Magnesii lactici 500mg 50tbl

Magnesii lactici 500mg 50tbl

Magnéziové tablety

2,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
Magnéziové tablety 500 mg Galvex
tablety
dihydrát magnéziumlaktátu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa nájdete informácie:
1.             Čo je MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX a na čo sa používa
2.             Skôr ako užijete MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
3.             Ako užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
4.             Možné vedľajšie účinky
5.             Ako uchovávať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
6.             Ďalšie informácie


1.        čo je MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX a na čo sa používa
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sú tablety s obsahom horčíka. Magnézium (horčík) je nepostrádateľný pre viac ako 300 metabolických pochodov v ľudskom organizme. Je dôležitý pre normálnu funkciu nervového systému, pre stavbu kostí, zubov a chrupaviek. Pri jeho nedostatku sa môžu objaviť tras, svalová slabosť, nočné kŕče v nohách až tetanické stavy, ataxia, psychické poruchy, rozvoj aterosklerózy, nepravidelnosti srdcového rytmu, tráviace ťažkosti s hnačkou.
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sa užíva pri nedostatočnom prívode horčíka potravou (počas tehotenstva, dojčenia, v puberte, v rekonvalescencii a po operáciách, pri jednostranných diétach a hladovkách, strese), pri zvýšených stratách horčíka (po opakovanom dávení, dlhšietrvajúcich hnačkách), pri zvýšenej náchylnosti ku kŕčom, pri dlhodobom podávaní antiepileptík a diuretík, pri alergických ochoreniach, pri hormonálnej antikoncepcii, na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri cukrovke, pri predráždenosti, zníženej schopnosti sústredenia, závratoch.
Na základe odporúčania lekára ako podporná liečba srdcových ochorení, vysokého tlaku krvi, na prevenciu premenštruačného napätia, pri migréne, pri chorobách štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ako súčasť liečby chronických zápalových črevných ochorení, pri kŕčoch v tehotenstve (eklampsii), pri niektorých poruchách imunity.
Liek môžu užívať dospelí aj deti, tehotné a dojčiace ženy.


2.        Skôr ako Užijete MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
 
Neužívajte MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
- keď ste alergickí (precitlivení) na liečivo dihydrát magnéziumlaktátu alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku,
- keď máte zvýšenú hladinu horčíka v krvi (hypermagneziémia),
- keď máte ťažkú pečeňovú poruchu,
- keď máte ťažkú nedostatočnú funkciu obličiek,
- keď trpíte na myasthenia gravis (choroba charakterizovaná výraznou svalovou slabosťou, ktorá sa prejavuje dvojitým videním, poruchou reči, neschopnosťou udržať otvorené oči apod.).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak súčasne užívate lieky obsahujúce digoxín, dexametazón, nitrofurantoín, paracetamol, salicylany, fosfor, vápnik, železo liek MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX užite až po trojhodinovom odstupe, pretože tieto lieky znižujú vstrebávanie horčíka v čreve.  Liek sa nesmie užívať v rovnakom čase s tetracyklínmi, pretože horčík spomaľuje ich vstrebávanie.

Užívanie MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX s jedlom a nápojmi
Odporúča sa 2 hodiny pred užitím a 2 hodiny po užití lieku nepiť mlieko a nejesť žiadne mliečne výrobky, pretože môže byť znížené vstrebávanie horčíka. Liek je najvhodnejšie užiť medzi jedlom a zapiť pohárom vody.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia na základe odporučenia lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
Žiadne.


3.      Ako užívať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
Vždy užívajte liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak lekár neurčí inak, zvyčajná dávka je:
Dospelí: obvykle užívajú 1 tabletu 2 až 3 krát denne
Deti: 1/2 až 1 tabletu denne
Liek užívajte najlepšie medzi jedlom a zapíjajte dostatočným množstvom vody.

Ak užijete viac MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX ako máte
Pri normálnej funkcii obličiek sa predávkovanie nepozoruje. Otrava magnéziom sa môže vyvinúť u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou a  po užití vysokých dávok lieku. V prípade predávkovania sa ihneď poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4.      Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEXmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V zriedkavých prípadoch (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) sa môžu objaviť pocit na vracanie, hnačky, celková slabosť, pokles krvného tlaku, poruchy srdcovej činnosti.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.      Ako uchovávať MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX
MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX uchovávajte v dobre uzatvorenom pôvodnom obale na ochranu pred slnečným svetlom a vlhkosťou, pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a papierovej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.      Ďalšie informácie
 
Čo MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX obsahuje
- Liečivo je: dihydrát magnéziumlaktátu 500 mg, čo zodpovedá 51 mg čistého horčíka v 1 tablete. 
- Ďalšie zložky sú: ryžový škrob, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, povidón K 29/32.

Obsah balenia
50 tabliet, 80 tabliet, 100 tabliet   
klinické balenia – 600 tabliet a 1 200 tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/415 4615
Fax: 048/472 6911
e-mail: info@galvex.sk

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v máji 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Galvex
Balenie: 50 tabliet
Kód:
M20628
ŠUKL kód: M20628
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné lieky
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyTehotenstvo, dojčenieSrdce, cievy, krv