Ichtoxyl Dermálna masť 30g

Ichtoxyl Dermálna masť 30g

Masť na vonkajšie použitie na kožu k liečbe infekčných a hnisavých kožných ochorení, pri drobných infikovaných poraneniach a plesňových ochoreniach, pri omrzlinách, preležanín, u začínajúceho nežiť a pri uhrovitosti (akné).

2,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ICHTOXYL
Dermálna masť
 ichtamol
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 
1.       Čo je Ichtoxyl a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl
3.       Ako používať Ichtoxyl
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Ichtoxyl
6.   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Ichtoxyl  a na čo sa používa
 
Ichtoxyl sa môže používať na drobné infikované poranenia a pri uhrovitosti. Ak ste si nie istý/á, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ichtamol pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu (pôsobí antiseboroicky), má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje prekrvenie kože.
Ostatné liečivá pôsobia mierne dezinfekčne, protisvrbivo a majú mierny sťahujúci účinok.
 
Ichtoxyl sa používa na miestnu liečbu pri infekčných a hnisavých kožných ochoreniach, pri infikovaných plesňových ochoreniach, pri omrzlinách, pri preležaninách, pri začínajúcom furunkule (hnisavý zápal vlasového puzdra) a pri uhrovitosti.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl
 
Nepoužívajte Ichtoxyl:
-          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-          ak máte akútny dráždivý zápal kože,
-          ak máte akútny ekzém,
-          na sliznice a do očí,
-          u detí do 1 roku.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Ichtoxyl.
 
Pri použití Ichtoxylu na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania Ichtoxylu a dĺžke liečby poraďte s lekárom.
 
Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti a dáveniu. V tejto situácii je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.
 
Deti a dospievajúci
Nepodávajte tento liek deťom bez porady s lekárom.
 
Iné lieky a Ichtoxyl
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ichtoxyl masť spolupôsobí s mnohými liekmi, napr. s jódom. Liečivo ichtamol môže zvýšiť účinnosť niektorých kožných liekov, napr. liekov s obsahom kortikosteroidných hormónov,
chloramfenikolu a heparínu. Preto nie je vhodné nanášať na rovnaké miesto súčasne s Ichtoxylom iné lieky na miestne použitie.
Z týchto dôvodov bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s touto masťou iné
voľnopredajné lieky na miestne použitie.
Ak vám bude lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už používate Ichtoxyl.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Tehotné alebo dojčiace ženy môžu používať Ichtoxyl na odporúčanie lekára.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Ichtoxyl obsahuje lanolín
Nepoužívajte pri známej precitlivenosti na lanolín.
 
 
3.        Ako používať Ichtoxyl
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neurčí inak, Ichtoxyl sa nanáša v tenkej vrstve 2 - 3-krát denne na postihnuté miesta.
Takisto sa masť môže naniesť na gázu, priložiť na postihnutú plochu a prekryť obväzom. O spôsobe použitia masti u detí sa poraďte s lekárom.
 
Ak pri liečbe Ichtoxylom neustúpia ťažkosti do 3 dní alebo ak sa zhoršia, o ďalšom používaní lieku sa poraďte s lekárom.
Liek nepoužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 2 týždne.
 
Miesta ošetrené Ichtoxylom nie je vhodné vystavovať slnečnému žiareniu.
Pri nanášaní masti na nechránenú pokožku môže dôjsť k znečisteniu bielizne.
 
Ak použijete viac Ichtoxylu, ako máte
Neexistuje žiadna skúsenosť s predávkovaním Ichtoxylom.
Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku ako je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.
 
Ak zabudnete použiť Ichtoxyl
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete používať
Predtým, ako sa z vlastnej vôle rozhodnete prestať používať Ichoxyl, vezmite do úvahy, že vaše ťažkosti môžu zosilniť alebo sa znovu objaviť.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky  
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pre hodnotenie vedľajších účinkov je ich častosť vyjadrená nasledovne:
 
Menej časté (môžu postihovať menej ako u 1 zo 100 osôb): Pri používaní Ichtoxylu môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože (prejaví sa začervenaním), v ojedinelých prípadoch k precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku. Príznaky precitlivenosti zahŕňajú svrbenie, sčervenenie, pocity pálenia.
 
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako u 1 z 1 000 osôb): zdurenie kože, niekedy aj výsevy drobných pľuzgierikov.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.        Ako uchovávať Ichtoxyl
 
Uchovávajte pri teplote 10  °C – 25 °C, v suchu.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.        Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Ichtoxyl obsahuje
Liečivá sú ichtamol 2,7 g, perboritan sodný 0,3 g, oxid vápenatý 0,006 g, síran hlinito-draselný 0,006 g v 30 g dermálnej masti.
Ďalšie zložky (masťový základ) sú vosk z ovčej vlny - lanolín, žltá vazelína, čistená voda
 
Ako vyzerá Ichtoxyl a obsah balenia
Homogénna suspenzno-emulzná masť hnedočiernej farby, konzistencie vazelínu, s charakteristickým zápachom po ichtamole.
Druh obalu: hliníková tuba
Veľkosť balenia: 30 g dermálnej masti

 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239
530 03 Pardubice
Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Herbacos Recordati
Balenie: 30g
Kód:
M6114
ŠUKL kód: M6114
EAN:
8594002951115
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyKožné infekcie
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKožaInfekcie, dezinfekciaSuchá koža, ekzém