Traumeel S 50tbl

Traumeel S 50tbl

povzbudzuje liečivé sily organizmu pri poraneniach každého druhu

7,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
7,70 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Traumeel® S tablety
 
Arnica montana, Calendula officinalis, Hamamelis virginiana, Achillea millefolium,
Atropa belladonna, Aconitum napellus,  Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris,
Chamomilla recutita, Symphytum officinale, Bellis perennis, Echinacea angustifolia,
Echinacea purpurea, Hypericum perforatum
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Traumeel® Sobozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Traumeel® S a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Traumeel® S
3. Ako užívať Traumeel® S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Traumeel® S
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE TRAUMEEL® S A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Traumeel® S tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.
 
Liek Traumeel® S tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri rôznych poraneniach (šport, nehoda) ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, krvné výrony aj do kĺbov, otras mozgu atď. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy všetkých orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE TRAUMEEL®S
 
Neužívajte Traumeel® S tablety
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Traumeel® S tablety, i na zložnokveté rastliny.
- pri progresívnych systémových ochoreniach ako sú tuberkulóza, leukózy (zhubné ochorenia krvi), kolagenózy (ochorenia väzivového tkaniva), sclerosis multiplex (roztrúsená skleróza), AIDS, HIV infekcia a iné autoimunitné ochorenia.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Traumeel® S
- ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
- pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.
 
Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.
 
Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užitie predpísanej dávky tabliet Traumeel® S nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Traumeel® S tablety
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ TRAUMEEL®S
 
Zvyčajne 3 krát denne 1 tableta.
V akútnych stavoch každých 15 minút 1tableta (maximálne počas 2 hodín).
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.
Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.
 
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac tabliet Traumeel® S ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť tablety Traumeel® S
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.
 
Ak prestanete užívať tablety Traumeel® S
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Traumeel® S môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Pri liekoch pripravených z Echinacei sa pozoroval výskyt kožných vyrážok, žihľavky, ojedinele opuch tváre, dušnosť, vertigo (závrat) a pokles tlaku.
Po podaní sa môže objaviť zvýšené slinenie. V takomto prípade je potrebné liek vysadiť.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ TRAUMEEL®S
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Traumeel® S uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Traumeel® S obsahuje
Liečivá sú Arnica montana (Arnika horská) D2 15,0 mg, Calendula officinalis (Nechtík lekársky) D2 15,0 mg, Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky) D2 15,0 mg, Achillea millefolium (Rebríček obyčajný) D3 15,0 mg, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D4 75,0 mg, Aconitum napellus (Prilbica modrá) D3 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni (Zmes kovovej ortuti a oxidu ortuťnatého) D8 30,0 mg, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D8 30,0 mg, Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) D3 24,0 mg, Symphytum officinale (Kostihoj lekársky) D8 24,0 mg, Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná) D2 6,0 mg, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) D2 6,0 mg, Echinacea purpurea (Echinacea purpurea) D2 6,0 mg, Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný) D2 3,0 mg v 1 tablete.
 
Ďalšie zložky sú magnesii stearas (stearan horečnatý), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).
 
Ako vyzerá Traumeel® S a čo obsahuje balenie
Traumeel® S tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.
Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50, 250 a 750 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Dr. Peithner Bratislava s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.