Nootropil 1200mg 60tbl

Nootropil 1200mg 60tbl

zlepšuje schopnosť učenia, pamäti, bdelosti a vedomia

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Popis
Nootropil zlepšuje priamym účinkom na funkciu mozgových buniek schopnosť učenia, pamäti, bdelosti a vedomia ako zdravých ľudí, tak i postihnutých nedostatočnosťou týchto schopností spôsobenou poruchami funkcie mozgu z rôznych príčin. Účinkom na červené krvinky, krvné doštičky, zloženie krvnej plazmy a mozgové cievy zlepšuje prekrvenie mozgu.
Po podaní ústami sa rýchlo vstrebáva, maximálna hladina v krvnej plazme je dosiahnutá po 30 minútach. Z organizmu je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne obličkami - 95% podanej látky sa vylúči z organizmu do 30 hodín po podaní.

Zloženie:
Účinná látka:
Piracetamum 1200 mg v 1 tablete
Pomocné látky:
Macrogol 6000, koloidný oxid kremičitý, stearan horečnatý, farbivo opadry Y-1-7000, farbivo opadry O-S-29019, sodná soľ kroskarmelózy.

Indikácie:
1. U osôb v pokročilom veku, ktorí trpia stratou pamäti, závratmi, nedostatkom koncentrácie alebo bledosti, zmenami nálady, zhoršením chovania sa a osobnou nedbanlivosťou. Štúdie, ktoré sa vykonali u tejto skupiny ľudí, preukázali výrazné zlepšenie týchto symptónov.
Uvedené symptómy možno tiež považovať za včasné prejavy nástupu patologického stárnutia.
2. Nootropil sa odporúča počas liečby kosáčikovitej anémie.
3. Nootropil môže byť podávaný pri terapii chronického alkoholizmu. Prospešný bude aj pri odvykacej liečbe.
4. Nootropil sa môže používať na liečbu kómy a porúch vedomia, nádledkom úrazu hlavy, či je alebo nie je spojený so závratmi.
5. Nootropil sa používa na liečbu cerebrovaskulárnych (mozgovocievnych) príhod na zmiernenie následných symptómov, ako je mentálne a fyzické zhoršenie, znížená aktivita, zmeny nálady a strata autonómie.
6. Štúdie preukázali určité zlepčenie u detí v prípade ťažkostí s učením spojených s písaným slovom, predovšetkym pri chápaní textu, ktoré sa nemôže vysvetliť intelektuálnym oneskorením, neadekvátnou výukou alebo rodinným prostredím. Podávanie Nootropilu nenahrádza iné prostriedky, ktoré sú tiež vhodné na nápravu problémov s učením.

Kontraindikácie:
Precitlivenosť na niektorú zo zložiek prípravku, ťažká renálna insuficiencia (nedostatočná činnosť obličiek), pri súčasnom užívaní prípravkov vyrobených na základe výťažkov zo štítnej žľazy, počas gravidity a dojčenia. Iba u zvlášť závažných dôvodov je možné podávať prípravok pacientom postihnutých obličkovým ochorením.

Interakcie:
klasická farmakoterapia alkoholizmu môže počas liečby Nootropilom pokračovať.
Uvedený bol iba jeden prípad interakcie - pri súčasnom podaní Nootropilu a extraktu štítnej žľazy boli pozorované príznaky zmätenosti, podráždenosti a poruchy spánku.
Žiadne ďalšie liekové interakcie neboli popisované. Lekár by však mal byť informovaný o súčasnom užívaní iných liekov.

Dávkovanie:
Nootropil sa pri dlhodobej terapii osôb v pokročilom veku podáva v dávkach od 1,2 g (1 tableta) do 2,4 g (2 tablety) denne v závislosti od závažnosti symptómov. Nárazová dávka počas počiatočných týždňov liečby môže byť 4,8 g (4 tablety) denne.
Pri liečbe kosáčikovitej anémie bude dávka určená lekárom. Po cerebrovaskulárnej príhode sa podáva dávka 12 g (10 tabliet) denne po dobu dvoch týždňov s nasledujúcou udržiavacou liečebnou dávkou 4,8 g denne.
Pri liečbe alkoholizmu môže byť dávka až 12 g (10 tabliet) denne počas počiatočného obdobia odvykania. Nasleduje udržiavacia denná dávka 2,4 g (2 tablety).
Pri liečbe porúch vedomia následkom úrazu hlavy, či už sú alebo nie sú spojené so závratmi, a tiež aj pri liečbe kómy sa počiatočná dávka môže meniť od 9 g (7,5 tablety) do 12 g (10 tabliet) denne.
Udržiavacia dávka je potom zaistená dennou perorálnou dávkou 2,4 g (2 tablety) po dobu najmenej troch týždňov.
Pri liečbe detí vo veku od 8 až 13 rokov, ktoré majú problémy s učením, sa Nootropil podáva v celkovej dávke 3,3 g (2,75 tablety) denne 2-krát, t.j. pred raňajkami a pred večerou. Dĺžku liečby určuje lekár.
Obyčajne sa v liečbe pokračuje počas celého školského roku.
V prípade renálnej nedostatočnosti bude dávkovanie znížené.

Predávkovanie:
Ukazuje sa, že Nootropil je bez toxicity i vo veľmi vysokých dávkach. Netreba preto zavádzať žiadne špecifické opatrenia v prípade jeho predávkovania.

Upozornenie:
Nootropil je prevažne vylučovaný obličkami. Preto je potrebné venovať zvláštnu starostlivosť liečbe pacientov s nedostatočnou činnosťou obličiek. Nootropil by sa nemal podávať počas ťarchavosti alebo dojčenia, pokiaľ lekár nerozhodne inak. Nežiadúce účinky spojené s užívaním prípravku je potrebné oznámiť ošetrujúcemu lekárovi.

Varovanie:
Prípravok nesmie byť použitý po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Uchovávanie:
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote do 25°C, mimo dosahu detí!

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky udávané v súvislosti s Nootropilom zahŕňajú nervozitu, agitovanosť (telesný nepokoj), podráždenosť, úzkosť a poruchy spánku. Ich výskyt predstavuje 5% alebo menej a sú častejšie udávané u starších pacientov, ktorí užívajú viac než 2,4 g denne. Pre odstránenie týchto symptónov stačí vo väčšine prípadov zníženie dávky. Niektorí pacienti sa môžu sťažovať na únavu alebo ospalosť. Vyskytli sa aj gastrointestinálne ťažkosti, ako je nevoľnosť, dávenie, hnačka a bolesti žalúdka, avšak ich výskyt bol len 2% alebo menej. Iné symptómy ako sú závraty, bolesti hlavy, tras a sexuálna stimulácia sa udávajú ojedinele.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: UCB
Balenie: tbl 60
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systém
Trápi ma: