infadolan 30g mast

Infadolan Dermálna masť 30g

Na regeneráciu pokožky. Na popáleniny, suchú kožu i zapareniny pre novorodencov i dospelých.

3,33 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod

Dostupné balenie

Skladom
6,60 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
INFADOLAN
dermálna masť
vitamín A - retinolacetát a vitamín D2 - ergokalciferol
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Infadolan a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Infadolan
3.         Ako používať Infadolan
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Infadolan
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Infadolan a na čo sa používa
 
Infadolan je masť na vonkajšie použitie, ktorá obsahuje vitamín A a vitamín D2 v bezvodom masťovom základe, vhodná na urýchlenie obnovy pokožky na postihnutom mieste.
Infadolan sa používa u dospelých aj detí na neinfikované drobné rany, odierky, popáleniny I. stupňa, na suchú popraskanú kožu, na trhliny v kožných ryhách. Na odporúčanie lekára aj na liečbu vredov predkolenia (na urýchlenie epitelizácie, hojenie vredov, ktoré majú čistú, neinfikovanú spodinu), preležanín a pod.
Liek je vhodný na premastenie suchej kože u pacientov s atopickou dermatitídou, ďalej  k prevencii zaparenín kože u detí a dospelých.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Infadolan
 
Neupožívajte Infadolan
-          ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
-          na sliznice a do očí
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Infadolan.
 
Pri použití Infadolanu na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania Infadolanu a dĺžke liečby poraďte s lekárom.
 
Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo masti, môže dôjsť k nevoľnosti a dáveniu. V tejto situácii je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.
 
Iné lieky a Infadolan
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 
 
Vzájomné ovplyvnenie účinku Infadolanu a iných liekov nie je známe. Napriek tomu bez súhlasu lekára nepoužívajte súčasne s touto masťou žiadne voľnopredajné lieky na vonkajšie použitie
Ak vám lekár bude predpisovať iný liek, informujte ho, že už používate Infadolan.
 
Infadolan a jedlo a nápoje
Vstrebávanie lieku nie je ovplyvnené príjmom potravy.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Infadolan sa môže používať v tehotenstve a v období dojčenia. Pri miestnom vonkajšom použití sa vitamín A nevstrebáva.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Infadolan obsahuje vosk z ovčej vlny, ktorýmôže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dertmatitidu).
 
 
3.         Ako používať Infadolan
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár, alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neurčí inak, dospelým a deťom sa Infadolan nanáša v tenkej vrstve 1 – 3-krát denne na postihnuté miesta, či na suchú kožu.
Použitie u vredov predkolenia je podľa odporúčania lekára.
 
Ak vaše ťažkosti neustúpia do 7 dní, alebo naopak sa zhoršia, obráťte sa na lekára. Dĺžka liečby Infadolanom bez súhlasu lekára nemá presiahnuť 2 týždne.
 
Ak použijete viac Infadolanu, ako máte
Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku ako je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.
 
Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo masti, môže dôjsť k nevoľnosti až dáveniu. Je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.
 
Ak zabudnete použiť Infadolan
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete používať Infadolan
Predtým, ako sa z vlastnej vôle rozhodnete prestať používať Infadolan, vezmite do úvahy, že vaše ťažkosti môžu zosilniť alebo sa znovu objaviť.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.             Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Menej časté (môžu postihovať menej ako u 1 zo 100 osôb):
Pri používaní Infadolanu môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože (prejaví sa začervenaním), v ojedinelých prípadoch k precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku. Príznaky precitlivenosti zahŕňajú svrbenie, sčervenenie, pocity pálenia.
 
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako u 1 z 1 000 osôb): zdurenie kože
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.             Ako uchovávať Infadolan
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenej tube. Chráňte pred mrazom!.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Infadolan obsahuje
Liečivá sú retinolacetát 48 000 IU, ergokalciferol 9 000 IU v 30 g dermálnej masti; retinolacetát 160 000 IU, ergocalciferol 30 000 IU v 100 g dermálnej masti.
Ďalšie zložky (masťový základ) sú biely vosk, vosk z ovčej vlny, biela vazelína
 
Ako vyzerá Infadolan a obsah balenia
Jednofázová svetložltá masť maslovitej konzistencie.
Druh obalu: hliníková tuba
Veľkosť balenia: 30 g dermálnej masti
                             100 g dermálnej masti
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Herbacos Recordati
Balenie: 30g
Kód:
88635
ŠUKL kód: 88635
EAN:
8594002957032
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyEkzémy a atopia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKožaRany, popáleninySuchá koža, ekzém