Otrivin Complete Nosový sprej 10ml

Otrivin Complete Nosový sprej 10ml

Pre dospelých. Na liečbu upchatého nosa a nádchy.

6,10 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
-11%
6,80 €
6,10 €
Skladom
5,40 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Otrivin Complete
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia
 
Xylometazolíniumchlorid/ipratropiumbromid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Otrivin Complete obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejtopísomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.   Čo je Otrivin Complete a na čo sa používa
2.   Skôr ako použijete Otrivin Complete
3.   Ako používať Otrivin Complete
4.   Možné vedľajšie účinky
5    Ako uchovávať Otrivin Complete
6.   Ďalšie informácie
 
 
1.      ČO JE OTRIVIN COMPLETE A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Otrivin Complete je kombinácia 2 rôznych liečiv. Jedno liečivo zmierňuje výtok z nosa, druhé odstraňuje upchatie nosa.
 
Otrivin Complete sa používa na liečbu upchatého nosa so zvýšeným výtokom (rinorea) pri bežnej nádche.
 
 
2.      SKôR AKO POUžIJETE OTRIVIN COMPLETE
 
Nepoužívajte Otrivin Complete:
-     u detí mladších ako 18 rokov, pretože nie sú dostupné dostatočné údaje
-        ak ste alergický na xylometazolíniumchlorid alebo na ipratropiumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Otrivinu Complete
-        ak ste precitlivený na atropín alebo podobné látky, napr. hyoscyamín a skopolamín
-        ak Vám bola odstránená hypofýza operáciou cez nos
-        po operáciách cez nos alebo ústa, kde blana mozgu mohla byť poškodená
-        ak trpíte glaukómom
-        ak trpíte suchým zápalom nosovej sliznice (rhinitis sicca).
 
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Otrivinu Complete
Je potrebné, aby ste sa poradili s lekárom pred použitím Otrivinu Complete v nasledujúcich situáciách:
-        ak ste citlivý na niektorú adrenergnú látku (napr. adrenalín, efedrín), môžu sa objaviť vedľajšie účinky ako nespavosť, závrat, tras, rýchly srdcový tep alebo zvýšený krvný tlak.
-        ak trpíte ochorením srdcovo-cievneho systému, zvýšeným krvným tlakom, cukrovkou alebo zvýšeným vylučovaním hormónov štítnej žľazy (hypertyroidizmus)
-        v prípade zväčšenej prostaty, zúženého močovodu, glaukómu s ostrým uhlom
-        zabráňte vstreknutiu Otrivinu Complete do očí alebo ich okolia. Ak sa Otrivin Complete dostane do kontaktu s očami, môžete zaznamenať dočasné neostré videnie, podráždenie oka, bolesť alebo začervenanie očí. Taktiež sa môže objaviť zhoršenie glaukómu s ostrým uhlom. Vypláchnite si oči studenou vodou a kontaktujte svojho lekára, ak Vás bolia oči alebo máte neostré videnie.
-        ak Vám ľahko krváca nos
-        ak trpíte upchatím čriev alebo cystickou fibrózou
-        ak trpíte nezhubným nádorom (feochromocytómom) produkujúcim veľké množstvo adrenalínu a noradrenalínu.
 
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Otrivin Complete môže ovplyvniť alebo môže byť ovplyvnený:
-          lieky na liečbu depresie (inhibítory MAO a tricyklické a tetracyklické antidepresíva)
-          Otrivin Complete s inhibítormi MAO môže pri súčasnom použití alebo dva týždne po ukončení liečby Otrivinom Complete značne zvýšiť krvný tlak.
-          Otrivin Complete s tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami môže pri súčasnom použití alebo dva týždne po ukončení liečby Otrivinom Complete zvýšiť účinok xylometazolínu (jedna zložka lieku).
-          lieky používané na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní (lieky obsahujúce anticholinergné látky):
Otrivin Complete pri súčasnom použití s určitými liekmi na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní (t.j. lieky obsahujúce anticholinergné látky) môže zvýšiť účinok týchto liekov užívaných na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní.
 
Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, kontaktujte pred použitím Otrivinu Complete lekára.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Otrivin Complete sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ Vám to neodporučí lekár.
Otrivin Complete sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ Vám to neodporučí lekár.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Otrivin Complete nemá žiaden alebo má zanedbateľný  vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.      AKO POUŽÍVAŤ OTRIVIN COMPLETE
 
Dospelí: 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, maximálne 3-krát denne po dobu maximálne 7 dní. Medzi dvomi dávkami má uplynúť aspoň 6 hodín. Nepoužívajte Otrivin Complete dlhšie ako 7 dní, pretože chronická liečba nosovými dekongestantmi ako je xylometazolín (jedno z liečiv Otrivinu Complete) môže spôsobiť opuch nosovej sliznice (tzv.rhinitis medicamentosa).
Pokiaľ sa príznaky zmiernia, odporúča sa ukončiť liečbu ešte pred uplynutím maximálnej doby liečby 7 dní, aby sa minimalizovalo riziko nežiaducich účinkov.
 
K dispozícii sú iba obmedzené skúsenosti s užívaním Otrivin Complete u pacientov nad 70 rokov.
 
 Otrivin Complete nemá byť podávaný deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov.
 
Ak máte pocit, že účinok Otrivinu Complete prislabý alebo prisilný, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Spôsob použitia Otrivinu Complete:
Vždy si pred použitím nosovej aerodisperzie vyfúkajte nos.
Odstráňte ochranný kryt.
Pred prvým použitím najprv stlačte pumpičku 4-krát, aby došlo k jej naplneniu. Hneď ako sa pumpička naplní, obvykle vydrží naplnená po celú dobu pravidelného denného používania. V prípade, že aerodisperzia nie je vystrekovaná po celú dobu stlačenia, musí byť pumpička opätovne naplnená rovnakým počtom stlačení ako na začiatku.
Držte fľašku vo vzpriamenej polohe.
Zľahka nakloňte hlavu smerom dopredu.
Prstom si zboku pritlačte jednu nosovú dierku, zatiaľ čo do druhej nosovej dierky vsuňte nosový sprejový aplikátor. Stlačte rozprašovač a zároveň vdýchnite nosom.
Zopakujte tento postup do druhej nosovej dierky.
 
Účinok nastupuje v priebehu 5-15 minút.
 
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak použijete viac Otrivinu Complete, ako máte:
Ak ste použili väčšie množstvo lieku ako ste mali, obráťte sa na svojho lekára, nemocnicu alebo pohotovosť kvôli zhodnoteniu závažnosti rizika a za účelom získania potrebných informácii. Toto je dôležité hlavne u detí, u ktorých sa nežiaduce účinky objavujú s väčšou pravdepodobnosťou ako        u dospelých.
 
Príznaky predávkovania sú: silné závraty, potenie, výrazné zníženie telesnej teploty, bolesti hlavy, pomalý srdcový tep, rýchly srdcový tep, poruchy dýchania, kóma, vysoký krvný tlak, ktorý môže byť nasledovaný nízkym krvným tlakom.
Ďalšie príznaky môžu byť: suchosť v ústach, ťažkosti s neostrým videním a halucinácie.
 
 
4.      MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Otrivin Completemôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú krvácanie z nosa a suchosť v nose. Mnohé z hlásených nežiaducich účinkov sú tiež príznaky bežného prechladnutia.
 
Veľmi časté nežiaduce účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 na 10 pacientov):
Krvácanie z nosa, suchosť nosovej sliznice
 
Časté nežiaduce účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 na 100 pacientov):
Nosový dyskomfort, upchatý nos, suché a podráždené hrdlo, bolesť nosa, sucho v ústach, zmeny vnímania chuti, bolesť hlavy.
 
Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 na 1000 pacientov):
Nosový vred, kýchanie, bolesť v krku, kašeľ, chrapot, žalúdočné ťažkosti, nauzea, zmeny čuchu, závrate, tras, dyskomfort, vyčerpanosť, nespavosť, podráždenie očí, suché oči, zrýchlený tep, nepravidelný tep.
 
Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 na 10 000 pacientov):
Výtok z nosa
 
Frekvencia výskytu nie je známa (z dostupných údajov nie je možné určiť):
Dyskomfort okolia nosa, ťažkosti s prehĺtaním, hrudný dyskomfort, smäd, závažné alergické reakcie, problémy so zaostrením zraku, zhoršenie glaukomu, bolesť očí, poruchy videnia, svrbenie, ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra.
 
Odporúča sa ukončiť liečbu liekom Otrivin Complete, keď sa príznaky upchatého nosa a tečúcej nádchy zmiernia aj pred odporúčanou maximálnou dĺžkou liečby 7 dní, s cieľom minimalizácie rizika vedľajších účinkov ako sú krvácanie z nosa a iné nosové účinky.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.      AKO UCHOVÁVAŤ OTRIVIN COMPLETE
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Otrivin Complete po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca.
Neuchovávajte v mrazničke.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.      ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Otrivin Complete obsahuje
Liečivá: xylometazolíniumchlorid a ipratropiumbromid.
1 ml obsahuje 0,5 mg xylometazolíniumchloridu a 0,6 mg ipratropiumbromidu.
1 vstrek obsahuje 70 mikrogramov xylometazolíniumchloridu a 84 mikrogramov ipratropiumbromidu.
Ďalšie zložky sú: dinátriumedetát, glycerol (85%), čistená voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).
 
Ako Otrivin Complete vyzerá a obsah balenia
Otrivin Complete je bezfarebný roztok.
Fľaštička obsahuje približne 70 vstrekov.
Otrivin Complete je dostupný ako 10 ml nosová roztoková aerodisperzia s dávkovacou pumpičkou.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o.
Praha
Česká republika
 
Výrobca
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
D – 81379 München
Germany
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011 .

Hodnotenie produktu

Zákazník
22.03.2020