Stodal, sirup 200ml

Stodal, sirup 200ml

kašeľ rôzneho druhu

8,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
STODAL
sirup
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať STODAL sirup
obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.  
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
-            Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie     účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,  svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je STODAL sirup a na čo sa používa.
2.         Skôr ako užijete STODAL sirup.
3.         Ako užívať STODAL sirup.
4.         Možné vedľajšie účinky.
5.         Ako uchovávať STODAL sirup.
6.         Ďalšie informácie.
 
 
1.         ČO JE STODAL sirup A NA ČO SA POUŽÍVA
 
STODAL sirup je zložený homeopatický liek.
 
STODAL sirup pôsobí na liečbu kašľa rôzneho pôvodu. 
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE STODAL sirup
 
Neužívajte STODAL sirup
-           keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.
-           ak trpíte zriedkavými dedičnými problémami ako sú intolerancia fruktózy, glukózo-galaktózova malabsorpcia alebo deficit sacharázy a izomaltázy.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní STODAL sirupu
-          Jedna dávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy a 0,2 g etanolu.
-     Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065 g etanolu.
-     Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných
      žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo
      epilepsiou.
-     Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
      tohto lieku.
 
Užívanie iných liekov
STODAL sirup nemá vplyv na účinok iných súčasne užívaných liekov.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie STODAL sirupu s jedlom a nápojmi
Žiadne známe interakcie neboli zistené pri súčasnom užívaní potravín a nápojov..
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
STODAL sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ STODAL sirup
 
Vždy užívajte STODAL sirup presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
Deti (do 11 rokov): 5 ml  pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.
Dospelí a mladiství (11 až 18 rokov): 15 ml pomocou priloženej odmerky  3 až 5 krát denne
 
Ak užijete viac STODAL sirupu, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť STODAL sirup
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať STODAL sirup
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj STODAL sirup môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ STODAL sirup
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu  detí .
 
Nepoužívajte STODAL sirup po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke
„ Dátum exspirácie: “.
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo STODAL, sirup obsahuje
 
Liečivá: 100 g sirupu obsahuje:
Pulsatilla (Poniklec lúčny) 6 CH……………………………………………..0,95 g
Antimonium tartaricum (Vinan antimonito draselný) 6 CH……………….....0,95 g
Rumex crispus (Štiav kučeravý) 6 CH …………………………………….....0,95 g
Myocarde (Srdce) 6 CH……………………………………………………....0,95 g
Bryonia (Posed biely) 3 CH…………………………………………………..0,95 g
Coccus cacti (Červec nopálový) 3 CH………………………………………..0,95 g
Ipecacuanha (Uragoga pravá) 3 CH ……………………………………….....0,95 g
Spongia tosta (Hubka umývacia) 3 CH …………………………………......0,95 g
Sticta pulmonaria (Jamkatec pľúcny) 3 CH…………………………………..0,95 g
Drosera MT (Rosička okrúhlolistá–materská tinktúra).. ………………….....0,95 g
Polygala sirup…………………………………………................................. 19,00 g
Tolu sirup……………………………….…………….................................    19,00 g
 
Ďalšie zložky sú:
Pomocné látky: karamel (saccharum tostum), jednoduchý sirup (sirupus simplex), etanol 96%
(ethanolum 96%), kyselina benzoová (acidum benzoicum).
 
Ako vyzerá STODAL sirup a obsah balenia
 
STODAL je vo forme číreho, bezfarebného sirupu.
 
Obsah balenia: Fľaštička z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov, 200 ml sirupu a odmerka .
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 200ml
Kód:
60073
ŠUKL kód: 60073
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyNachladnutie a chrípkaKašeľ
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľ