Muconasal sprej do nosa

Muconasal Plus nosová roztoková aerodisperzia 10ml

Sprej do nosa Na nádchu a upchatý nos. S éterickými olejmi. Nové balenie, rovnaké zloženie

5,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Muconasal plus 
nosová roztoková aerodisperzia
Tramazolini hydrochloridum
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Muconasal plus obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Muconasal plus a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Muconasal plus
3.       Ako používať Muconasal plus
4.       Možné vedľajšie účinky
5        Ako uchovávať Muconasal plus
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.             ČO JE MUCONASAL PLUS A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Tramazolín, liečivo Muconasalu plus, zúžuje cievy a  tým zmenšuje opuch nosovej sliznice. Toto vedie k dlhodobému spriechodneniu nosa. Po vstreknutí Muconasalu plus do nosa sa tento účinok zvyčajne dostaví do 5 minút a vydrží 8-10 hodín.
 
Muconasal plus sa používa na zmenšenie opuchu nosovej sliznice spojeného s bežnou nádchou a sennou nádchou a na základe lekárskeho odporúčania na uvoľnenie hlienov pri zápale prínosových dutín a infekcii stredného ucha.
 
 
2.             SKÔR AKO POUŽIJETE MUCONASAL PLUS
 
Nepoužívajte Muconasal plus
-        ak ste alergický (precitlivený) na liečivo tramazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Muconasalu plus.
-        ak trpíte glaukómom so zatvoreným uhlom, alebo syndrómom suchého nosa (suchá rinitída)
-        ak ste prekonali operáciu hlavy cez nosové dutiny
-        Muconasal plus nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Muconasalu plus
-        ak po podávaní Muconasalu plus počas 7 dní symptómy nevymiznú, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom o tom, či máte liečbu prerušiť alebo nie. Dlhodobé používanie nosových aerodisperzií môže viesť k chronickému zápalu (čím dôjde k upchatiu nosa) a poškodeniu membrány nosovej sliznice.
-        ak trpíte jedným z nasledujúcich ochorení:
                   - vysoký krvný tlak
                   - srdcové choroby
                   - zvýšená činnosť štítnej žlazy (hypertyreóza)
                   - zväčšená prostata (hypertrofia prostaty)
                   - feochromocytóm (druh nádorového ochorenia nadobličiek)
                   - porfýria (zriedkavá porucha tvorby červeného krvného farbiva)
-           ak používate v tom istom čase niektoré z nasledujúcich liekov:
- MAO inhibítory (na liečbu depresie) alebo tricyklické antidepresíva
                   - antihypotenzíva (na liečbu nízkeho krvného tlaku)
                   - lieky na liečbu vysokého krvného tlaku
 pozri časť 'Používanie iných liekov'.
 
Po odoznení terapeutického účinku sa môže objaviť opuch nosovej sliznice.
 
Buďte zvlášť opatrný, aby sa Muconasal plus nedostal do očí a nedošlo tak k ich podráždeniu.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak sa spolu s Muconasalom plus užívajú niektoré lieky na liečbu depresie (MAO inhibítory alebo tricyklické antidepresíva) alebo antihypotenzíva (na liečbu nízkeho krvného tlaku), účinky na srdcovocievny systém môžu viesť k zvýšeniu krvného tlaku. Kombinované používanie s tricyklickými antidepresívami môže tak isto viesť k srdcovej arytmii.
 
Interakcie s liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku môžu byť závažné a môžu viesť k rôznym účinkom na srdcovocievny systém.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Muconasal plus sa neodporúča používať počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Počas ďalšieho priebehu tehotenstva a počas dojčenia sa má liek používať len na základe lekárskeho odporúčania.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. V každom prípade sa počas liečby s Muconasalom plus môžu objaviť nežiaduce účinky ako halucinácie, ospanlivosť, útlm (sedácia), závraty a únava. Preto sa pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov odporúča zvýšená opatrnosť. Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z vyššie uvedených nežiaducich účinkov, vyvarujte sa rizikovým činnostiam ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Muconasalu plus
Muconasal plus obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie nosovej sliznice.
 
 
3.             AKO POUŽÍVAŤ MUCONASAL PLUS
 
Vždy používajte Muconasal plus presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je:
 
Aerodisperzia sa vstrekuje do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 4-krát za deň.
 
Liek sa nemá podávať dlhšie ako 5-7 dní bez lekárskeho odporúčania.
 
Muconasal plus sa odporúča používať iba u dospelých a detí od 6 rokov.
 
 
 
Návod na použitie fľaštičky s rozprašovačom
 
Pred použitím si prečítajte nasledujúce inštrukcie:
 
1)      Odstráňte ochranný kryt
 
2)      Pred prvým použitím fľaštičku s rozprašovačom opakovane aktivujte (stláčajte), kým sa neuvoľňuje sprejová hmla (pozri obr. 1).                                                           
 
Pri ďalšom použití je fľaštička s rozprašovačom ihneď funkčná.
 
Pred použitím Muconasalu plus si dôkladne vysmrkajte nos.
 
3)      Vložte sprejový adaptér do nosovej dierky a aktivujte jedenkrát fľaštičku s rozprašovačom (pozri obr. 2).     
Potom podajte do druhej nosovej dierky.
Keď sa sprej uvoľní, jemne sa nadýchnite nosom.                                                             
 
4)      Po použití nasaďte ochranný kryt späť na miesto.
 
Po použití sa odporúča vyčistiť sprejový adaptér.
 
Ak použijete viac Muconasalu plus, ako máte
Ak použijete viac Muconasalu plus ako máte, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika.  
 
Po zvýšení krvného tlaku a zrýchlení srdcového rytmu sa môže obzvlášť u detí objaviť náhly pokles krvného tlaku, šok, pomalý sdcový rytmus a znížená telesná teplota.
 
Po priotrávení Muconasalom plus sa môžu striedať fázy zvýšenej a zníženej činnosti centrálnej nervovej sústavy a srdcovocievneho systému. Priotrávenie vedie, obzvlášť u detí, k účinkom na centrálnu nervovú sústavu s kŕčmi a stratou vedomia (kóma), k pomalému srdcovému rytmu a respiračnému zlyhaniu. Príznaky stimulácie centrálnej nervovej sústavy sú úzkosť, nepokoj, halucinácie a kŕče. Príznaky poklesu činnosti centrálnej nervovej sústavy sú pokles telesnej teploty, letargia, ospanlivosť a strata vedomia (kóma).
Navyše sa môžu objaviť ďalšie príznaky: rozšírenie alebo zúženie zreničiek, potenie, horúčka, bledosť, modré pery, srdcovocievne poruchy vrátane zastavenia srdca, poruchy dýchania vrátane zlyhania pľúc a zastavenia dýchania, zmeny duševného stavu.
 
Ak zabudnete použiť Muconasal plus
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Potom použite nasledujúcu dávku v riadnom čase.
 
Ak prestanete používať Muconasal plus
Muconasal plus sa má používať len vtedy, keď je to potrebné a pri úľave od ťažkostí sa má prestať s jeho používaním.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Muconasal plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky sú usporiadané podľa frekvencie výskytu s použitím nasledovnej konvencie:
Veľmi časté:                 viac ako 1 z 10 pacientov;
Časté:                          viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov;
Menej časté:                 viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov;
Zriedkavé:                    viac ako 1 z 10 000 pacientov; ale menej ako 1 z 1 000 pacientov;
Veľmi zriedkavé:          menej ako 1 z 10 000 pacientov;
Neznáme:                     z dostupných údajov
 
Poruchy imunitného systému
Neznáme:         Precitlivenosť (hypersenzitivita)
 
Psychické poruchy
Menej časté:     Nepokoj
Neznáme:         Halucinácie, nespavosť
 
Poruchy nervového systému
Menej časté:     Bolesti hlavy
Zriedkavé:        Závraty, poruchy vnímania chuti
Neznáme:         Ospanlivosť, útlm (sedácia)
 
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté:     Pocit zvýšeného alebo nepravidelného rytmu srdca (palpitácie)
Neznáme:         Nepravidelný rytmus srdca, rýchly srdcový rytmus
 
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté:              Pocit nepohodlia v nose
Menej časté:     Opuch sliznice nosa, vysušená sliznica nosa, výtok z nosa a kýchanie
Zriedkavé:        Krvácanie z nosa
 
Poruchy žalúdočno-črevného systému
Menej časté:     Nevoľnosť
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Neznáme:         Vyrážka*, svrbenie*, opuch kože*
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Neznáme:         Opuch sliznice*, únava
 
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Neznáme:         Zvýšenie krvného tlaku
 
* tieto vedľajšie účinky môžu byť príznakom precitlivenosti
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ MUCONASAL PLUS
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Muconasal plus po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Muconasal plus obsahuje
 
-                 Liečivo je: tramazolini hydrochloridum (1,18 mg/ml)
-        Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, cineol (eukalyptol), mentol, gáfor, glycerol, kyselina citrónová, hydroxid sodný, hypromelóza, povidón, heptahydrát síranu horečnatého, hexahydrát chloridu horečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, hydrogénuhličitan sodný, chlorid sodný.
 
Ako vyzerá Muconasal plus a obsah balenia
 
Sklenená fľaštička s rozprašovačom a nosovým adaptérom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.
 
Veľkosť balenia: 10 ml
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sanofi
Balenie: 10ml
Kód:
26797
ŠUKL kód: 26797
EAN:
9006968003412
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyUpchatý nosNosné kvapky
Trápi ma: DýchanieUpchatý nosCOVID-19Nádcha, chrípkaZápal dutínAlergické prejavy