Guttalax Perorálne roztokové kvapky 15ml

Guttalax Perorálne roztokové kvapky 15ml

Účinné preháňadlo jemné k vášmu telu.

5,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Guttalax
perorálne roztokové kvapky
 
Pikosulfát sodný
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Guttalax pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
             účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,
             prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je Guttalax a na čo sa používa
  2. Skôr ako užijete Guttalax
  3. Ako užívať Guttalax
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Guttalax
  6. Ďalšie informácie
 
1. ČO JE GUTTALAX A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Guttalax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zmäkčenie stolice.
 
Guttalax sa používa
- u pacientov trpiacich zápchou
- pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie obsahu čriev.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE GUTTALAX
 
Neužívajte Guttalax
-          keď ste alergický (precitlivený) na pikosulfát sodný alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Guttalax
-          keď trpíte na nepriechodnosť čriev alebo upchatie čriev
-          keď trpíte na akútne brušné príhody vrátane zápalu slepého čreva alebo akútne zápalové ochorenie čriev
-          keď ste stratili veľa vody z tela
-          keď trpíte závažnou bolesťou brucha spojenou s nevoľnosťou a vracaním, čo môže naznačovať viaceré závažné stavy
-          keď trpíte na niektoré zriedkavé vrodené ochorenia, pri ktorých nie je vhodné užívať pomocné látky lieku (prosím pozri časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách Guttalaxu“).
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Guttalaxu
-     ak potrebujete preháňadlá na každodenné alebo dlhodobé používanie, musíte kontaktovať vášho lekára kvôli zisteniu príčiny zápchy, pretože dlhodobé nadmerné užívanie môže viesť k poruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a nízkej hladine draslíka v krvi (hypokaliémii).
 
U pacientov, ktorí užívali Guttalax sa vyskytli závraty a/alebo mdloby. Tieto prípady môžu byť spojené so zápchou (tlak stolice pri vyprázdňovaní, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podaním samotného lieku (pikosulfátu).
 
Deti nesmú užívať laxatíva bez lekárskeho odporúčania.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pri súbežnom užívaní vysokých dávok lieku Guttalax a diuretík (močopudný liek) alebo steroidov môže vzrásť riziko vzniku nerovnováhy elektrolytov. Nerovnováha elektrolytov môže viesť k zvýšenej citlivosti na srdcové glykozidy (skupina liekov, ktorá sa používa pri zlyhaní srdca a nepravidelnej srdcovej frekvencii, napr. digoxín).
Súčasné užívanie antibiotík môže znížiť laxatívny (preháňací) účinok Guttalaxu.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Klinické údaje ukázali, že ani aktívny podiel pikosulfátu sodného (bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridil-2-metán) ani jeho glukoronidy sa nevylučujú do materského mlieka zdravých matiek počas laktácie.
Preto sa Guttalax môže bezpečne užívať počas laktácie.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Avšak, v súvislosti so zápchou (napr. ako dôsledok brušných kŕčov) sa u vás môžu vyskytnúť závraty a/alebo mdloby. Preto, ak sa u vás vyskytnú brušné kŕče, máte sa vyhnúť činnostiam, ktoré predstavujú možné riziko, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Guttalaxu
1 ml kvapiek obsahuje 0,45 g sorbitolu, čo je pri maximálnej odporúčanej dennej dávke 0,6 g sorbitolu pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou fruktózy nesmú užívať tento liek.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ GUTTALAX
 
Vždy užívajte Guttalax presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka :
 
Dospelí a deti nad 10 rokov:                          10 - 20 kvapiek (5 - 10 mg)
Deti vo veku 4 - 10 rokov:                              5 - 10 kvapiek (2,5 - 5 mg)
 
Pre deti mladšie ako 4 roky je odporúčaná dávka 250 mikrogramov na kilogram hmotnosti.
 
 
Guttalax sa musí užiť večer pred spaním na vyvolanie vyprázdnenia nasledujúci deň ráno. Účinok nastupuje zvyčajne v rozmedzí 6 - 12 hodín po podaní.
Ak užijete viac Guttalaxu ako máte
Ak užijete viac Guttalaxu ako máte,poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Užívanie vysokých dávok môže spôsobiť vodnaté stolice, kŕče v bruchu a stratu tekutín, draslíka a iných elektrolytov.
 
Okrem toho boli, v súvislosti s podávaním Guttalaxu v dávkach značne vyšších ako je odporúčané
pri liečbe zápchy, hlásené prípady ischémie sliznice hrubého čreva.
 
Pri chronickom podávaní vysokých dávok, Guttalax, ako aj iné laxatíva, môže spôsobovať prípady chronickej hnačky, bolesti v bruchu, hypokaliémie, sekundárneho hyperaldosteronizmu (nárast vzniku hormónu aldosterónu, ktorý kontroluje hladiny sodíka a draslíka) a obličkových kameňov. V súvislosti s chronickým podávaním vysokých dávok laxatív boli popísané prípady tubulárneho poškodenia obličiek (druh poškodenia obličky), metabolickej alkalózy a svalovej slabosti ako následok hypokaliémie.
 
Ak zabudnete užiť Guttalax
Ak zabudnete užiť Guttalax, užite dávku len čo si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.
 
Ak prestanete užívať Guttalax
Guttalax sa má užívať iba vtedy, keď to potrebujete a má byť vysadený po vyprázdnení.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
4.   MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Guttalax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Frekvencie podľa konvencií MedDRA:
veľmi časté: ³10 % (viac ako 1 z 10)
časté:           ³1 až <10 % (menej ako 1 z 10 alebo viac ako 1 zo 100)
menej časté:  ³0,1 až <1/ % (menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1 000)
zriedkavé:     ³0,01 až <0,1 % (menej ako 1 z 1 000)
veľmi zriedkavé: <0,01% (menej ako 1 z 10 000)
neznáme z dostupných údajov
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté:     hnačka
Časté:              kŕče v bruchu, bolesti brucha, pocit brušnej nepohody
Menej časté:     vracanie, nevoľnosť
 
Poruchy nervového systému
Menej časté:     závrat
Neznáme:         synkopa
 
Zdá sa, že závraty a mdloby, ktoré sa objavujú po užití pikosulfátu sodného, majú súvislosť so zápchou (napr. tlak pri vyprázdňovaní, bolesti brucha).
 
Poruchy imunitného systému
Neznáme:         hypersenzitivita vrátane angioneurotického edému a kožné reakcie
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.    AKO UCHOVÁVAŤ GUTTALAX
 
Uchovávajte pri teplote do 30 oC.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Neužívajte Guttalax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Guttalax obsahuje
 
Liečivo je  pikosulfát sodný, monohydrát   7,5 mg v 1 ml (= v 15 kvapkách)
Ďalšie zložky sú: nátriumbenzoát, nátriumcitrát dihydrát, monohydrát kyseliny citrónovej, roztok sorbitolu 70 %, čistená voda.
 
Ako vyzerá Guttalax a obsah balenia
Priehľadná HDPE fľaška, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
 
Veľkosť balenia: 15 ml alebo 30 ml
 
 
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v marci 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 15ml
Kód:
15440
ŠUKL kód: 15440
EAN:
8588003914774
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémZápchaPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusZápcha