• Odporúčame
Nicorette žuvačka proti fajčeniu

Nicorette icemint 4mg žuvačka bez cukru 30ks

Liečivá žuvačka. Pomoc pri odvykaní od fajčenia.

11,30 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 5 bonusových bodov

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Nicorette Icemint Gum 2 mg
Nicorette Icemint Gum 4 mg
 (nicotinum)
liečivá žuvačka
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Nicorette Icemint Gum obozretne podľa návodu, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa vám nepodarí prestať fajčiť do 9 mesiacov od začiatku liečby liekom Nicorette Icemint Gum, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak sa príznaky nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 6 týždňov, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo jeNicorette Icemint Gum a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete liek Nicorette Icemint Gum
3.       Ako užívať liek Nicorette Icemint Gum
4.       Možné nežiaduce účinky
5.       Ako uchovávať Nicorette Icemint Gum
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.      ČO JE NICORETTE ICEMINT GUM A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum patria do skupiny liekov užívaných na odvykanie od fajčenia.
 
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum sú určené na zmiernenie túžby po nikotíne a na zmiernenie abstinenčných príznakov vtedy, keď sa snažíte prestať fajčiť.
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum sa používajú taktiež na zmiernenie túžby po nikotíne a na zmiernenie abstinenčných príznakov vtedy, keď Vám nie je dovolené fajčiť, napríklad v miestnostiach, kde je fajčiť zakázané.
 
Liek sa používa aj vtedy, keď počet cigariet znižujete a snažíte sa prestať fajčiť.
 
Pokiaľ prestanete fajčiť náhle a vaše telo už nedostáva nikotín vstrebaný z tabaku, môžete pociťovať nepríjemné pocity, ktoré sa nazývajú abstinenčné príznaky. Pomocou lieku Nicorette Icemint Gum môžete týmto príznakom predísť alebo prinajmenšom nepríjemné pocity zmierniť pokračovaním v dodávaní malého množstva nikotínu svojmu telu po určitú dobu. Počas žuvania liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum je nikotín pomaly uvoľňovaný a vstrebávaný v ústnej dutine. Na rozdiel od cigariet neobsahuje liek Nicorette Icemint Gum žiaden škodlivý decht alebo oxid uhoľnatý.
Odborná rada a podpora vášho okolia spravidla zlepšuje nádej na úspech.
 
 
2.      SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK NICORETTE ICEMINT GUM
 
Nepoužívajte liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum
-                 ak ste alergický/á (precitlivený/á) na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum
 
Poraďte sa so svojím lekárom, ak:
 
-                 trpíte závažným srdcovým ochorením (ako jenapríkladnestabilná angína pektoris,  závažné srdcové arytmie)
-                 ste nedávno (v posledných 4 týždňoch) prekonali infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu, alebo ste podstúpili operáciu srdca alebo ste boli kvôli srdcovo-cievnemu ochoreniu hospitalizovaní
-                 trpíte závažným srdcovo-cievnym ochorením
-                 trpíte neliečeným vysokým krvným tlakom
-                 trpíte ochorením pečene strednej alebo vysokej závažnosti
-                 trpíte závažnou chorobou obličiek
-                 máte cukrovku
-                 trpíte poruchami štítnej žľazy
-                 trpíte poruchami drene nadobličiek – feochromocytómom
-                 máte žalúdočné vredy
-                 trpíte ochorením čeľusťového kĺbu
 
Pokračovanie vo fajčení však predstavuje vždy vyššie nebezpečenstvo ako užívanie Nicorette Icemint Gum.
 
Mladí ľudia vo veku do 18 rokov majú užívať Nicorette Icemint Gum len na základe lekárskeho predpisu.
 
Dávky nikotínu, ktoré sú dospelými fajčiarmi počas liečby znášané, môžu vyvolať závažné príznaky otravy u mladších detí a môžu viesť až k smrti dieťaťa. Liečivé žuvačky preto uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na umelý chrup alebo mostík a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,  svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to zvlášť dôležité, ak užívate lieky, ktoré obsahujú teofylín, takrín, klozapín alebo ropinirol, pretože pri odvykaní od fajčenia bude možno nutné zmeniť dávkovanie týchto liekov
 
Používanie lieku Nicorette Icemint Gum s jedlom a nápojmi
Počas žuvania liečivej žuvačky Nicorette Icemint Gum nič nepite ani nejedzte. Súčasné pitie kávy, ovocných štiav alebo nápojov sýtených oxidom uhličitým môže znižovať vstrebávanie nikotínu. Tieto nápoje nemáte piť v priebehu 15 minút pred užívaním liečivej žuvačky.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Je veľmi dôležité prestať fajčiť počas tehotenstva, pretože fajčenie môže viesť k malému rastu plodu. Taktiež môže viesť k predčasnému pôrodu alebo dokonca ku potratu. Najlepšie je prestať fajčiť bez použitia liekov obsahujúcich nikotín. Ak nedokážete prestať fajčiť bez liekov obsahujúcich nikotín, užívajte liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum iba po porade s lekárom, ktorý sleduje priebeh Vášho tehotenstva alebo s lekárom, ktorý je zameraný na odvykanie od fajčenia.
 
V období dojčenia by ste liečivé žuvačky nemali užívať, pretože nikotín prestupuje do materského mlieka a môže Vášmu dieťaťu uškodiť. Ak bude užívanie Nicorette Icemint Gum v období dojčenia nevyhnutné, užívajte ich čo najskôr po dojčení. Znížite tým množstvo nikotínu v materskom mlieku.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Účinky na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje neboli pozorované.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Nicorette Icemint Gum
Liek Nicorette Icemint Gum obsahuje xylitol, ktorý môže mať laxatívny účinok.
Kalorická hodnota: 2,4 kcal/g xylitol, čo zodpovedá 1,85 kcal v jednej liečivej žuvačke 2 mg a 1,82 kcal v jednej liečivej žuvačke 4 mg.
 
 
3.      AKO UŽÍVAŤ LIEK NICORETTE ICEMINT GUM
 
Nicorette Icemint Gum užívajte vždy tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste istý/á, poraďte sa vždy so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Počas liečby liečivými žuvačkami Nicorette Icemint Gum vynaložte všetko úsilie na to, aby ste prestali úplne fajčiť.
 
Správny spôsob žuvania je dôležitý. Liečivá žuvačka Nicorette Icemint Gum sa má žuť pomaly a s prestávkami, počas ktorých sa žuvačka ponechá v ústach v kľude a potom žuvanie pokračuje. V prípade, že tento postup nedodržíte, môžete trpieť pálením záhy alebo čkaním.
 
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum užívajte vtedy, keď sa dostaví túžba po cigarete. Obzvlášť na začiatku je dôležité liečivú žuvačku žuvať veľmi pomaly. Po približne 30 minútach sa celé množstvo nikotínu uvoľní a vstrebe sa sliznicou ústnej dutiny. Liečivú žuvačku preto žuvajte pomaly a s prestávkami! Ak sa budete počas prvých dvoch dní presne riadiť uvedenými pokynmi, zvyknete si na určité tempo žuvania. Tým bude zaistený najvhodnejší prísun nikotínu a súčasne zamedzíte nepríjemným nežiaducim účinkom z príliš rýchleho žuvania.
 
Chuť žuvačky je pre fajčiarov prijateľná, niekedy však môže trvať 1 – 2 dni než si na chuť zvyknete.
 
Obvyklý postup
1.                   Najprv žujte Nicorette Icemint Gum pomaly niekoľko sekúnd a urobte asi minútovú prestávku.
 
2.                   Po prestávke žujte znovu 10-krát a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.
 
3.                   Žujte znova 10-krát a potom nechajte liečivú žuvačku opäť odpočinúť.
 
4.                   Takto žujte 30 minút.
 
5.                   Pokiaľ ste si na chuť žuvačky zvykli, podľa potreby môžete rýchlosť žuvania zrýchliť.
 
Účinky nikotínu sa dostavia až po niekoľkých minútach. Z tohto dôvodu nie je možné očakávať rovnako rýchle uspokojenie ako pri fajčení. Riziko otravy následkom prípadného prehltnutia liečivej žuvačky je nízke, pretože nikotín sa v takomto prípade uvoľňuje pomaly a neúplne.
 
Liečba liekom Nicorette Icemint Gum
 
Počiatočnú dávku liečivej žuvačky zvoľte podľa stupňa vašej nikotínovej závislosti. Ak fajčíte viac ako 20 cigariet denne alebo sa vám nepodarilo prestať fajčiť užívaním liečivej žuvačky Nicorette Icemint Gum 2 mg, máte zvoliť 4 mg. V ostatných prípadoch je vhodné začať liečbu s 2 mg.
 
Na začiatku liečby sa má užívať jedna liečivá žuvačka každú hodinu alebo každú druhú hodinu. Vo väčšine prípadov stačí 8-12 liečivých žuvačiek denne. Nemá sa užívať viac ako 24 liečivých žuvačiek denne.
 
Ukončenie fajčenia
Trvanie liečby je individuálne. Vo zvyčajnom prípade trvá liečba 3 mesiace. V tomto období začnete s postupným znižovaním dávky nikotínu. Liečba môže byť ukončená, keď dávka poklesne na 1-2 liečivé žuvačky denne. Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum dlhšie ako 1 rok sa zvyčajne neodporúča.
 
Niektorí bývalí fajčiari však môžu pociťovať potrebu dlhšej liečby, aby predišli návratu k fajčeniu. Nepoužité liečivé žuvačky majú byť uchované pre prípad, že sa náhle dostaví túžba po fajčení.
 
Zníženie počtu cigariet
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum sa užívajú medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá potreba fajčiť, aby sa čo najviac predĺžil interval bez fajčenia a aby sa zámerne znížil počet vyfajčených cigariet za deň na čo najnižší počet. Pokiaľ nedôjde počas 6 týždňov k zníženiu počtu vyfajčených cigariet za deň, vyhľadajte odbornú pomoc. Pokúsiť sa prestať fajčiť je možné hneď ako sa fajčiar cíti byť na to pripravený, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako po 6 mesiacoch od začiatku liečby. Ak sa nepodarí ukončiť fajčenie do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
 
Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum dlhšie ako 1 rok sa zvyčajne neodporúča.
Niektorí bývalí fajčiari však môžu pociťovať potrebu dlhšej liečby, aby predišli návratu k fajčeniu. Nepoužité liečivé žuvačky majú byť uchované pre prípad, že sa náhle dostaví túžba po fajčení.
 
Dočasná abstinencia
Liečivé žuvačky sa užívajú v situáciách bez možnosti fajčiť, napríklad na miestach so zákazom fajčenia alebo v prípade, keď si neprajete fajčiť a pociťujete pritom potrebu zapáliť si.
 
Ak použijete viac liečivých žuvačiek, ako máte
Ak ste použili viac liečivých žuvačiek alebo ak liečivé žuvačky nedopatrením žulo alebo prehltlo dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo ihneď navštívte lekársku pohotovosť a vezmite so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov a obal lieku.
 
K príznakom predávkovania patrí nevoľnosť, zvýšené slinenie, bolesti brucha, hnačka, potenie, bolesť hlavy, závraty, poruchy sluchu alebo slabosť. Po vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky nasledované znížením krvného tlaku, slabým a nepravidelným pulzom, dýchacími ťažkosťami, vyčerpanosťou, zlyhaním krvného obehu a celkovými kŕčmi.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.      MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum môžu spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom. Vedľajšie účinky sú spravidla závislé na dávke.
 
Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac než 1 z 10 liečených pacientov):
·         bolesti hlavy
·         nevoľnosť
·         čkanie
·         bolesti brucha
·         podráždenie v ústach alebo pažeráku
·         bolesti žuvacích svalov
 
Časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 10 a viac než 1 zo 100 liečených pacientov):
·         závraty
·         vracanie
 
Menej časté vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 zo 100 a viac než 1 z 1000 liečených pacientov):
·         búšenie srdca
·         vyrážka
 
Zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 1000 a viac než 1 z 10 000  liečených pacientov):
·         alergické reakcie ako napr. angioedém, vrátane opuchov kože a slizníc na rôznych miestach, ktoré môžu viesť k život ohrozujúcim stavom
 
 
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej než 1 z 10 000 liečených pacientov):
·         dočasná nepravidelná činnosť srdca
 
V prípade, že nežiaduce účinky pretrvávajú, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Niektoré príznaky ako napríklad závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu byť prejavom abstinencie a súvisia s nízkym prísunom nikotínu.
V súvislosti s ukončením fajčenia môžu v ústach vznikať afty, avšak ktorých súvislosť s používaním nikotínu je nejasná.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK NICORETTE ICEMINT GUM
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo liek Nicorette Icemint Gum obsahuje
 
Liečivá žuvačka Nicorette Icemint Gum neobsahuje cukor a je k dispozícii v dvoch silách 2 mg (miligramy) a 4 mg.
 
2 mg:
Liečivo je nikotín. Jedna liečivá žuvačka obsahuje 2 mg nikotínu vo forme nikotínresinátu. Pomocnými látkami sú: základ žuvacej hmoty obsahujúci butylhydroxytoluén E 321, xylitol 591,5 mg, silica mäty piepornej, uhličitan sodný, hydrogénuhličitan sodný, draselná soľ acesulfámu, levomentol, ľahký oxid horečnatý, zložená tekutá mätová aróma, hypromelóza, sukralóza, polysorbát 80, nabobtnalý škrob, oxid titaničitý (E 171), karnaubský vosk a mastenec.
 
4 mg:
Liečivo je nikotín. Jedna liečivá žuvačka obsahuje 4 mg nikotínu vo forme nikotínresinátu.
Pomocnými látkami sú: základ žuvacej hmoty obsahujúci butylhydroxytoluén E 321, xylitol 579,5 mg, silica mäty piepornej, uhličitan sodný, draselná soľ acesulfámu, levomentol, ľahký oxid horečnatý, zložená tekutá mätová aróma, hypromelóza, sukralóza, polysorbát 80, nabobtnalý škrob, oxid titaničitý (E 171), karnaubský vosk, hlinitý lak chinolínovej žlte (E104) a mastenec.
 
Ako vyzerá liek Nicorette Icemint Gum a obsah balenia
 
Nicorette Icemint Gum 2 mg: poťahovaná liečivá žuvačka bielej farby, približne 15 x 15 x 6 mm
Nicorette Icemint Gum 4 mg: poťahovaná liečivá žuvačka smotanovej farby, približne 15 x 15 x 6 mm
 
Obsah balenia
12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 alebo 210 liečivých žuvačiek v blistri.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
McNeil AB
251 09 Helsingborg
Švédsko
 
Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: McNeil AB
Balenie: 30 žuvačiek
Kód:
21524
ŠUKL kód: 36714
EAN:
3574660563924
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyStop fajčeniu
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyFajčenie