Drill pastilky ružový med 24ks

Drill pastilky ružový med 24ks

Pastilky proti bolesti, dezinfekcia, zmiernenie a liečba zápalov a infekcií hrdla a ústnej dutiny je kombinovaný liek s antiseptickým (dezinfekčným) a lokálne anestetickým (znižuje bolesť) účinkom.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pastilky proti bolesti, dezinfekcia, zmiernenie a liečba zápalov a infekcií hrdla a ústnej dutiny Drill ružový med je kombinovaný liek s antiseptickým (dezinfekčným) a lokálne anestetickým (znižuje bolesť) účinkom.Chlórhexidín (liečivo) zo skupiny biguanidov je účinné antiseptikum už pri nízkych koncentráciách. Pôsobí na takmer všetky patogény vyskytujúce sa v dutine ústnej a hltane (na grampozitívne, gramnegatívne baktérie, kvasinky a plesne). Rýchlo sa naviaže na povrch baktérie, čím spôsobí jej narušenie až zničenie.Tetrakaín (liečivo) je lokálne anestetikum, ktoré rýchlo tlmí lokálnu bolesť. Po odoznení tohto účinku sa však citlivosť vracia do pôvodného stavu. To dokazuje bezpečnosť jeho použitia.Prítomná aróma (ovocná alebo mentolová) sa tiež podieľa na účinnosti lieku tým, že spôsobuje dezinfekciu a ukľudnenie podráždených slizníc.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať DRILL RUŽOVÝ MED obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
-          Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je DRILL RUŽOVÝ MEDa na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete DRILL RUŽOVÝ MED
3.         Ako užívať DRILL RUŽOVÝ MED
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať DRILL RUŽOVÝ MED
6.         Ďalšie informácie
 
1.         ČO JE DRILL RUŽOVÝ MED A NA ČO SA POUŽÍVA
 
DRILL RUŽOVÝ MED je kombinovaný liek s antiseptickým (dezinfekčným) a lokálne anestetickým (znižuje bolesť) účinkom.
Chlórhexidín (liečivo) zo skupiny biguanidov je účinné antiseptikum už pri nízkych koncentráciách. Pôsobí na takmer všetky patogény vyskytujúce sa v dutine ústnej a hltane (na grampozitívne, gramnegatívne baktérie, kvasinky a plesne). Rýchlo sa naviaže na povrch baktérie, čím spôsobí jej narušenie až zničenie.
Tetrakaín (liečivo) je lokálne anestetikum, ktoré rýchlo tlmí lokálnu bolesť. Po odoznení tohto účinku sa však citlivosť vracia do pôvodného stavu. To dokazuje bezpečnosť jeho použitia.
Prítomná aróma (ovocná alebo mentolová) sa tiež podieľa na účinnosti lieku tým, že spôsobuje dezinfekciu a ukľudnenie podráždených slizníc.
 
Indikácie
Dezinfekcia, zmiernenie a liečba zápalov a infekcií dutiny ústnej a hltanu (bolestivý zápal hltanu, afty, malé poranenia v dutine ústnej, soor) pri nachladnutí a chrípke. Súčasne znižuje zápalom vyvolanú lokálnu bolesť.
Jedná sa o doplňujúci liek pri infekciách bez celkových príznakov. V prípade infekcie s celkovými príznakmi a horúčkou je nutná kontrola u lekára, ktorý liečbu doplní.
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE DRILL RUŽOVÝ MED
 
Nepoužívajte DRILL RUŽOVÝ MED
-           keď ste alergický (precitlivený) na chlórhexidín alebo na lokálne anestetiká (pre miestne znecitlivenie) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek DRILLU RUŽOVÝ MED.
-           u detí do 6 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DRILLU RUŽOVÝ MED
-           Liek nemôžu užívať deti do 6 rokov.
-           Liečba by nemala trvať dlhšie ako 5 dní. Po dlhšej dobe užívania by mohlo dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikrobiálnej flóry v ústach (bežne prítomných mikróbov) v prospech choroboplodných (spôsobujúcich ochorenie) baktérií alebo kvasiniek.
-           Opakovaná či predĺžená liečba lokálnym anestetikom môže vyvolať kŕče - porušenie funkcie centrálnej nervovej sústavy alebo srdcovej činnosti.
-           Ak príznaky ochorenia pretrvávajú alebo sa zhoršujú aj po3 dňoch u detí a 5 dňoch u dospelých, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom.
-           Športovci by mali brať do úvahy možné zistenie pozitívnej dopingovej skúšky po užití DRILLU RUŽOVÝ MED(vďaka liečivám).
-           Pacienti trpiaci cukrovkou (diabetici) by mali počítať s tým, že každá tableta obsahuje takmer 2,5 g cukru.
 
Užívanie iných liekov
Súčasne alebo následne nepoužívajte iné lieky na dezinfekciu ústnej dutiny, či nosohltanu vzhľadom k možnej vzájomnej reakcii liekov. Neodporúča sa ani kombinácia s látkami povrchovo aktívnymi (laurysulfát).
 
Užívanie DRILLU RUŽOVÝ MED s jedlom a nápojmi
Neužívať tesne pred jedlom alebo pitím.
U niektorých jedincov môže dôjsť k dočasnému ľahkému stuhnutiu jazyka. Preto bezprostredne po rozpustení pastilky nejedzte a nepite (možnosť zakuckania).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Užívanie DRILLU RUŽOVÝ MEDsa neodporúča pre tehotné a dojčiace ženy (obsahuje lokálne anestetikum). V prípade nutnosti užívajte DRILL RUŽOVÝ MEDlen po dohode s lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Po požití lieku nebolo zistené zníženie pozornosti (vodiči, obsluha ťažkých strojov).
 
3.         AKO UŽÍVAŤ DRILL RUŽOVÝ MED
 
Dospelí:
Nechajte rozpustiť v ústach 1 pastilku štyrikrát denne.
 
Deti od 6 do 15 rokov:
Nechajte rozpustiť v ústach 1 pastilku dvakrát až trikrát denne.
 
Interval medzi dvomi dávkami by mal byť najmenej 2 hodiny u dospelých pacientov a 4 hodiny u detí.
 
Neužívať dlhšie ako 5 dní. Diabetici, športovci, ďalšie obmedzenia - pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DRILLU RUŽOVÝ MED.
 
Ak užijete viac DRILLU RUŽOVÝ MED, ako máte
Predávkovanie môže navodiť poruchu nervového alebo kardiovaskulárneho systému (kŕče, porucha srdcovej činnosti alebo dokonca zástava).
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj DRILL RUŽOVÝ MEDmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Môžu sa objaviť:
·                alergické reakcie na chlórhexidín a lokálne anestetiká (tetrakaín).
·                prechodné zhnednutie jazyka či zubov (chlórhexidín). Pri zvýšenej ústnej hygiene zafarbenie zmizne.
U niektorých jedincov môže dôjsť k dočasnému ľahkému stuhnutiu jazyka. Preto bezprostredne po rozpustení pastilky nejedzte a nepite (možnosť zakuckania).
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ DRILL RUŽOVÝ MED
 
Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obalu pri teplote do 30 °C.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo DRILL RUŽOVÝ MED obsahuje
 
-           Liečivá sú chlorhexidini digluconas 3,000 mg a tetracaini hydrochloridum 0,200 mg.
-           Ďalšie zložky sú askorbát sodný, amónium glycyrrhyzát, sacharóza, bezvodá glukóza, svetlý bezvodý med, extrakt zo sladkého drievka, prírodná ružová aróma.
 
Ako vyzerá DRILL RUŽOVÝ MED a obsah balenia
12 tvrdých pastiliek
24 tvrdých pastiliek
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.