Paxeladine 0,2% sirup 125ml

Paxeladine 0,2% sirup 125ml

Na liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľa u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.

7,10 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
6,50 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Paxeladine 0,2% sirup 125ml

 

Liek proti kašľu Paxeladine, antitusikum na liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľa u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To da týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. pozri časť 4. Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 
1.         Čo je PAXELADINE 0,2 PERCENT a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PAXELADINE 0,2 PERCENT
3.         Ako užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať PAXELADINE 0,2 PERCENT
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.       Čo je PAXELADINE 0,2 PERCENT a na čo sa používa
 
Účinná látka lieku je oxeladín, čo je antitusikum, liek proti kašľu.
 
Je to liek na liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľa u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PAXELADINE 0,2 PERCENT
 
Neužívajte PAXELADINE 0,2 PERCENT
-        ak ste alergický na citrát oxeladínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT, obráťte sa na svoho lekára alebo lekárnika.
·            Produktívny kašeľ je obranným mechanizmom organizmu a preto by sa nemal tlmiť. Hľadajte príčinu kašľa, ktorý vyžaduje špecifickú liečbu, predtým ako použijete liek proti kašľu.
·            Ak sa ukazuje že kašeľ na doporučované dávky lieku proti kašľu neodpovedá, nezvyšujte dávku, ale prehodnoťte situáciu, a konzultujte s lekárom.
·            Nepoužívajte liek po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale po EXP.
 
Iné lieky a PAXELADINE 0,2 PERCENT
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Klinicky sa zatiaľ neobjavili žiadne účinky poškodzujúce plod. Avšak nie je dostatok štúdií na podávanie citrátu oxeladínu tehotným ženám, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek riziko. Z tohto dôvodu v rámci bezpečnostných opatrení sa neodporúča podávať tento liek počas tehotenstva.
Vzhľadom k chýbaniu údajov o vylučovaní do materského mlieka sa neodporúča užívať tento liek u dojčiacich žien.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Paxeladine 0,2 percent nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách PAXELADINE 0,2 PERCENT
Odmerná lyžica 2,5-ml obsahuje 2,125 g sacharózy. Odmerná lyžica 5-ml obsahuje 4,25 g sacharózy.
Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Paxeladine tiež obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na odmernú lyžicu.
 
3.       Ako užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej infomácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Len pre dospelých a deti staršie ako 30 mesiacov a ťažšie ako 15 kg.
Liečba by mala trvať krátko (niekoľko dní) pokým kašeľ neustúpi.
 
Balenie obsahuje odmernú lyžicu na 2 druhy dávkovania – 2,5 a 5 ml.
Odmerná lyžica 2,5-ml obsahuje 5 mg citrátu oxeladínu.
Odmerná lyžica 5-ml obsahuje 10 mg citrátu oxeladínu.
 
Použitie u detí a dospievajúcich
 
Deti od 15 do 20 kg (t. j. približne od 30 mesiacov do 6 rokov):
Jedna dávka 2.5-ml podľa potreby každé 4 hodiny, maximálne však 3 až 4 dávky denne podľa hmotnosti.
 
Deti od 20 do 30 kg (t. j. približne od 6 rokov do 10 rokov):
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 2 až 3 dávky denne podľa hmotnosti.
 
Deti od 30 do 50 kg (t. j. približne od 10 rokov do 15 rokov):
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 3 až 5 dávok denne podľa hmotnosti.
 
Dospelí:
Jedna dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne 5 dávok denne.
Ak pri doporučenom dávkovaní nedochádza k zlepšeniu, nezvyšujte dávkovanie, ale kontaktujte lekára.
 
Ak zabudnete užiť PAXELADINE 0,2 PERCENT
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať PAXELADINE 0,2 PERCENT
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj  tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
5.         Ako uchovávať PAXELADINE 0,2 PERCENT
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Po prvom otvorení môže byť liek uchovávaný maximálne po dobu 6 mesiacov.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo PAXELADINE 0,2 PERCENT obsahuje
 
-           Liečivo je2 mg citrát oxeladínu v 1 ml sirupu.
-           Ďalšie zložky sú : kakaová príchuť, roztok sacharózy, sorban draselný a čistená voda. Pozri upozornenia v časti 2 pre sacharózu a etanol.
 
Ako vyzerá PAXELADINE 0,2 PERCENT a obsah balenia
 
Paxeladine je číry až bledo žltý sirup s vôňou pripomínajúcou čokoládu a čerešňu. Je dodávaný v 125 ml fľaši s odmernou lyžičkou pre dávky 2,5-ml a 5-ml.
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MUDr. Miklós Mészáros
E-mail: meszaros@lieksro.sk

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Ipsen Pharma
Balenie: 125ml
Kód:
33582
ŠUKL kód: 33582
EAN:
3582182889705
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKašeľ
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľCOVID-19