Paragrippe 60tbl

Paragrippe 60tbl

Horúčka, bolesti hlavy, príznaky chrípky

5,80 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARAGRIPPE, tablety
Homeopatický liek na horúčku, bolesti hlavy, príznaky chrípky
 
Arnika horská, Ľulkovec zlomocný, Konopáč prerastenolistý, Jazmínovec vždyzelený,
sublimovaná síra
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia,  musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je PARAGRIPPE a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete PARAGRIPPE
3.         Ako užívať PARAGRIPPE
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať PARAGRIPPE
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je PARAGRIPPE a na čo sa používa
 
PARAGRIPPE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa pri podpornej liečbe
začínajúcich a rozvinutých foriem chrípkového ochorenia a na liečbu jeho symptómov ako sú bolesti
hlavy, horúčka a podobne. 
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete použijete PARAGRIPPE
 
Neužívajte PARAGRIPPE
-        ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku .
 
Upozornenia a opatrenia
 Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
 Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú,  je nutné vyhľadať lekára.
 
Iné lieky a PARAGRIPPE
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
PARAGRIPPE a jedlo, nápoje
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
PARAGRIPPE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
PARAGRIPPE obsahuje sacharózu a laktózu
 
 
3.       Ako užívať používať PARAGRIPPE
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a deti: 2 tablety pri prvých príznakoch nechať voľne rozpustiť v ústach.
Opakovať každú 1 až 2 hodiny. Dávkovanie predlžovať v závislosti od zlepšenia stavu .
Deťom do 1 roka ( dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.
 
Ak užijete viac PARAGRIPPE, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť PARAGRIPPE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať PARAGRIPPE
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať PARAGRIPPE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte PARAGRIPPE, tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po skratke „ Dátum exspirácie : “.
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo PARAGRIPPE obsahuje
 
Liečivá:
1 tableta (300 mg) obsahuje :
Arnica montana (Arnika horská) 4 CH.....................................................0,6 mg
Belladonna (Ľulkovec zlomocný) 4 CH ..................................................0,6 mg
Eupatorium perfoliatum (Konopáč prerastenolistý) 4 CH.......................0,6 mg   
Gelsemium sempervirens (Jazmínovec vždyzelený) 4 CH......................0,6 mg
Sulfur (sublimovaná síra) 5 CH................................................................0,6 mg
 
Ďalšie zložky sú:
Pomocné látky: sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát q.s. ad 300 mg v 1 tablete.
 
Ako vyzerá PARAGRIPPE a obsah balenia
 
Tablety , biele ploché s kolmými hranami.
Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
60 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte Foy –lès – Lyon
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 10/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 60 tabliet
Kód:
97942
ŠUKL kód: 97942
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyHomeopatiká
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieNádcha, chrípka