• Odporúčame
GUAJACURAN 200 mg 50 tabliet

GUAJACURAN 200 mg 50 tabliet

Liek na duševné napätie, úzkosť, trému, nervozitu pred menštruáciou, pri bolestiach hlavy zapríčinených duševným napätím, uvoľňuje kŕče svalstva. Uľahčuje vykašliavanie

8,66 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,88 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

GUAJACURAN

(guaifenesinum)

 

obalené tablety

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Guajacuran obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.

-          Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1.         Čo je Guajacuran a na čo sa používa

2.         Skôr ako užijete Guajacuran

3.         Ako užívať Guajacuran

4.         Možné vedľajšie účinky

5.         Ako uchovávať Guajacuran

6.         Ďalšie informácie

 

1.         ČO JE Guajacuran A NA ČO SA POUŽÍVA

Guajacuran znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má slabé upokojujúce účinky

a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.

 

Guajacuran sa používa pri duševnom napätí, úzkosti, tréme, nervozite pred menštruáciou, pri bolestiach hlavy zapríčinených duševným napätím a zvýšeným napätím svalov šije. Liek sa používa u detí od 6 rokov a u dospelých.

 

2.         SKÔR AKO UŽIJETE Guajacuran

 

Neužívajte Guajacuran

-          keď ste alergický (precitlivený) na guajfenezín (liečivo lieku Guajacuran) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Guajacuran (pozri časť 6. Ďalšie informácie)

-          pri myasténia gravis a myastenickom syndróme (nervosvalové onemocnenie charakterizované nadmernou svalovou slabosťou a unaviteľnosťou).

 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Guajacuranu

-          Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov. Deťom od 6 rokov sa podáva iba na odporučenie lekára.

-          Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

 

Užívanie iných liekov

Účinky Guajacuranu a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým o lieky proti prechladnutiu a bolesti s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, lieky s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém vrátane alkoholu a iné liečivá, ktoré takisto uvoľňujú napätie kostrového svalstva.

Účinok Guajacuranu sa zvyšuje súčasným užívaním liekov s obsahom lítia (na liečbu manickej a manicko-depresívnej psychózy) a magnézia (na liečenie nedostatku horčíka).

 

Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis alebo aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania Guajacuranu s lekárom. Bez jeho súhlasu Guajacuran neužívajte. Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že užívate Guajacuran.

 

Užívanie Guajacuranu s jedlom a nápojmi

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek Guajacuran nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.). Taktiež činnosť detí užívajúcich Guajacuran môže byť nepriaznivo ovplyvnená a majú byť pod zvýšeným dohľadom.

 

Dôležité informácie o niektorých zložkách Guajacuran

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu a sacharózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

 

3.         AKO UŽÍVAŤ Guajacuran

Vždy užívajte Guajacuran presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Pokiaľ lekár neodporučí inak, dospelí zvyčajne užívajú 3-krát denne 1 obalenú tabletu, prípadne 2 - 5-krát denne 2 obalené tablety. Deťom vo veku 6 - 12 rokov sa podáva 1 obalená tableta 1 - 2-krát denne, deťom vo veku 12 - 15 rokov 1 obalená tableta 2-krát denne vždy po konzultácii s lekárom. Na upokojenie pri tréme a stavoch úzkosti stačí jednorázovo užiť 1 obalenú tabletu 25 - 30 minút pred verejným vystúpením.

Ak Vaše ťažkosti neustupujú počas 3 dní liečby Guajacuranom alebo nastane zhoršenie stavu, obráťte sa na lekára.

Pri dlhodobom užívaní Guajacuranu je potrebná priebežná lekárska kontrola.

 

Ak užijete viac Guajacuranu, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet, vyhľadajte lekára.

 

Ak zabudnete užiť Guajacuran

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

 

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Guajacuran môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú rozdelené podľa frekvencie výskytu:

 

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených):

únava, svalová slabosť, nevoľnosť, vracanie, ospalosť a závraty

Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):

kožné prejavy (napríklad vyrážka), prechodné zmeny v krvnom obraze

 

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

5.         AKO UCHOVÁVAŤ Guajacuran

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Guajacuran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 25 °C

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Čo Guajacuran obsahuje

-           Liečivo je guaifenesinum (guajfenezín) 200 mg v 1 obalenej tablete

-           Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sacharóza, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu, želatína, stearan hlinitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, glycerol 85 %, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, smaragdová zelená CH, zmes bieleho a karnaubského vosku, arabská guma.

 

Ako vyzerá Guajacuran a obsah balenia

Vzhľad: svetlozelené obalené tablety s priemerom 11,2 mm.

Veľkosť balenia: 50 obalených tabliet

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

 

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.