Traumeel S masť 50g

Traumeel S masť 50g

Homeopatický liek na lokálnu liečbu bolesti.

7,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,87 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Traumeel® S
masť
 
Arnica montana, Calendula officinalis, Hamamelis virginiana, Echinacea angustifolia,
Echinacea purpurea, Chamomilla recutita, Bellis perennis, Symphytum officinale,
Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Aconitum napellus, Atropa belladonna,
Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Traumeel® Sobozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Traumeel® S a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Traumeel® S
3. Ako používať Traumeel® S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Traumeel® S
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE TRAUMEEL® S A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Traumeel® S masť je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.
 
Liek Traumeel® S masť sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri rôznych športových poraneniach a úrazoch ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, opuchy kĺbov, krvné výrony do kĺbov a pod. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy rôznych orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.
 
 
2. SKÔR AKO POUŽIJETE TRAUMEEL®S
 
Nepoužívajte Traumeel® S masť
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Traumeel® S masť, najmä na arniku a zložnokveté rastliny.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Traumeel® S
- ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
- pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.
 
Masť Traumeel® S sa nesmie nanášať na veľké plochy.
 
Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.
 
Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Použitie predpísanej dávky masti Traumeel® S nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
 
3. AKO POUŽÍVAŤ TRAUMEEL®S
 
Masť Traumeel® S sa nanáša ráno a večer na postihnuté miesta (aj na povrchové plošné oderky). Podľa potreby sa môže aplikovať častejšie, prípadne sa postihnuté miesto môže prekryť obväzom.
Po ústupe ťažkostí sa masť nanáša zriedkavejšie.
 
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak použijete viac masti Traumeel® S ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete použiť masť Traumeel® S
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.
 
Ak prestanete používať masť Traumeel® S
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Traumeel® S môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
V ojedinelých prípadoch sa po aplikácii masti Traumeel® S  môžu vyskytnúť lokálne alergické kožné reakcie (zápaly kože).
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ TRAUMEEL®S
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Traumeel® S uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení tuby nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a použití predpísaného množstva masti bola tuba riadne uzatvorená.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Traumeel® S obsahuje
Liečivá sú Arnica montana (Arnika horská) D3 1,5 g, Calendula officinalis (Nechtík lekársky) Ø 0,45 g, Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky) Ø 0,45 g, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) Ø 0,15 g, Echinacea purpurea (Echinacea purpurová) Ø 0,15 g, Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) Ø 0,15 g, Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná) Ø 0,1 g, Symphytum officinale (Kostihoj lekársky) D4 0,1 g, Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný) D6 0,09 g, Achillea millefolium (Rebríček obyčajný) Ø 0,09 g, Aconitum napellus (Prilbica modrá) D1 0,05 g, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D6 0,025 g v 100 g masti.
 
Ďalšie zložky sú alcoholum cetylstearylicus emulsificans (emulgujúci cetylstearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album (biela vazelína), aqua purificata (čistená voda), ethanolum (etanol) 96 obj.%.
 
Ako vyzerá Traumeel® S a čo obsahuje balenie
Traumeel® S masť je biela, mäkká, slabého charakteristického zápachu.
Liek sa dodáva v kovovej tube (vrstvený hliník) so skrutkovacím uzáverom z umelej hmoty s obsahom  50 g a 100 g, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Dr. Peithner Bratislava s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 8/2011

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.