UZARA 40 50tbl

UZARA 40 50tbl

Na liečbu akútnych hnačkových ochorení.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Uzara 40 od Stady je prípravok na liečbu nešpecifického akútneho hnačkového ochorenia. Uzara je suchý extrakt z koreňa uzary. Malé deti, dojčatá a deti mladšie ako 6 rokov nepodliehajú v žiadnom prípade samoliečeniu.
 
1.       ČO JE UZARA 40 A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Nešpecifické akútne hnačkové ochorenia.
 
V prípade, že hnačka pretrváva dlhšie ako 2 dni alebo ak obsahuje krv alebo je sprevádzaná zvýšenou telesnou teplotou poraďte sa so svojím lekárom. 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE UZARA 40
 
Neužívajte UZARA 40
-        keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek UZARA 40.
-        keď sa liečite určitými liekmi na srdcové ochorenia (srdcové glykozidy).
 
Malé deti, dojčatá a deti mladšie ako 6 rokov nepodliehajú v žiadnom prípade samoliečeniu.
 
Uzara 40 sa nemá podávať deťom do 6 rokov, pretože sa nevykonali adekvátne štúdie.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní UZARA 40
Kedy možno UZARA 40 užívať len po dohode s lekárom?
UZARA 40 sa nesmie bez súhlasu lekára užívať pri poruchách vedenia a po vnútrožilovej liečbe vápnikom.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak sa liek podáva súbežne s chinidínom, vápnikom, saluretikami alebo pri dlhodobej liečbe liekmi s obsahom kortizónu nemožno vylúčiť teoreticky zvýšený účinok na srdce a výskyt nežiaducich reakcií srdca (nepravidelný srdcový rytmus, arytmie (poruchy srdcového rytmu)). 
 
Užívanie UZARA 40 s jedlom a nápojmi
UZARA 40 sa užíva nezávisle od príjmu potravy.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Terapeutické použitie suchého extraktu z koreňa uzary nevyvolalo žiadne známky rizík v tehotenstve a počas dojčenia. Z dôvodu celkovej bezpečnosti sa však UZARA 40 nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách UZARA 40
Vzhľadom na to, že liek obsahuje monohydrát laktózy nie je vhodný na liečbu pacientov, ktorí majú zriedkavú dedičnú galaktozémiu, vrodený nedostatok laktázy alebo glukózo-galaktózovú malabsorpciu.
 
Keďže liek obsahuje glukózu nesmú ho užívať pacienti s glukózo-galaktózovou malabsorpciou, zriedkavé dedičné metabolické ochorenie. 
 
Liek obsahuje sacharózu (cukor), preto ho nesmú užívať pacienti so zriedkavým dedičným metabolickým ochorením deficienciou aldolázy B, s glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo s intoleranciou (neznášanlivosťou) disacharidov.
 
Pacienti, ktorí majú celiakiu (črevné ochorenie spôsobené precitlivenosťou na glutén) musia zohľadniť, že liek obsahuje pšeničný škrob, a teda nie je zbavený gluténu (lepok).  
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ UZARA 40
 
Vždy užívajte UZARA 40 presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dodržujte, prosím, pokyny lekára alebo odporučené dávkovanie nižšie, aby bola liečba liekom UZARA 40 účinná a bezpečná.
 
Aké množstvo lieku Uzara 40 máte užiť a ako často?
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov majú užiť začiatočnú dávku 5 obalených tabliet (čo zodpovedá 1000 mg suchého extraktu koreňa uzary) a potom až do ustúpenia ťažkostí 3 až 6-krát denne 1 obalenú tabletu (čo zodpovedá 600 - 1200 mg suchého extraktu koreňa uzary) s malým množstvom tekutiny.
 
Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
Užívajú začiatočnú dávku 1 obalenú tabletu 3-krát denne (čo zodpovedá 600 mg suchého extraktu koreňa uzary) a potom až do ustúpenia ťažkostí 2 až 3-krát denne 1 obalenú tabletu (čo zodpovedá 400 - 600 mg suchého extraktu koreňa uzary) s malým množstvom tekutiny.
 
1 obalená tableta zodpovedá 200 mg suchého extraktu koreňa uzary.
 
Ako a kedy sa má liek Uzara 40 užívať?
Uzara 40 sa užíva s dostatočným množstvom tekutiny.
 
Ako dlho máte užívať Uzara 40?
Uzara 40 sa užíva až do ustúpenia ťažkostí. Ak ťažkosti pretrvávajú je potrebné navštíviť lekára (pozri tiež časť 1. Čo je UZARA 40 a na čo sa používa).
 
Ak užijete viac UZARA 40, ako máte
Bez omeškania vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšie oddelenie pohotovosti v nemocnici.
 
Ak zabudnete užiť UZARA 40
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj UZARA 40môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
V zriedkavých prípadoch sa hlásili alergické reakcie. 
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ UZARA 40
 
Uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.
 
 Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Nepoužívajte UZARA 40po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte UZARA 40, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo UZARA 40 obsahuje
 
-          Liečivo je uzarae radix extractum siccum (suchý extrakt koreňa uzary). 1 obalená tableta obsahuje uzarae radix extractum siccum (suchý extrakt koreňa uzary) (4 – 6 : 1) v množstve 40 mg, čo zodpovedá 15 mg celkových glykozidov. Na prípravu extraktu bol použitý 60 % (V/V) metanol.
-          Ďalšie zložky sú pšeničný škrob, monohydrát laktózy, karobová guma, mastenec, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, uhličitan vápenatý, glukózový sirup, oxid horečnatý, dextrín, ricínový olej, sacharóza, šelak, oxid titaničitý E171, montanglykolový vosk.
 
Ako vyzerá UZARA 40 a obsah balenia
 
UZARA 40 sú okrúhle, bikonvexné, biele obalené tablety.
Veľkosť balenia: 20 alebo 50 obalených tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Stada
Balenie: 50 tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusHnačka