• Odporúčame
Euphorbium compositum - Heel S nosová aerodisperzia 20ml

Euphorbium compositum - Heel S nosová aerodisperzia 20ml

Homeopatický liek. Pri chronickom suchom zápale sliznice nosa, pri suchosti nosovej sliznice, pri chronickom zápale prinosových dutín. Na uvoľnenie dýchania nosom pri vazomotorickej a sennej nádche.

7,95 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia
 
Euphorbium, Hydrargyrum bijodatum, Mucosa nasalis suis, Hepar sulfuris,
Argentum nitricum, Sinusitis Nosode, Pulsatilla pratensis, Luffa operculata.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Euphorbium compositum-Heel S obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Euphorbium compositum-Heel S a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Euphorbium compositum-Heel S
3. Ako používať Euphorbium compositum-Heel S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Euphorbium compositum-Heel S
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL S A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.
 
Liek Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri chronickom suchom zápale sliznice nosa, pri suchosti nosovej sliznice, pri chronickom zápale prinosových dutín. Na uvoľnenie dýchania nosom pri vazomotorickej a sennej nádche, doplnková liečba pri ozéne (ochorenie nosovej sliznice spojené s vylučovaním hnisavého, zapáchajúceho sekrétu).
 
 
2. SKÔR AKO POUŽIJETE EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL S
 
Nepoužívajte Euphorbium compositum-Heel S nosovú aerodisperziu
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia, najmä na benzalkóniumchlorid.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Euphorbium compositum-Heel S
- ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
- pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.
 
Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku gravidity.
 
Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Euphorbium compositum-Heel S nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL S
 
Do každej nosovej dierky 3 – 5 krát denne 1 - 2 vstreky.
Deti do 6 rokov 3 – 4 krát denne 1 vstrek. Liek je možné aplikovať aj u dojčiat.
 
Pre nazálne použitie.
 
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.
 
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak použijete viac nosovej aerodisperzie Euphorbium compositum-Heel S ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete použiť nosovú aerodisperziu Euphorbium compositum-Heel S
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je napísané v tejto písomnej informácii.
 
Ak prestanete používať nosovú aerodisperziu Euphorbium compositum-Heel S
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.  
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť bronchospazmy u pacientov s predispozíciou astmy.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL S
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Euphorbium compositum-Heel S uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení nosovej aerodisperzie nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a použití predpísaného množstva lieku bola riadne uzatvorená.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia obsahuje
Liečivá sú Euphorbium (Prýštec živicový) D4 1,0 g, Hydrargyrum bijodatum (Jodid ortuťnatý) D8 1,0 g, Mucosa nasalis suis (Nosová sliznica ošípanej) D8 1,0 g, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D10 1,0 g, Argentum nitricum (Dusičnan strieborný) D10 1,0 g, Sinusitis Nosode (Nozóda sinusitídy) D13 1,0 g, Pulsatilla pratensis (Poniklec lúčny) D2 1,0 g, Luffa operculata (Lufa viečkatá) D2 1,0 g v 100,0 g roztoku.
 
Ďalšie zložky sú natrii dihydrogenophosphas dihydricum (dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného), natrii hydrogenophosphas (hydrogenfosforečnan sodný), natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).
Konzervačná látka: benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid) 0,01 g.            
 
Ako vyzerá Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia a čo obsahuje balenie
Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia je číry bezfarebný roztok. Dodáva sa v hnedých sklenených fľašiach s plastovým uzáverom a rozprašovačom z nehrdzavejúcej ocele s obsahom 20 ml, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Dr. Peithner Bratislava s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/52 73 32 93
E-mail: peithner@schwabe.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Heel
Balenie: 20ml
Kód:
15082
ŠUKL kód: 15082
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchací systémUpchatý nosHomeopatiká
Trápi ma: