťa náhodne prehltli Voltaren Forte 2,32 % gél alebo v prípade, že ste náhodne použili viac gélu ako je odporučené, okamžite to oznámte lekárovi.
 
Ak zabudnete použiť Voltaren Forte 2,32 % gél
 
Ak ste si zabudli natrieť Voltaren Forte 2,32 % gél v správnom čase, urobte tak hneď, keď si spomeniete, ďalej pokračujte ako zvyčajne. Neaplikujte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte nejaké otázky o pôsobení lieku Voltaren Forte 2,32 % gél, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Voltaren Forte 2,32 % gél môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Niektoré zo zriedkavých a veľmi zriedkavých vedľajších účinkov môžu byť závažné
 
Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, prestaňte používať Voltaren Forte 2,32 % gél a okamžite sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:
·                     kožná vyrážka s pľuzgiermi, žihľavka (môže sa vyskytnúť u 1 až 10 osôb z 10 000)
·                     sipenie, dýchavičnosť alebo pocit sťaženého dýchania (astma), (môže sa vyskytnúť u
             menej ako 1 osoby z 10 000 )
·               opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla (môže sa vyskytnúť u menej ako  1 osoby                             
              z 10 000)
Ostatné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú väčšinou mierne, prechodné a neškodné (ak sa Vás týkajú, informujte svojho lekára alebo lekárnika).
 
Časté vedľajšie účinky
(môže sa vyskytnúť u 1 až 10 osôb zo 100)
·                     kožná vyrážka, svrbenie, začervenanie alebo bolestivosť kože.
 
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
(môže sa vyskytnúť u menej ako 1 osoby z 10 000)
·                     vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zvýšená kožná citlivosť na slnečné žiarenie. Možné príznaky sú spálenie od slnka so svrbením, opuchom a pľuzgiermi.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ VOLTAREN FORTE 2,32 % GÉL
 
Uchovávajte mimo dohľadu dosahu a  detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred teplom.
 
Nepoužívajte Voltaren Forte 2,32 % gél po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie (skratka EXP) sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje
 
Liečivom lieku Voltaren Forte 2,32 % gél je diclofenacum diethylaminum (dietylamínová soľ diklofenaku). Jeden gram gélu obsahuje 23,2 mg diclofenacum diethylaminum.
 
Ďalšie zložky sú: butylhydroxytoluén, karbomér, kokoyloktanodekanoát, diethylamín, isopropylalkohol, tekutý parafín, cetostearomakrogol, oleylalkohol, propylénglykol, eukalyptový parfém a čistená voda (Ďalšie informácie sú uvedené na konci časti 2).
 
Ako vyzerá Voltaren Forte 2,32 % gél a obsah balenia
Voltaren Forte 2,32 % gél je biely až takmer biely chladivý nemastný krémový gél, po ktorom nezostávajú škvrny. Gél je balený do tuby.
 
Balenie
30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.