Neocapil dermálny roztok 50ml

Neocapil dermálny roztok 50ml

Neocapil® je kožný roztok na lokálnu liečbu hormonálne podmieneného vypadávania vlasov u dospelých mužov a žien. Účinná látka minoxidil pri pravidelnom používaní redukuje nadmerné vypadávanie vlasov. Neocapil® vyrába svetový líder na poli dermatologických prípravkov, švajčiarska spoločnosť Galderma.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
-7%
26,70 €
25,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Neocapil

Dermálny roztok

Minoxidil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Neocapil obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Neocapil a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Neocapil

3. Ako používať Neocapil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Neocapil

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE NEOCAPIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Neocapil je kožný roztok, ktorý sa používa na miestnu liečbu vypadávania vlasov u dospelých mužov a žien, zvyčajne spôsobenú niektorými hormónmi (Alopecia androgenetica). Neocapil zastavuje ďalšie vypadávanie vlasov a podporuje rast vlasov v prerednutých až lysých oblastiach hlavy.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE NEOCAPIL

Nepoužívajte Neocapil

- ak ste alergický/á (precitlivený/á) na minoxidil alebo na propylénglykol

- ak máte menej ako 18 rokov alebo viac ako 65 rokov, keďže používanie lieku v uvedenom veku ešte nie je dostatočne overené

Používanie iných liekov

Zatiaľ nie je známe, že by sa účinky lieku Neocapil a účinky iných súčasne užívaných liekov ovplyvňovali. Napriek tomu, v prípade, že užívate lieky na zníženie krvného tlaku, je nutné dbať na jeho častejšiu kontrolu.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Nepoužívajte Neocapil, ak ste tehotná (alebo by ste mohli byť), alebo ak dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

3. AKO POUŽÍVAŤ NEOCAPIL

Vždy používajte Neocapil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Návod na správne použitie

Snímte plastový vrchnák z fľašky a roztok Neocapil nastriekajte na úplne suchú pokožku prerednutých až úplne lysých oblastí vlasatej časti hlavy 2-krát denne do mierneho zvlhčenia. Dajte pozor, aby roztok nestekal. Na jedno ošetrenie použite maximálne 10 dávok, čo zodpovedá 1 ml roztoku.

V prípade prerednutia vlasov v rozsahu celej hlavy u žien (tzv. difúzna alopécia) použite na presnejšie dávkovanie prídavný násadec s predĺženou špičkou. Násadec po zložení plastového vrchnáka a sprejovej hlavičky z fľašky umiestnite na vystupujúci ventil a ošetrite postihnuté miesta podľa pokynov uvedených vyššie.

Po ošetrení si starostlivo umyte ruky a aj náhodne zasiahnuté iné oblasti kože chladnou tečúcou vodou. Pri náhodnom kontakte s citlivými miestami (oči, poranená koža, sliznica) ich dôkladne opláchnite dostatočným množstvom čistej vody. Ošetrenú kožu ani vlasy nesušte fénom.

Trvanie liečby

Liečba je dlhodobá (minimálne 3 mesiace) a jej dĺžku určuje lekár. Nástup účinku liečby a rozsah obnovy rastu vlasov sú individuálne.

Nepoužívajte

- viac ako 1 ml roztoku (10 dávok) na jedno ošetrenie bez ohľadu na veľkosť ošetrovanej plochy

- viac ako 2 ml roztoku (20 dávok) denne

Ak použijete viac lieku Neocapil, ako máte

Pri predávkováni, alebo ak náhodne požije liek dieťa, sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete použiť Neocapil

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Neocapil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri používaní lieku Neocapil sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

- kontaktný zápal kože vo vlasatej časti hlavy

- podráždenie kože v mieste použitia

- suchá koža

- olupovanie kože

- sčervenanie kože (erytém)

- svrbenie

- ekzematózne prejavy

- tvorba šupín

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

- nadmerné ochlpenie (hypertrichóza)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

- prerednutie až vypadávanie vlasov (alopécia)

- rozsiahle sčervenanie kože (generalizovaný erytém)

- alergické reakcie (ako sú žihľavka alebo opuchy tváre)

- bolesť hlavy

- zápal nervov

- poruchy zraku (zníženie ostrosti videnia)

- podráždenie očí

- závrat

- bolesti za hrudnou kosťou (stenokardie)

- pokles krvného tlaku

- zrýchlenie tepu

- krátkodobé bezvedomie spôsobené nedokrvením mozgu (synkopa)

- opuchy

- zmeny chuťových vnemov

- zápal pečene

- bolesť a stuhnutosť svalov (polymyalgia)

- obličkové kamene

- sexuálne poruchy

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NEOCAPIL

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Neocapil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Neocapil obsahuje

- Liečivo je minoxidil.

1 ml roztoku obsahuje 20 mg minoxidilu (2 %).

- Ďalšie zložky sú etanol 96 %, propylénglykol a čistená voda.

Ako vyzerá Neocapil a obsah balenia

Neocapil je číry, bezfarebný, slabo žltý až mierne ružový roztok .

Roztok je plnený do fliaš z tmavého skla, ktoré sú ukončené sprejovou hlavičkou s ochranným plastovým vrchnákom. Fľaše sú balené v papierových škatuliach. Balenie obsahuje prídavný násadec s predĺženou špičkou.

Veľkosť balenia: 50 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran

ZI Montdésir

74540 Alby sur Cheran

Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2016.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.