• Odporúčame
NUROFEN 200 mg 24 tabliet

Nurofen 200mg 24tbl

Liek na bolesť a horúčku. Vhodný aj pre deti od 6 rokov

3,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod

Dostupné balenie

Skladom
6,50 €
Skladom
3,22 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
NUROFEN 200 mg
(ibuprofenum)
obalené tablety
 
          
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať NUROFEN
200 mg pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára po 3-5 dňoch.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je NUROFEN 200 mg a na čo sa používa
  2. Skôr ako užijete NUROFEN 200 mg
  3. Ako užívať NUROFEN 200 mg
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať NUROFEN 200 mg
  6. Ďalšie informácie
 
 
1.                  ČO JE NUROFEN 200 mg A NA ČO SA POUŽÍVA
 
 
NUROFEN 200 mg patrí medzi lieky označované ako analgetiká, antipyretiká, nesteroidové antireumatiká (na tlmenie zápalu, bolesti, horúčky). Liečivom lieku NUROFEN 200 mg je ibuprofén, ktorý tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje zvýšenú teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbe niektorých látok (prostaglandínov), ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.
NUROFEN 200 mg sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí ako sú bolesti hlavy, bolesti chrbtice, zubov, menštruačnej bolesti, bolesti svalov a kĺbov, pri nachladení a príznakoch chrípky.
NUROFEN 200 mg tiež zmierňuje zápaly a znižuje teplotu pri horúčkovitých stavoch.
Liek je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE NUROFEN 200 mg
 
 
Neužívajte NUROFEN 200 mg:
 
NUROFEN 200 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo a ostatné pomocné látky, pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma, alergická nádcha alebo žihľavka.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku NUROFEN 200 mg:
Liek sa ďalej nesmie podávať pri aktívnom žalúdkovom alebo dvanástnikovom vrede, pri poruchách krvotvorby a poruchách zrážavosti krvi a ak sa v minulosti vyskytlo krvácanie do zažívacieho traktu.
 
Liek podávajte čo najkratšiu dobu v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov.
U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať nežiaduce účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.
Ak sa prejavia bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s vysokým krvným tlakom a/alebo srdcovým zlyhaním, lebo liečba liekom NUROFEN 200 mg môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.
 
Pokiaľ Vám Váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom, kým začnete užívať tento liek.
 
Pacienti so závažnou poruchou obličiek, pečene, krvotvorby alebo poruchou zrážania krvi, srdcovej funkcie (vysoký krvný tlak, srdcová nedostatočnosť), s ochorením tráviacej sústavy, s chronickým zápalovým ochorením čriev, ďalej pacienti s vredovým ochorením žalúdka alebo dvanástnika, pri prieduškovej astme i v kľudovom stave a poruchou imunitného systému (lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza), môžu NUROFEN 200 mg užívať len na odporúčanie lekára.
 

Dospelí a deti nad 12 rokov (≥ 40 kg): prvá dávka je 1-2 tablety, ďalej sa v prípade potreby užívajú 1-2 tablety s časovým odstupom minimálne 4-6 hodín. Maximálna dávka je 6 tabliet v priebehu 24 hodín.

Deti od 6 do 12 rokov:
20-29 kg: prvá dávka je 1 tableta, ďalej v prípade potreby 1 tableta s časovým odstupom minimálne 8 hodín; maximálna dávka je 3 tablety v priebehu 24 hodín
30-39 kg: prvá dávka je 1 tableta, ďalej v prípade potreby 1 tableta s časovým odstupom minimálne 6-8 hodín; maximálna dávka je 4 tablety v priebehu 24 hodín

Liek je určený na krátkodobé použitie. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.
Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní alebo sa zhoršia, pacient má vyhľadať lekára.
Ak je u detí a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.

 
Tehotenstvo a dojčenie
V prvom a druhom trimestri tehotenstva a počas dojčenia sa liek môže užívať iba na odporúčanie lekára.
Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku poradiť s lekárom.
Liek sa nesmie užívať v treťom trimestri tehotenstva.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Užívanie iných liekov
Pri súbežnom užívaní lieku NUROFEN 200 mg a niektorých iných liekov môže dôjsť navzájom k ovplyvneniu ich účinkov. Medzi lieky, u ktorých dochádza k interakciám s ibuprofénom, patria napr. lieky znižujúce zrážavosť krvi (zvyšujú riziko krvácania). Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko vzniku nežiaducich účinkov v oblasti zažívacieho traktu vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu.
NUROFEN 200 mg môže znižovať účinok liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a močopudných liekov.
 
Čomu by ste sa mali vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Niektoré lieky, ktoré sú antikoagulačné (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
 
Ak užijete viac lieku NUROFEN 200 mg, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití viacerých tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.
 
 
4.                  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
 
Tak ako všetky lieky, aj NUROFEN 200 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, pálenie záhy, hnačka, zápcha, ďalej alergické reakcie (žihľavka, svrbenie), zriedkavo sa môže objaviť závrat, rozmazané videnie, opuchy. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte NUROFEN 200 mg užívať a poraďte sa so svojím lekárom.
Ak sa objavia závažnejšie reakcie ako žihľavka, náhly opuch v okolí očí, zvieravý pocit na hrudníku alebo problémy s dýchaním, ďalej bolesti v nadbrušku alebo čierno sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.
Lieky, ako je NUROFEN 200 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.                  AKO UCHOVÁVAŤ NUROFEN 200 mg
 
 
Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí !
Nepoužívajte NUROFEN 200 mg po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.
Dátum sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
 
 
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.