Hirudoid forte

Hirudoid FORTE masť 40g

NOVÝ OBAL.

Je veľmi účinná pri ťažkých a unavených nohách, podporuje hojenie všetkých druhov jaziev a tiež urýchľuje vstrebávanie modrín.

7,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Hirudoid forte
(glykózaminoglykán polysulfát)
dermálna masť
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Hirudoid forte pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po niekoľkých dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je Hirudoid forte a na čo sa používa
2.         Skôr ako použijete Hirudoid forte
3.         Ako používať Hirudoid forte
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Hirudoidu forte
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE Hirudoid forte A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Hirudoid forte sa používa na miestnu liečbu:
-          tupých poranení s alebo bez hematómov (krvných podliatin),
-          povrchových tromboflebitíd (zápalov žíl), ktoré nemožno liečiť kompresívnymi bandážami.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Hirudoid forte
 
Nepoužívajte Hirudoid forte
-         keď ste alergický (precitlivený) na glykózaminoglykán polysulfát (mukopolysacharid polysulfát) alebo na niektorú z ďalších zložiek Hirudoidu forte.
-         keď máte otvorené rany alebo poranenú kožu na tieto miesta si nesmiete nanášať Hirudoid forte. 
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Hirudoid forte
-         aby a nedostal do kontaktu s očami alebo sliznicami.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Používanie Hirudoidu forte s jedlom a nápojmi
Hirudoid forte si môžete aplikovať nezávisle od príjmu potravy.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Neboli hlásené žiadne škodlivé účinky pre nenarodené dieťa alebo novorodenca po miestnom použití mukopolysacharid polysulfátu (mukopolysacharid polysulfátu) u tehotných alebo dojčiacich žien.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Hirudoid forte neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Hirudoid forte
 
Vždy používajte Hirudoid forte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Hirudoid forte sa vtiera do kože.
Hirudoid forte sa nanáša na postihnuté miesto 2 až 3-krát denne; v prípade potreby sa môže použiť aj častejšie.
V závislosti od rozsahu postihnutého miesta zvyčajne postačuje prúžok masti dlhý 3 až 5 cm. 
V prípade bolestivého zápalu sa masť opatrne nanáša v hrubšej vrstve na postihnutú oblasť a jej okolie sa prekrýva obväzovým materiálom. Na zintenzívnenie liečebného účinku možno Hirudoid forte natrieť aj do vzdialenejšieho okolia postihnutého miesta.
 
Dĺžka liečby tupých poranení je zvyčajne do 10 dní a povrchových trombóz jeden až dva týždne. 
 
Pri ionoforéze sa masť nanáša pod katódu.
 
Ak použijete viac Hirudoidu forte ako máte
Pri odporučenom dávkovaní nie je známe predávkovanie masťou Hirudoid forte.
Pri náhodnom perorálnom požití masti Hirudoid forte sa neočakávajú príznaky predávkovania vyvolané liekom.
 
Ak zabudnete použiť Hirudoid forte
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Hirudoid forte môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť miestne reakcie precitlivenosti, ako je sčervenenie kože, ktoré po prerušení liečby rýchlo vymizne.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ HirudoidU forte
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
 
Nepoužívajte Hirudoid forte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte Hirudoid forte ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Hirudoid forte obsahuje
 
–         Liečivo je glykózaminoglykán polysulfát. 100 g masti obsahuje 445 mg glykózaminoglykán polysulfátu z chrupky hovädzej priedušnice čomu zodpovedá 40 000 jednotiek*.
–         Ďalšie zložky sú emulgujúci glycerol-monodistearát, stredne nasýtené triacylglyceroly,
       myristylalkohol, isopropyl-myristát, bentonit, izopropylalkohol, fenoxyethanol, 
       imidomočovina, parfum drom 12537, čistená voda.
 
*jednotky sú stanovené pomocou metódy aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (APTT)
 
Ako vyzerá Hirudoid forte a obsah balenia
Hirudoid forte je biela až svetlo béžová masť s vôňou citróna.
Veľkosť balenia: 40 g a 100 g
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel, Nemecko
 
Výrobcovia
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel, Nemecko
 
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2010.
 
 
Doplnková informácia pre pacientov
Niekoľko rád, ktorých dodržiavanie podporí liečbu Vášho ochorenia žíl.
Vyhýbajte sa nadmernej záťaži organizmu, ktorá podporuje ochorenia žíl. Uvádzame niekoľko príkladov:
-          nadmerné požívanie alkoholu a fajčenie,
-          nafukujúce jedlá, jedlá podporujúce vznik zápchy,
-          nadmerná telesná hmotnosť,
-          prehrievanie organizmu pri opaľovaní alebo príliš dlhé pobyty v saune,
-          úzke sťahujúce odevy, nepohodlná obuv s vysokými podpätkami.
Pohyb je vždy zdravý! Dlhodobé státie alebo sedenie spôsobuje hromadenie krvi v žilách, a teda preťaženie žilového systému. Snažte sa preto, vždy keď máte vhodnú príležitosť, robiť nasledovné pohybové cvičenia:
-          kývajte chodidlami a zohýbajte nohy,
-          prešľapujte na mieste,
-          zohýbajte prsty na nohách, robte krúživé pohyby chodidlami,
-          v sede vyrovnajte dolné končatiny pred sebou a päty položte na dlážku, striedavo priťahujte prsty nôh smerom k telu a ku dlážke.
Prirodzeným tréningom pre cievny systém sú prechádzky, túry a predovšetkým plávanie. Pri každej príležitosti uprednostnite použitie schodov pred výťahom.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Stada
Balenie: 40g
Kód:
66388
ŠUKL kód: 66388
EAN:
4011548021187
Kategórie: Voľnopredajné liekySrdce a cievy
Trápi ma: Srdce, cievy, krv