Ditustat, perorálne roztokové kvapky 50ml

Ditustat, perorálne roztokové kvapky 50ml

Ditustat tlmí dráždivý, neproduktívny kašeľ pri zápaloch hrtana, pri akútnych i chronických zápaloch dýchacích ciest, pneumotoraxe a pri krvácaní z dýchacích ciest rôzneho pôvodu.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
5,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Ditustat pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, opýtajte sa svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára po 5 dňoch (u detí po 3 dňoch).
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa nájdete: 
1.       Čo je Ditustat  a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Ditustat
3.       Ako užívať Ditustat®
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Uchovávanie lieku Ditustat
6.       Ďalšie informácie
 
DITUSTAT®
(dropropizinum)
 
Perorálne roztokové kvapky
 
Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml a 50 ml
 
Liečivo je dropropizín 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kvapiek).
Ďalšie zložky sú anízová silica, silica mäty piepornej, polysorbát 80, monohydrát kyseliny citrónovej, monohydrát sodnej soli sacharínu, kyselina sorbová, čistená voda.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
 
 
1. ČO JE DITUSTAT A NA ČO SA POUŽÍVA
Ditustat je nekodeínové antitusikum, ktorého silný antitusický účinok zodpovedá pôsobeniu kodeínových prípravkov. Iba minimálne ovplyvňuje dychové centrum. Jeho súčasný antihistamínový účinok môže priaznivo ovplyvniť i kašeľ alergického pôvodu. Obsah solubilizovaných silíc z anízu a mäty piepornej podporuje expektoračný účinok lieku.
Ditustat tlmí dráždivý, neproduktívny kašeľ pri zápaloch hrtana, pri akútnych i chronických zápaloch dýchacích ciest, pneumotoraxe a pri krvácaní z dýchacích ciest rôzneho pôvodu.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE DITUSTAT
 
Neužívajte Ditustat
- keď ste precitlivený (alergický) na dropropizín alebo niektorú z ďalších zložiek lieku Ditustat ,
- keď trpíte ochorením so zvýšenou tvorbou hlienov v dýchacích cestách,
- keď trpíte zhoršenou funkciou slizníc (Kartagenerov syndróm, ciliárna dyskinéza),
- keď ste tehotná alebo dojčíte,
- nepodávajte deťom do 6 mesiacov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Ditustat
- keď trpíte ťažkým poškodením pečene alebo obličiek.
 
Užívanie lieku Ditustat s jedlom a nápojmi
Liek nakvapkajte na lyžičku alebo do menšieho množstva tekutiny. Kvapkajte z fľaštičky v zvislej polohe dnom hore. Po užití zapite vodou alebo ovocnou šťavou. Najvhodnejšie je užívať liek asi pol hodiny pred jedlom.
 
Gravidita
Ditustat  nesmú užívať tehotné ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Dojčenie
Ditustatnesmú užívať dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ditustat  nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
Užívanie iných liekov
Interakcie nie sú doteraz známe. Opatrnosť je potrebná pri užívaní sedatív pre možnosť zosilnenia sedatívneho účinku. Bez porady s lekárom nie je vhodné Ditustat kombinovať s inými liekmi proti kašľu
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ DITUSTAT
Vždy užívajte Ditustatpresne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ak lekár neurčí inak, dávkuje sa liek Ditustat  podľa veku pacienta:
 
Deti:
Vek dieťaťa
Zodpovedajúca dávka
6-12 mesiacov
6 kvapiek 3-krát denne
1-3 roky
13 kvapiek 3-krát denne
3-13 rokov
26 kvapiek 3-krát denne
 
Dospievajúci a dospelí: 52 kvapiek 3-krát denne alebo 25 kvapiek 6-krát denne.
 
Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 5 dní (u detí najdlhšie ako 3 dni).
 
Ak máte dojem, že účinok lieku Ditustat je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak ste užili viac lieku Ditustat ako ste mali
Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.
 
Ak ste zabudli užiť Ditustat
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Ditustat môže mať vedľajšie účinky. 
Môžu sa vyskytnúť zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, poruchy zažívania, hnačka), slabosť, ospalosť, zmätenosť, bolesti hlavy a búšenie srdca.
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
5. UCHOVÁVANIE LIEKU DITUSTAT  
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.
Chráňte pred mrazom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola schválená: Jún 2012

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.