Stoptussin tablety 20ks

Stoptussin tablety 20ks

Liek tlmí dráždenie na kašeľ, mení skladbu prieduškového hlienu a uľahčuje tak jeho vykašliavanie. Liek je určený pre deti od 12 rokov a dospelých.

4,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Stoptussin tablety
(Butamirati dihydrogenocitras, guaifenesinum)
Tablety
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Stoptussin tablety obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Stoptussin tablety a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Stoptussin tablety 
3.         Ako užívať Stoptussin tablety 
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Stoptussin tablety 
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE STOPTUSSIN TABLETY A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liek tlmí dráždenie na kašeľ, mení skladbu prieduškového hlienu a uľahčuje tak jeho vykašliavanie.
Stoptussin tablety je určený na liečbu suchého, dráždivého, ťažko utíšiteľného kašľa rôzneho pôvodu. Liek je možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej.
Liek je určený pre deti od 12 rokov a dospelých.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE STOPTUSSIN TABLETY
 
Neužívajte Stoptussin tablety:
-                     keď ste precitlivený (alergický) na guajfenezín, butamiraciumdihydrogencitrát alebo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
-           keď trpite na svalovú slabosť (myasténia gravis)
-           v prvých troch mesiacov tehotenstva
-           nepodávajte ďeťom mladším ako 12 rokov
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku
-           ak trpíte vlhkým, produktívnym, pretrvávajúcim alebo chronickým kašľom sprevádzajúcim fajčenie, astmu, chronický zápal či emfyzém.
V týchto prípadov nemáte byť liečený liekom Stoptussin tablety.
 
Užívanie iných liekov
Účinky lieku Stoptussin tablety a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
Guajfenezín zvyšuje účinok liekov proti prechladnutiu a bolestiam s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, zvyšuje tlmivý účinok liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém ako sú lieky na upokojenie a na spanie (hypnotiká a sedatíva), celkové anestetiká a alkohol a zvyšuje účinok liekov, ktoré uvoľňujú napätie kostrového svalstva (myorelaxancia).
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v poslednom čase, a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu a to i v prípade, kedy budete podstupovať akékoľvek laboratórne vyšetrenia.
 
Užívanie Stoptussinu tablety s jedlom a nápojmi
Tablety je vhodné užívať (podávať deťom) po jedle. Tablety sa zhltnú celé (príp. rozpolené) a zapijú sa tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Liek sa nesmie užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Užívanie v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné len na odporúčanie lekára.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Stoptussin tablety má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.                  AKO UŹÍVAŤ STOPTUSSIN TABLETY
 
Liek Stoptussin tablety sa dávkuje podľa hmotnosti pacienta:
 
Hmotnosť pacienta
Počet tabliet v jednej dávke
Frekvencia podávania
do 50 kg
1/2 tablety
4-krát denne
50 – 70 kg
1 tableta
3-krát denne
70 – 80 kg
1 a 1/2 tablety
3-krát denne
nad 90 kg
2 tablety
3-krát denne
 
Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4 – 6 hodín.
Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.
 
Ak užijete viac tabliet STOPTUSSINU, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom okamžite vyhľadajte lekára.
 
Ak zabudnete užiť STOPTUSSIN tablety
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.                  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, môže mať Stoptussin tablety vedľajšie účinky, ktoré sa nemusia prejaviť u každého.
Pri odporúčanom dávkovaní je liek zvyčajne dobre tolerovaný.
Ojedinele sa môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti (nechutenstvo, bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka), bolesti hlavy, závraty a kožné reakcie z precitlivenosti (kožná vyrážka, svrbenie).
V prípade výskytu kožných reakcii z precitlivenosti alebo pretrvávajúcich zažívacích ťažkostí, bolesti hlavy alebo závratmi, vyhľadajte lekára hneď ako to bude možné.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO STOPTUSSIN TABLETY UCHOVÁVAŤ
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom vnútornom obale.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo STOPTUSSIN tablety obsahuje:
Liečivá sú:
butamiraciumdihydrogencitrát 0,004 g, guajfenezín 0,1 g v jednej tablete.
Ďalšie zložky sú: oxid kremičitý, manitol, mikrokryštalická celulóza, glycerol tribehenát, stearan horečnatý.
 
Ako vyzerá STOPTUSSIN tablety a obsah balenia
Biele ploché okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Veľkosť balenia: 20 tabliet.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov
Česká republika
 
Výrobca:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov
Česká republika
 
a
 
Teva Operations Poland Sp.z o.o.
Mogilska 80
31-546 Krakov
Poľsko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2012

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Teva Pharmaceuticals
Balenie: 20 tabliet
Kód:
36701
ŠUKL kód: 36701
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľPodpora vykašliavania