Imodium, tvrdé kapsuly 20ks

Imodium, tvrdé kapsuly 20ks

liek proti hnačke

7,44 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
IMODIUM
tvrdé kapsuly
(loperamidi hydrochloridum)
 
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať liek Imodium obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Imodium a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Imodium
3.         Ako užívať Imodium
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Imodium
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE IMODIUM A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Imodium je liek proti hnačke.
Imodium pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu.
Imodium môžete užívať pri náhlej (akútnej) alebopo porade s lekárompri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke.
Po porade s lekárom môžete Imodium užívať taktiež v prípade, keď vám bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku.
 
 
2.          ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE IMODIUM
 
Neužívajte Imodium
 
-          ak viete, že ste precitlivený/á na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Imodium,
-          ak je prítomná krv v stolici, alebo ak máte vysokú horúčku,
-          ak máte zápal hrubého čreva,  napríklad ulceratívnu kolitídu alebo pseudomembranóznu kolitídu (zápal hrubého čreva, prípadne komplikovaný vredmi, vznikajúci ako komplikácia spojená s podávaním širokospektrálnych antibiotík),
-          ak vám lekár povie, že je vo vašom prípade spomalenie čriev nevhodné, napr. ak máte zápchu alebo nafukovanie,
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Imodium
-          Pri hnačke môžete stratiť veľa tekutín. Preto máte nahrádzať straty tekutín pitím dostatočného množstva tekutín (väčšieho množstva než normálne) s obsahom cukru a solí. Je to dôležité najmä u detí.
-          Imodium hnačku zastavuje, nelieči však jej príčinu. Preto hneď ako je to možné, sa má taktiež liečiť príčina hnačky.
-          Pri náhlej (akútnej) hnačke Imodium zvyčajne odstráni príznaky do 48 hodín. Ak príznaky neodoznejú, prestaňte liek užívať a poraďte sa s lekárom.
-          Ak trpíte ochorením AIDS a máte hnačku, ktorá je liečená liekom Imodium, a prejavia sa u vás príznaky nafukovania, okamžite ukončite užívanie lieku Imodium a poraďte sa s lekárom.
-          Oznámte lekárovi, ak máte ťažkosti s pečeňou. Počas užívania lieku Imodium budete možno potrebovať prísnejší lekársky dohľad.
-          ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 Užívanie iných liekov
Informujte svojho lekára, ak užívate lieky, ktoré spomaľujú činnosť žalúdka a čriev (napr. anticholinergiká), pretože môžu zosilniť účinky lieku Imodium.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná, informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či Imodium môžete užívať.
 
Počas dojčenia sa neodporúča užívať Imodium, pretože sa malé množstvo liečiva obsiahnutého v lieku Imodium môže dostať do materského mlieka.
 
 Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri liečbe príznakov hnačky liekom Imodium sa môže vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je preto potrebná zvýšená opatrnosť.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ IMODIUM
 
Dávka, ktorú budete užívať, závisí od vášho veku a typu hnačky. 
 
Liek Imodium je dostupný vo forme tvrdých kapsúl, ktoré sa podávajú perorálne (ústami). Pre zjednodušenie uvádzame ďalej len názov kapsuly.
 
Imodium môžete užiť kedykoľvek počas dňa. Kapsuly je potrebné zapiť tekutinou.
 
Použitie u detí
Liek Imodium nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.
 
Deti staršie ako 6 rokov:
-          pri náhlej (akútnej) hnačke užijú najskôr 1 kapsulu a potom 1 kapsulu po každej riedkej stolici. Ak má dieťa formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak spozorujete u dieťaťa nevoľnosť, ktorá môže byť spôsobená aj zastavením pohybu v črevách, viac kapsúl už nepodávajte a neodkladne vyhľadajte lekára.
-          pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke musí byť správne dávkovanie určené lekárom. Úvodná dávka je obvykle 1 kapsula denne. Udržiavaciu dávku je potrebné určiť vo vzťahu k telesnej hmotnosti (najviac 3 kapsuly/20 kg) do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne.
 
Pozor: Nikdy neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku na jeden deň a na hmotnosť (kg) dieťaťa!   
 
Hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg)
Maximálny počet kapsúl lieku Imodium podaný za 1 deň
od 14 do 20 kg
 nikdy nie viac ako 2 kapsuly
od 20 do 27 kg
 nikdy nie viac ako 3 kapsuly
od 27 do 34 kg
 nikdy nie viac ako 4 kapsuly
od 34 do 40 kg
nikdy nie viac ako 5 kapsúl
od 40 do 47 kg
nikdy nie viac ako 6 kapsúl
od 47 do 54 kg
nikdy nie viac ako 7 kapsúl
od 54 kg
nikdy nie viac ako 8 kapsúl
V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte lekára alebo lekárnika o radu.
 
Dospelí (vrátane starších pacientov)
-          pri náhlej (akútnej) hnačke užite 2 kapsuly na úvod a potom 1 kapsulu po každej riedkej stolici. Ak máte formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak prestanete pociťovať v črevách pohyb, kapsuly už neužívajte a neodkladne vyhľadajte lekára.
-          pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke užívajte najskôr 2 kapsuly (4 mg) denne. Dávku môžete zvyšovať na udržiavaciu dávku 1-6 kapsúl denne do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne. 
 
Pozor: Počas 24 hodín neužívajte viac než 8 kapsúl!
 
 Ak užijete viac lieku Imodium, ako máte
 
Ak ste užili nadmernú dávku lieku Imodium, vyhľadajte lekára, najmä ak máte niektoré z nasledujúcich príznakov: stuhnutosť svalov, nekoordinované pohyby, ospanlivosť, ťažkosti s močením alebo oslabené dýchanie.
Deti reagujú citlivejšie na vyššie dávky lieku Imodium než dospelí. Ak dieťa užije nadmernú dávku, alebo ak sa u dieťaťa prejaví niektorý z uvedených príznakov, okamžite vyhľadajte lekára.
 
Informácia pre lekára v prípade predávkovania:
-          Podajte injekčne naloxón.
-          V prípade potreby injekciu naloxónu po 1-3 hodinách zopakujte.
-          Monitorovanie pacienta je potrebné najmenej počas 48 hodín.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Imodium môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek Imodium sa zvyčajne dobre znáša a ak sa používa podľa odporúčaní, vykazuje veľmi málo nežiaducich účinkov.
 
K častým nežiaducim účinkom patrí plynatosť, zápcha, bolesti hlavy, nevoľnosť a závraty.
K menej častým nežiaducim účinkom patrí ospanlivosť, bolesti brucha, tráviace ťažkosti, vracanie, sucho v ústach a vyrážka.
Zriedkavo sa môže objaviť únava, žihľavka, svrbenie, začervenanie kože, opuch na rôznych miestach tela, rozšírenie hrubého čreva, nafukovanie, nepriechodnosť čriev, rozšírenie zrenice, znížená úroveň vedomia, strata vedomia. V tomto prípade ukončite užívanie lieku a poraďte sa s lekárom.
 
Niekedy sa vyskytujú nasledujúce ťažkosti, ale tie môžu súvisieť so samotnou hnačkou: bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, suchov ústach, únava, ospanlivosť, závraty, zápcha a plynatosť.
 
Zriedkavo môže dôjsť k precitlivenosti a ťažkostiam s močením.
 
Precitlivenosť na liek Imodium spoznáte napríklad podľa kožnej vyrážky, žihľavky,  svrbenia, skrátenia dychu alebo opuchu tváre. Pri výskyte niektorého z týchto príznakov neodkladne privolajte lekára.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ IMODIUM
 
Uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Neužívajte Imodium po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 oC.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Imodium obsahuje
 
Na liečbu hnačky ste obdržali liek Imodium, ktorého liečivom je loperamid. Loperamid sa v lieku vyskytuje vo forme loperamidi hydrochloridu. 
 
Vrchná časť kapsuly Imodium je zelenej farby, spodná časť je tmavosivej farby.
Jedna kapsula obsahuje 2 mg loperamidi hydrochloridu.
 
Pomocnými látkami sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec a magnéziumstearát. Kapsulu tvorí: žltý oxid železitý, čierny oxid železitý, indigokarmín, sodná soľ erytrozínu, oxid titaničitý a želatína. 
 
Obsah balenia
8 tvrdých kapsúl
20 tvrdých kapsúl
Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.
 
Preklad cudzojazyčných výrazov na blistri:
MFG:               Dátum výroby:
BN:                  Číslo šarže:
EXP:                Použiteľné do:
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Veľká Británia
 
Výrobca
JANSSEN-CILAG, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francúzsko
 
Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: McNeil Products
Balenie: 20 tvrdých kapsúl
Kód:
49626
ŠUKL kód: 49626
EAN:
3574660511369
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémHnačka
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusHnačka